9
Iesu Mo Horo Saul, Mo Vir̃onia Nona
(Acts 22.6–16; 26.12–18)
Hin rani atu Jerusalem, Saul mo lo verea r̃ilangi vara i pa vilimatei na tamlohi usuri non Moli, ale matana mo vano isan pr̃is aulu. Ale mo usia vara i uli te leta vara i lavira la sahe isana ima lotu nona Jew Damascus, mata usia vara la turu peresia vara la taurilati la haratu la lo usuri na malelen Kr̃isto, hina purongo vara tamlohi teni har̃ai. Ale vara i lihora i lavira la mele sahe Jerusalem.
Saul mo lo sahe Damascus, mo pa lo mai mariviti, mera tavera matea mo tai na tuka mo er̃i tuntunia. Mo jovi sivo na lepa, ale mo rongo na leo matea mo verea mara, “Saul! Saul! Mata sava ko lo tipahiau?”
Ale Saul mo usia mara, “Tamlohi tavera, engko hare?”
Ale leo atu mo r̃aramia mara, “Enau sei Iesu! Haratu sei ko lo tipahia. Pani nakerihi o turu, o vano o unu na lolon taon tavera atu ko lo mai matana, ale tamlohi matea i pa vereho na sava o pa vaia.”
La tamlohi atu sei la lo hahau peresi Saul la turu tapanono vahatea matan la rongo leo atu, pani la sopo hite na tamlohina. Ale Saul mo mele turu, matana mo lo roi pani mo sopo er̃i hite te hinau. Nona tamlohi la tauri na limana la tiroma hinia la sahe Damascus. Ale Saul mo matavuso mata rani mo tolu. Mo r̃ohu na hanhani peresi na wai hin la rani atu.
10 Tamlohi usuri matea hijana Ananias mo lo toho atu Damascus. Moli mo pala isana na hinau matea sohena mavuho mara, “Ananias!”
Ananias mo r̃aramia mara, “Enau sei Moli!”
11 Moli mo verea isana mara, “O turu o vano hin malele atu la tovia ‘Tataholo’ ale atu na iman Judas o usi na mara Tarsus matea hijana Saul, ale nakerihi mo lo usiusi, 12 ale hinau matea sohena mavuho enia mo hite na tamlohi matea hijana Ananias mo mai mo tau na limana hinia matan vara i er̃i mele kilau.”
13 Pani Ananias mo r̃aramia mara, “Moli, tamlohi matuvana la vereau na sava hinau sasati tamlohi atu mo lo vaia isana nom tapuhi Jerusalem. 14 Ale nahai nike mo lo lavi na suiha isana pr̃is aulu Jerusalem vara i taurilati la haratu la lo rasuho vara engko Moli!”
15 Pani Moli mo verea isana mara, “O vano matan enau na vir̃onia mata vavahinau matea vara enia i pa lavi na hijaku i vano isana tamlohi r̃or̃oha, ale isana supe, ale isana Jew. 16 Matan enau a pa vujangia vara i pa lavi na rongohaji mata hijaku.”
17 Ale Ananias mo malue mo vano mo unu hin ima atu. Mo tau na limana hinia, ale mara, “Voraiku Saul, Moli Iesu sei mo lo pala isam hin malele sei ko lo mai hinia, mo r̃uleau na mai isam matan vara o er̃i mele kilau, ale Tanume Tapu i mar̃ivisiho.” 18 Vahatea purongo hinau hai sohena langalanga maji la jovi na matan Saul, ale mo mele kilau, moiso mo turu ale la paptijo hinia; 19 ale mara mo hanhani, mo mele suiha. Saul mo lo toho peresi na tamlohi usuri non Moli makomona atu Damascus.
Saul Mo Mele Sahe Jerusalem
20 Ale vila r̃uhu purongo, Saul mo tapulo retivujavujangi Iesu na ima lotu nona Jew mara, “Varar̃uhu Iesu enia Natun God.”
21 Ale tamlohi tari sei la rongoa la mar̃urahi tavera hinia lara, “Avei, mo sopo tamlohi nike natu sei mo lo vailejleji la haratu Jerusalem sei la lo verea vara Iesu enia Moli? Ale nona mai nike nake mo sopo matan vara i mele vaia sohena, matan vara i liho kamam ale i lavi kamam kama vano isana moli nona pr̃is Jerusalem?”
