5
Jantu tasq'uini ji qui'alak'avin ni actilalhi'ats'oknuniu tavananch tucan ju caminchokoya' ju Cristo u ta yu cajuna' ju acsnich avilhchan. Jantu tasq'uini ni tu'u' aclajunau ni uxijnan mi'akstu'an k'oxich c'ats'ayat'it ni jantu xamati' c'atsai tavanan tucan ju lai camilh. Pus ju yuchi vats'alhti camina' acsni jantu xamati' najun ni lai camilh. Capumina' tachi ju tam ak'alhona' ju min acsni jantu xamati' najun ni lai camilh. Acsni calacnoncanach ni va lhik'achach ju ani chai matich ju talhanti pus ju acsnich va tam pants'iquis caminach ju ixmak'alhk'ajnat'an chai jantu lai xamati' catitak'alhtaxtulh. Pus chunch catapasaya' tachi ju tapasai la'is'atsucunti ju tam chako'ulh ni chin ju ix'amaklak'avanti. Va tam pants'iquis chin ju ixmak'alhk'ajnat chai jantu lai catitak'alhtaxtulh la'ixmak'alhk'ajnat. Para ju uxijnan ji qui'alak'avin jantu t'onat'it ju laca'atats'isni. Ju uxijnan c'ats'ayat'it ni caminchokoya' ju Cristo. Chai yuchi jantu lai va sek catilhichilh tachi ju tam ak'alhona' ju min acsni jantu xamati' najun ni lai camilh. Pus ju uxijnan c'ats'ayat'it ni caminchokoya' ju Cristo ni lhilac'ap'int'at'it ju yuchi. Chai ap'ina'it'it ju lact'iyan junta si atuncunu' junita. Ju quijnan'an ju lhilaca'anauch ju Cristo jantu t'onau laca'atats'isni nin lai ca'au junta jonk'alhita puts'ista. Pus tasq'uini ni calacpucujvich. Chai skala catsucu. Jantu chun calau tachi ju ali'in ju lana jantu tu'u' tanavi cuenta. Pus chani ju tapasai laqui'atsucunti'an ju ani lacamunutpa'. Pus ts'is ju laclhtatacan chai ts'is ju lact'ak'ap'acan. Pus vana va chun la'ixmacni Dios. Ju tat'ajun laca'atats'isni ni jantuca' tamispai ju Cristo pus tachi ju va talhtatanan la'is'atsucunti'an chai tachi ju va tat'ak'ap'anita ju ixtac'atsan'an. Para ju quijnan'an ju t'onau laca'atuncunu' tasq'uini ni ca'ac'atsanauch. Pus chani calau ni jantu aquintat'alalhajayan ju macxcai. Tasq'uini ni calhistacchokocau. Chai lai chunch calau acsni p'as calhilaksiyau ju Jesús chai camapainininau. Chai chunch cajunau tachi ju tam taropa ju lakch'i ju tsasnat ixcuju' ni jantu lai catitanunilh ju flecha. Tasq'uini ni calhistacchokocau. Chai lai chunch calau acsni calhist'ac'au ju quintac'atsan'an acsni calhilaksiyau ixchivinti Dios ni akts'iya aquintamak'alhtaxtuyan. Chai chunch cajunau tachi ju tam taropa ju aktanui ju tsasnat ix'aktanut ni jantu lai tapasani ju flecha. Pus lai calhilaksiyau ju Dios ni aquintamak'alhtaxtuyan ni jantu quintalhilhca'ulanin ju Dios ni va camak'alhk'ajnank'alhiyau. Para quintalhilhca'ulanin ni catak'alhtaxtuyau va ixlaca'atalh qui'ucxtin'an Jesucristo. 10 Pus ju yuchi nilh ju quilacata'an. Ju chunch mas t'onauca' ju ani lacamunutpa' u mas caniyau para akts'iya astan catsucutachauch ju lact'iyan junta vilhcha ju yuchi. 11 Pus ni c'ats'ayat'it ni caminchokoya' ju Cristo chai ni c'ats'ayat'it ni ap'ina'it'it ju lact'iyan pus yuchi palai alhit'ailhip'it'it tachi ju akts'iya layat'it acsni lamak'ank'ach'ayat'it chai la'akt'ai'uyat'it ni lai palai alhilac'ap'it'it ju Cristo.
