JU P'ULHNAN ALHIQUI JU ATS'OKNULH JU XIVAN
1
Ju chivinti ixlacata ju atsucunti ju jonk'alhita lact'iyan
Ju Jesús ixt'ajun acsni tuca' ix'alin ju lacamunutpa'. Para ju quijnan ick'asmat'auch ju ixchivinti chai iclakts'intauch ju yuchi laquilakchulh quinc'an. Va tsa tsa xaclakts'inauch acsni ixvi ju ani lacamunutpa'. Chai iclakcha'auch ju yuchi laquimaca' quinc'an. Ju yuchi xt'ak'a ju k'ox atsucunti. Chai quintamamachakxanin ta yu junita ju ix'alhunut ju quimpai'an Dios. Chai ju yuchi ju lai xt'ak'a ju k'ox atsucunti quitsucuchilh ju ani. Chai iclajunauch ni vasalh iclakts'iuch ju quijnan. Chai iclajunau ixlacata ju yuchi ju lai xt'ak'a ju k'ox atsucunti. Ju yuchi va jonk'alhita. Ju yuchi ixt'avilhcha ju quimpai'an Dios chai lapanac quitsucuchilh ju ani lacamunutpa'. Chai ju tuchi iclakts'intauch chai ju ick'asmat'auch pus yuchach ju iclajunau ju uxijnan. Ju chunch ju uxijnan vachu' a'una'it'it ix'amigojni ju quimpai'an Dios chai ju ists'alh ju Jesucristo juncan. Tachi ju quijnan ni ix'amigojni icjuntau vachu'. Pus va iclacasq'uinau ni slivasalh ak'ach'ana'it'it. Yuchi iclalhi'ats'oknuniyau ju ani taxtokni.
Va yuchi ju atuncunu' ju alin junta vilhcha ju Dios
Pus ju ani chivinti ju aclajunau ju uxijnan yuchi ju quintajuntan is'akstu ju Jesús. Ma va yuchi ju atuncunu' ju alin junta vilhcha ju Dios. Nin lacats'unin ma mati' ju atats'isni. Pus ju quijnan'an ta'aklhtamat canaju chai jantu vasalh canaviu ju stavasalanti ni canaju ni ix'amigojni Dios juntau para ni va alactu'ununau. Ju chunch tachi ju va ts'istaca' laqui'alhunut'an ni jantu lai sok anau. Pus junta vilhcha ju Dios si atuncunu' junita. Chai ju quijnan'an ni naviyau ju k'ox pus tachi ju va putuncujun junita laqui'alhunut'an. Chai ju chunch k'ox ix'amigojni juntau ju ali'in ju vachu' talhilaca'anta ju Cristo. Chai ju chunch vachu' quintaxacanik'oyan tachi chun ju macxcai laqui'alhunut'an va ixlaca'atalh ni nilh ju Jesucristo ists'alh Dios ju quilacata'an.
Para ni va canaju ni mati' ju qui'alactu'unti'an pus va okxchok'ocanau qui'akstu'an. Jantu nonau ju stavasalanti. Para ni cajunk'oju tachi chun ju qui'alactu'unti'an ju Dios pus ju yuchi aquintamac'acxaniyan ju qui'alactu'unti'an chai aquintaxacanik'oyan tachi chun ju amacxcai. Pus ju yuchi akts'iya muctaxtui tuchi najunta. Chai soknic'a ju navi acsni quintamac'acxaniyan ju qui'alactu'unti'an. Pus lai quintamac'acxaniyan ju qui'alactu'unti'an va ixlaca'atalh ni quinichilh ju Cristo ju quilacata'an. 10 Para ni va canaju ni jantu alactu'ununau pus tachi ju va nonau ni ta'aklhtamat najun ju Dios chai lana jantu laca'iniyau ju ixchivinti.