3
Ju alin ixlak'au'an tasq'uini ni chani catatsuculh
Vachu' chun ju uxijnan ji chakolun ju ic'ant'at'it. Aq'uiclac'a'it'it ju mimpapa'an. Pus ju chunch mas tuca' talaca'ita ju ixchivinti Dios ju mimpapa'an para catalhilaca'ana' ju Cristo acsni catalakts'ina' ju k'ox mi'atsucunti'an mas jantu tu'u' a'unit'it. Ju yu'unch catalhilaca'ana' ju Cristo acsni catalakts'ina' ni salaka ju mi'atsucunti'an chai ni t'alhoniyat'it ju Dios. Jantu va yuchi ju anavit'it cuenta ju milacatuna'an. Ju tam xamati' jantu acsnich ju na c'us tasui acsni maxantilai ju ix'ai u lhu calacatoc'alh ju tu'u' oro u na k'ox camalakch'ini. Alai yuchi ju na c'us putalacasui ju tam lapanac acsni na k'ox ju minacha la'ixpulacni ix'alhunut. Yuchi ni va seknic'a lapanac cava. Yuchi ju ani ju ixmaxantilaca ju qui'atsucunti'an chai ju yuchi jantu lai tak'alhi. Chai yuchi ju slivasalh k'ox lhiulai ju Dios. Ju mak'anch chunchach ju ixtalhimaxantilai is'atsucunti'an ju chakolun ju ixtalhilaca'anta ju Dios. Ju yu'unch ixtalhilaksi ju Dios chai ixtaquiclaca'i ju ixpapa'an. Tachi ju Sara. Ju yuchi ix'amachaka' ixjunita ju mak'aniya ixlapanac Dios ju Abraham ixjuncan. Ju yuchi quiclaca'ilh ju ixpapa chai lhixak'alalh ucxtin. Pus ju chavai tachi ju va is'atsi'in unt'at'it ni vachu' anaviya'it'it ju k'ox chai jantu tu'u' at'alhoniya'it'it.
Vachu' ju uxijnan xapapaninch ju alin ju mi'amachaka'an. K'ox at'ats'uc'ut'it ju mi'amachaka'an chai alak'ayat'itch. Ac'ats'at'itch ni na tachapun unt'at'it ju uxijnan para ju tam chako'ulh jantu na chun tachapun ju ixlacatuna. Chunchach ju alat'it ni mint'iyun'an ju amaklht'ayanant'at'it ju lamapainin ju tanavinitan ju Dios acsni taxtaknitan ju mi'atsucunti'an ju conk'alhiyanta ju lact'iyan. Pus ni chunch ju at'ats'uc'ut'it ju mi'amachaka'an pus jantu xtu'u' catasastucniyan acsni at'ach'ivina'it'it ju Dios.
Aktamixnin mamak'alhk'ajnican mas navican ju k'ox
Pus vachuch iclajumputunau ju ani. Va lakatamch anavit'it ju mi'alhunut'an. Chach taxcaniyan vachu' ju mi'alhunut'an acsni apumatam t'ajun mak'alhk'ajna'. Alamap'ainit'it tachi ju lhi'alak'avinch. Chach na t'ayeka va ju mi'alhunut'an. Jantu alhit'ak'ayat'it ju tu'u'. Jantu alamap'usp'itnit'it ju macxcai acsni tu'u' macxcai ju anavic'ana'it'it. Nin yuchi ni lai a'unit'it macxcai chivinti ju tajunan macxcai chivinti. Alai va asq'uinit'it ju Dios ni ca'axtakniya' k'ox is'atsucunti'an. Asq'uint'it ju k'ox ixlacata'an ni c'ats'ayat'it ni Dios tasacxtutan ni vachu' axt'aknic'ana'it'it ju k'ox mi'atsucunti'an. 10 Pus chani najun la'ixchivinti Dios ju ts'okcanta:
Ma va tichi chavaich ju lacasq'uin ni lhik'ach chai k'ox cava ju is'atsucunti
pus ma calhistaclh ju isimak'at. Ma jantu canaulh ju macxcai nin ta'aklhtamat chivinti.
11 Ma jantu canavi tu'u' macxcai. Ma va yuchi ju canavi ju k'ox.
Ma capuxcaulh ixlhichux ix'alhunut ta yu laich k'ox cat'a'ucxuntsuculh ju ali'in.
