5
Amap'aksican ju talhilaca'anta ju Jesús
Ju quit'in icmaklhinajun lacatalhavat ju talhilaca'anta ju Jesús. Chai iclakts'ilh ju ixmak'alhk'ajnat ju Cristo chai acmaklak'ayacana' ju Cristo acsni calakts'inau ni calak'ayacana' ju yuchi. Pus iclamap'aksiputunau ju uxijnan ju vachu' lhinonat'it lacatalhavat ju talhilaca'anta ju Jesús. K'oxich alhist'act'itch ju lapanacni junta ch'alhc'atnanat'it ju uxijnan. Ju yu'unch mas talhilaca'anta ju Dios para chunch tajunita tachi ju tu'u' borregojni. Na tamaktasq'uini ju ix'alhist'ac'a'an. Chai ju uxijnan chunch unt'at'it tachi ju xa'alhistacnin. Pus alhist'act'it lacak'achatch. Chai ni va nonat'itch ni va lacatap'astu ju amanavinic'ant'it pus jantu anavit'it. Chai jantiyu' alhi'amaklht'ayanant'it ju ixlhich'alhcat Dios ni va ap'ulha'ap'ut'unt'it. Va ixlhichux mi'alhunut'an ju anavit'it ju ixlhich'alhcat. Jantu at'alac'asut'it tachi ju tam xak'ai ju va k'ai junita. Jantu at'alac'asut'it chun la'ix'ucxlacapu'an ju lapanacni ju taxtaknitan ju Dios ni alhist'ac'a'it'it. Alai va ats'uc'ut'it tachi lakatam lhilakts'intaiti ixlacata'an ju yu'unch ju alhist'ac'at'it. Chai acsni catalacasuchokoyach ju Cristo ju tucan xak'ai alhistacna' pus ju uxijnan ju alhist'ac'at'it ju lapanacni ju tachi borregojni tajunita pus axt'aknic'ana'it'it ju mintalhaja'an. Yuchi ni alak'ayak'alhic'ana'it'it.
Vachu' ju uxijnan ji ts'alan. Aq'uiclac'a'it'it ju talhinajun lacatalhavat ju talhilaca'anta ju Cristo. Chux ju uxijnan alaq'uiclac'a'it'it chai jantu k'ai alhic'ats'at'it tu'u'. Chunch alat'it ni chani ju ts'okcanta:
Ju Dios ma na xcaji ju va talhitak'ayai tu'u'.
Para ma a'aktaijui laca'amapaininti ju jantu tu'u' talhitak'ayai.
Pus jantu tu'u' alhit'ak'ayat'it ni c'ats'ayat'it ni na tachapun ju Dios. Chai ni jantu tu'u' alhit'ak'ayaya'it'it pus ju yuchi catalak'ayayan acsni cachina' ju avilhchan ju lhcata ju yuchi. A'unit'it ju Dios tachi chun ju lhamak'anininat'it ni akts'iya tu'u' talhiulayan.
Ac'ats'anant'it. Chai sk'ala ats'uc'ut'it. Chunch ju alat'it ni yuchi ju lhacaticuru ju mint'alaxcai'an junita. Chai ju yuchi chun lai tachi ju tu'u' maktili' ju t'asai ni chavani. Ju lhacaticuru va puxcolhit'ajun tichi chavaich ju lai cat'alalhajalh. Pus asamak'ant'it ju tuchi tamapast'ac'aniyan ju lhacaticuru. Slivasalh ixlhichux ju mi'alhunut'an alhilac'ap'it'it ju Cristo. Ac'ats'at'itch ni vana va chun tat'ajun mak'alhk'ajnin ju ali'in milhi'alak'avin'an la'ixmacni Cristo tachi ju mak'alhk'ajnanat'it ju uxijnan. Si chun tamak'alhk'ajnan mas vanta anchach cava. 10 Para Dios ju a'aktaijunun laca'amapaininti. Chai is'akstu ju cataxtakniyan ixtachaput ni chunch a'unt'it tachi ju akts'iya lacasq'uin ju yuchi. Chai yuchi ju cata'aktaijuyan ni va tachi alhilac'ap'it'it ju yuchi mas va tuchi camilh. Chai cataxtakniyan ixtachaput ju yuchi. Chai cata'aktaijuyan ni jantu tavanan alhilac'ap'ina'it'it tu'u' atumpa. Va yuchi ju Cristo. Chai yuchach ju tasacxtutan ni laich at'anuya'it'it ju lact'iyan junta alin ju stavasalanti atuncunu' junta va jonk'alhita. Chai lai at'anuya'it'it ju anch va ixlaca'atalh ni lhilac'ap'inat'it ju Jesucristo. Anchach ju at'anuya'it'it astan acsni mak'alhk'ajnant'it pants'iquis ju ani lacamunutpa'. 11 Yuchach ju Dios ju alin ixtachaput ju jonk'alhita. Chach lak'ayacalh ju yuchi tus va tavananch. Chunch vasalh cava.
Ju Pitalu' amac'ami ix'amigojni
12 Yuchi ju Silvano ju catalhi'aniyan ju ani ju icla'ats'oknuniyau ju uxijnan. Ju quit'in icnajun ni yuchi ju quilak'au'an ju lai lhilaksican. Pus va lacats'unin ju icla'ats'oknuniyau. Iclamap'aksiyau. Chai iclajunauch ni stavasalanti ju xaclajunau acsni iclajuniu ni chunch ju quintapu'aktaijun ju Dios la'ix'amapaininti. Pus va tachi alhilac'ap'it'it ju yuchi.
13 Pus ju vachu' talhilaca'anta ju Cristo ju ani tavilanalh lak'achak'an Babilonia asacxtuta vachu' ju Dios tachi ju tasacxtutan ju uxijnan. Ju yu'unch chai ju Marcos ta'amac'aminin. Ju Marcos tachi ju va quints'alh iclakts'in. 14 Alamac'amit'it ju pumatamin laca'amapaininti.
Ictapainini ju Dios ni cata'aktaijuyan ni jantu calac'alh ju mi'alhunut'an tachi chun ju uxijnan ju lhilac'ap'inat'it ju Jesucristo. Chunchach vasalh cava.