22 Pani suihan Saul mata retivujavujangi mo mai mo mele r̃ilangi jea, ale mo ari posposi na Jew sei la lo toho Damascus matan mo lo vujangi mamahunia vara Iesu enia Kr̃isto atu la lo kilau matana. 23 Mo sopo tuai, tamlohi tavera nona Jew atu Damascus la hatihia vara la pa vilimateia, 24 pani Saul mo levosahi nora r̃omr̃omi luhu atu. La lo kilau na mataruan taon tavera atu na rani na vutepongi matan vara la pa er̃i vilimateia. 25 Pani na vutepongi matea, nona tamlohi usuri la tuhua na tanga matea na mar̃ole matea na roro ropen taon atu.
26 Ale hin rani atu, Saul mo pala Jerusalem mo vaihitea vara i pulutahi peresi na tamlohi usuri non Moli ea. Ale enira mo isoiso la matahunia matan la sopo rasua vara enia tamlohi usuri matea. 27 Pani Barnabas mo vano mo lavia mo mai isana vahar̃ule, ale mo vereulia isara sohena sava Saul mo hite Moli na malele, ale mo vereuli na sava Moli mo verea isana, ale sohena sava mo lo retivujavujangi r̃ilangi na hijan Iesu Damascus. 28 Ale tamlohi usuri la pa avulahi hinia natu vara i lo toho peresira, ale nona retivujavujangi Jerusalem na hijan Moli mo r̃ilangi jea. 29 Ale mo sorasora peresi na mara Jew atu sei la retireti na leo mara Greek, ale mo vasi peresira, pani la lo tiasia vara la vilimateia. 30 Ale vorai kalesia atu lara la levosahia, la lavia mo sivo Caesarea, ale la r̃ule nar̃ihia mo sahe Tarsus.
31 Matan haratu, kalesia na jara tari Judea, Galilee peresi Samaria la toho na tamata, la ulua la r̃ilangi ale evira mo tavera. Ale na maurira la sile na oloolo isan Moli ale la lo toho na nanauhi non Tanume Tapu, ale la ulua mo tavera jea.
Peter Enia Dorcas
32 Ale, Peter mo lo hahau r̃alihi ale na malelena mo sivo isana tapuhi non Moli Lydda. 33 Hin jara atu mo tapai na tamlohi papao matea hijana Aeneas sei mo lo juruvi na vatana mata tauni mo limaravtolu moiso. 34 Ale Peter mo verea isana mara, “Aeneas, Iesu Kr̃isto mo vai mamahuniho; o turu o vai na vatam.” Ale vahatea purongo mo turu. 35 Ale tamlohi tari Lydda peresi Sharon la hitea, ale la posi mai isan Moli.
36 Hin rani atu tamlohi usuri har̃ai matea mo lo toho Joppa, hijana na leo Jew enia Tabitha, ale na leo mara Greek enia Dorcas. Tarea mo lo vai na vavahinau r̃uhu ale mo lo tueni na tilavono. 37 Hin la rani atu mo rojo ale mo mate. Ale lara la hoje na tarapena moiso la taua mo juruvi na jara tinapua matea aulu hin ima atu. 38 Pani matan Lydda mo lo toho mariviti Joppa, tamlohi usuri atu lara la rongoa vara Peter mo lo toho atu, la r̃ule na tamlohi mo rua la vano isana vara la usia r̃ilangi vara, “Kama opoia mo tavera jea vara o mai nakerihi purongo.”
39 Ale Peter mo turu mo usurira la vano. Ale mara mo pala, la lavia mo sahe aulu isan Dorcas. Malepu tari la lo turu na pahisana la lo tangi, ale la lo vujangi na ruru peravu peresi te ruru tinatinapua Dorcas mo vaira na rani mo pa lo mauri. 40 Pani Peter mo r̃ulera enira mo isoiso vara la malue, ale mo papaohi mo usiusi, ale mo posi vano isan tarape atu mara, “Tabitha, o turu.” Ale mo roi na matana, ale mara mo hite Peter, mo sakele tataholo. 41 Ale mo sohai na limana vano isana ale mo saua. Moiso mo tovi na tapuhi peresi la har̃ai malepu atu vara la mai ale mo vujangia isara vara mo mele mauri.
42 Ale sorasorahina mo r̃alihi na jara tari Joppa, ale tamlohi matuvana la tau na nora rasua hin Moli. 43 Ale Peter mo lo toho atu Joppa mata rani matuvana peresi na tamlohi matea hijana Simon mo lo vavahinau na huri maji.