12 Ma chunchach ju calalh ni c'atsai ni qui'ucxtin'an
Dios alhistact'ajun ju soknic'a ix'alhunut'an la'ixmacni yuchi.
Chai ak'asmatni ju yu'unch ni tu'u' tasq'uini.
Para ju qui'ucxtin'an Dios ma va k'ot'it'i alakts'in tachi chun ju tanavi ju amacxcai.
Chunch ju najun la'ixchivinti Dios.
13 Pus na lacats'unin ju lai catanavinin ju amacxcai ni slivasalh anavit'it ju k'ox ju la'ixlhichux ju mi'alhunut'an. 14 Para mas tu'uch alhimak'alhk'ajnant'it acsni anaviya'it'it ju k'ox pus lana na ak'ach'ana'it'it. Jantu at'alhonit'it acsni va catamak'esvaputunan. Nin calac'alh ju mi'alhunut'an. 15 Alai alak'ayat'it ju qui'ucxtin'an Cristo chai alac'a'init'it ju yuchi. Chai va tachi anavit'it cuenta ta yu laich alhik'alht'aya'it'it ni xamati' catasacmiyan tajuch ni va lac'a'iyat'it ni catamak'alhtaxtuyan ju Dios. Para va k'oxich ak'alht'ayanant'it. Jantu alhit'ak'ayat'it ju tuch'i misp'ayat'it. At'alhonit'it ju Dios. 16 Jantu tu'u' anavit'it ju va catalhixcanichokon ju mi'alhunut'an. Ju chunch mas catalhichivininan tachi ju va alactu'unin unt'at'it para catamaxananach astan ni laich va k'aya xatalhichivinanch ju k'ox mi'atsucunti'an ju uxijnan ju lhilac'ap'inat'it ju Cristo. 17 Ni va calacasq'uilh ju Dios ni amamak'alhk'ajnic'ana'it'it pus palai k'ox ni amamak'alhk'ajnic'ana'it'it mas navit'at'it ju k'ox. Palai jantu ni amamak'alhk'ajnic'ana'it'it acsni navit'at'it ju amacxcai.
18 Pus vachu' ju Cristo mak'alhk'ajnalh. Ju yuchi va paktam nilh ixlacata ju qui'alactu'unti'an. Yuchi ju soknic'a is'atsucunti mak'alhk'ajnalh ju quilacata'an ju jantu soknic'a junita ju qui'atsucunti'an. Chunch ju lalh ni lai is'ask'at'an Dios cajumvi. Pus ju Cristo nilh la'ixlacatuna para acsni lok'onchokolh amaklhtayananchokolh ju is'atsucunti tachi ju akts'iya ixjunita ju lact'iyan. 19 Para acsni tuca' ix'amaklhtayananchokota ju is'atsucunti tachi ju akts'iya ixjunitach ju lact'iyan pus ju Cristo quilalh junta ix'at'alhnucanta ju ali'in tacuvin. Aquijunilh ixchivinti Dios. 20 Ixtacuvin'an ixtajunita ju mak'aniya lapanacni ju ixtat'ajun acsni ixt'ajun navini' ju ixbarco ju Noé. Ju yu'unch jantu ixtaquiclaca'ita ju Dios mas ix'apacxantaji ni catalhilaca'alh chai jantu jeks ix'a'uni. Pus ju acsnich na lacats'unin ju tatak'alhtaxtulh acsni akmuxtucalh. Va pumatsajin lapanacni. 21 Chai tachi ju yu'unch ni tatak'alhtaxtulh ju lacxcan pus vana va chun ju nomputun acsni akpaxtauch. Acsni akpaxtauch putasui ni Dios ju quintamak'alhtaxtutanch va ixlaca'atalh ni ta'acxtuchokolh ju Jesucristo junta ixmacnucanta. Acsni akpaxtauch jantu va yu' ni va cach'ak'acalh ju quilacatuna'an ju laca tu'u' xcan. Para va nomputun ni lacasq'uinauch ni k'ox cava ju qui'alhunut'an ju la'ixmacni Dios. 22 Pus ju Jesucristo acsni ta'acxtuchokolh junta ixmacnucanta tanulh ju lact'iyan chai ju chavai vanin t'avilhcha ju Dios. Chai ju anquilhnin chai ju xa'ucxtinin anch chai ju xalack'ajinch anch taquiclaca'i ju yuchi.