11
Kalesia Jerusalem La Rongo Na Sorasorahin Cornelius
Ale, vahar̃ule peresi la vorai atu la lo toho r̃alihi Judea la rongoa vara tamlohi r̃or̃oha la lavi na reti non God. Ale Peter mara mo sahe Jerusalem, Jew kalesia hai la verelejlejia lara, “Avei, ko vano isana tamlohi r̃or̃oha, ale ko hanhani peresira.”
Pani Peter mo tapulo vereuli na sava mo masese mo tapulo na tapulona mara, “Na lo toho na taon tavera matan Joppa na lo usiusi, ale hinau matea sohena mavuho matea mo pala isaku, ale na hite na hinau matea sohena tavalu ruru tavera jea matea mo lo sinai atano mo tai na tuka ale la tuhua hin la pingona atu mo vati mo sinai tataholo isaku. Nara na kilau mamahunia, na hite na maji palo vati hai, maji jala hai, maji haraho hai peresi na maji avuavu tinatinapua hai sei la tapu mata hanira. Ale na rongo na leo matea mo malue mo verea isaku mara, ‘O turu Peter; o vilimatei tea, ale o hanira!’
Pani na verea nara, ‘A sopo er̃i vaia sohena Moli; matan na sopo lo hani te hinau lumiha hatea sei leu mo horoa.’
Pani pa leo atu na tuka mo mele r̃aramiau haruana mara, ‘Sava na vaia mo vokevoke, o sopo er̃i verea vara mo lumiha.’
10 Hinau atu mo masese sohena vaha tolu moiso, la hinau tari atu la pa mele sahe na tuka. 11 Vahatea atu, tamlohi mo tolu la pala hin ima atu na lo toho ea, la r̃ulera Caesarea mataku. 12 Ale Tanumen God mo verea isaku mara a usurira, ale na sopo mele r̃omr̃omia vara enira la tamlohi tinapua. La tamlohi tupu limarave nike natu, la usuriau kama sahe, ale kama unu na iman tamlohi matea Caesarea. 13 Ale mo vereulia sohena sava mo hite angelo atu mo turu na lolo imana, ale mo verea isana mara, ‘O r̃ule tea la sivo Joppa, ale la lavi Simon sei tapala hijana Peter; 14 ale i pa vereuli na retisohai matea sei o pa juri hinia, engko peresi na vao imam.’
15 Nara na tapulo retireti, Tanume Tapu mo jovi hinira sohen mo vaia isar̃a tiroma. 16 Ale na mele r̃omr̃omi na reti non Moli sei mara, ‘John mo paptijo peresi na wai, pani God i pa paptijo hin kamim na Tanume Tapu.’ 17 Vara God mo silera na otori sohen mo silea isar̃a hin rani atu r̃a rasu Moli Iesu Kr̃isto, enau sava tamlohi vara a er̃i horoa?”
18 Lara la rongo la hinau atu la sopo mele retireti, pani la hasohaso God lara, “Varar̃uhu, God mo tinar̃ihia vara tamlohi r̃or̃oha la er̃i posi, ale la lavi na mauri soher̃a.”
Vao Kalesia Matan Antioch Matan Syria
19 Ale hin rani atu, la haratu sei la lo tipahira Jerusalem usuri na mate non Stephen, la sahe asau la kakau na jara sohen Phoenicia, Cyprus peresi Antioch. La sopo vere retisohai sei isan te tinapua pani isana Jew sei la lo retireti na leon Israel purongo. 20 Pani tatuara enira mara Cyprus enia Cyrene sohena, ale lara la pala Antioch la verea isana tamlohi r̃or̃oha sei leora enia mara Greek, la lo retivujavujangi Moli Iesu. 21 Suihan Moli mo lo toho hinira, ale vao tavera sei la tamlohi r̃or̃oha la rasua, ale la posi mai isan Moli.
22 Sorasora atu mara mo pala na vao kalesia Jerusalem, ale la r̃ule Barnabas mo sahe Antioch. 23 Mara mo pala mo hiteuli na vavahinau r̃uhur̃uhu non God isara, ale mo avulahi mo retituetuenira vara la lo toho r̃ilangi varar̃uhu isan Moli, 24 matan Barnabas enia tamlohi r̃uhu matea, Tanume Tapu mo mar̃ivi hinia, ale nona rasua mo r̃ilangi, ale matana, tamlohi matuvana la mele mai isan Moli.
25 Matana, Barnabas mo vano Tarsus vara i ale Saul, 26 ale mara mo tapaia, mo lavia mo sinai Antioch. Barnabas peresi Saul la lo pulutahi peresi vao kalesia atu, ale la vujangi na tamlohi matuvana ea mata tauni matea. Antioch natu, enia tiroma jara sei tamlohi rasua la lavi hija sei — kalesia ea.
27 Ale hin la rani atu pr̃ovet hai la tai Jerusalem la sahe Antioch. 28 Vonara matea hijana Agabus mo turu, ale mo retimangovi na suihan Tanumen God mara marua tavera matea i pa jovi na varama, ale hinau atu mo masese hin rani atu Claudius mo lo supe nona mara Rome. 29 Ale matana, tamlohi usuri Antioch la hatihia vara la pa sile te tuetueni isana voraira peresi na vevoraira sei la lo toho Judea, la pa silea sohena vara la er̃i silea. 30 Ale la vaia sohena, la sile na nora tuetueni isan Barnabas enia Saul vara la pa silea isan la haratu la lo kilau na kalesia Jerusalem.