Ju Pablo amap'aksinin
12 Chai iclatapaininiyau ji qui'alak'avin ni at'alhonit'it ju tach'alhcatnaniyan ju uxijnan. Pus ju yu'unch mi'ucxtin'an tajunita la'ixmacni ju qui'ucxtin'an Jesús chai yu'unch ju tamap'aksiyan. 13 Vasalh tu'u' alhiulat'it ju yu'unch chai amap'ainit'it va ixlaca'atalh ixlhich'alhcat'an. Tun t'ilaxc'a'it'it ju pumatamin ju uxijnan.
14 Vachu' iclalhimap'aksiyau ni amap'aksiya'it'it ju jantu tach'alhcatnamputun. Chai ju yu'unch ju va tatalhanan a'unit'it ni jantu na va catatalhanalh. A'akt'ai'ut'it ju na xcai tasast'uc'a ju macxcai acsni tu'u' mapast'ac'anican. Jantu jeks a'unit'it xamati'.
15 Alakts'int'itch. Tun xamati' camapusp'itlh ju macxcai. Alai va tachi alanavinit'it ju k'ox ju milhi'uxijnan'an. Chai vachu' va tachi anavinit'it ju k'ox tachi chun ju lapanacni.
16 Va tachi ak'ach'ant'it. 17 Jantu tavanan amamact'at'it ju ixt'achivininca ju Dios. 18 A'unit'it lak'ailakts'iuch ju Dios mas va tuchi camilh lami'atsucunti'an ni lacasq'uin ju Dios ni chunchach ju anaviya'it'it uxijnan ju lhilac'ap'inat'it ju Cristo Jesús.
19 Jantu asast'uct'it ju tuchi naviputun ju Spiritu Santu lami'alhunut'an. 20 Jantu alacmajk'ant'it ju ixchivinti Dios ju catajunan apumatam. 21 Para alakts'int'anut'it tachi chun ju taxtokni u k'ox u jantu. Chai alac'a'it'it ju k'ox la'ixlhichux mi'alhunut'an. 22 Para lana amac'a'unt'it tachi chun ju macxcai.
23 Chai yuchi ju Dios ju cata'aktaijuyan ni jantu calac'ana' ju mi'alhunut'an. Chai ictapainini ju yuchi ni is'akstu salaka catanaviniyan chux ju mi'atsucunti'an. Chai catalhistacniyan ju mintac'atsan'an chai ju mintacuvin'an chai ju milacatuna'an. Ju chunch matich cajuna' ju mintalak'alhin'an acsni tavanan caminchokoyach ju qui'ucxtin'an Jesucristo. 24 Chai icc'atsai ni chunch ju ca'uctaxtuya' lami'atsucunti'an ni lai lhilaksican ju Dios. Yuchach ju tat'asanin chai yuchach ju catanavinik'oyan chux tuchi icsq'uinita.
Amac'aminin ju Pablo
25 Qui'alak'avin va tachi at'ach'ivinint'it ju Dios ju quilacata quinc'an.
26 Amac'amit'it chux ju qui'alak'avin'an laca'amapaininti.
27 Iclalhimap'aksiyau ni amak'asmat'aya'it'it tachi chun ju qui'alak'avin'an junima alhiqui. Ju qui'ucxtin'an Jesús cac'atsaya' ni jantu chun alaya'it'it.
28 Pus ictapainini ju qui'ucxtin'an Jesucristo ni catanaviniyan lamapainin ju uxijnan.