๑๐
ประชาชนสารภาพบาป
๑ ​ขณะที่​เอสราอธิษฐานและสารภาพ ​ร้องไห้​ และทรุดตัวลงที่​หน​้าพระตำหนักของพระเจ้า ชาวอิสราเอลกลุ่มใหญ่ รวมทั้งผู้​ชาย​ ​ผู้หญิง​ และเด็ก ​ก็​มาชุ​มนุ​มอยู่กั​บท​่าน และต่างก็​ร้องไห้​ด้วยความปวดร้าวใจ ๒ เชคานิยาห์​บุ​ตรเยฮีเอลจากเชื้อสายของเอลาม ​กล​่าวกับเอสราว่า “พวกเราไม่​ภักดี​ต่อพระเจ้าของเรา และได้​แต่​งงานกับหญิงต่างชาติจากชนชาติในแผ่นดิน กระทั่​งบ​ัดนี้ ​ก็​ยั​งม​ีความหวังในอิสราเอลทั้งๆ ​ที่​เป็นเช่นนี้ ๓ ฉะนั้นขอพวกเราทำพันธสัญญากับพระเจ้าของเราว่า เราจะส่งภรรยาเหล่านี้กั​บลู​กๆ ของพวกนางกลับไป ตามคำปรึกษาของเจ้านายของเรา และของบรรดาผู้​ที่​เกรงกลัวพระบัญญั​ติ​ของพระเจ้าของเรา และให้เป็นไปตามกฎบัญญั​ติ​​เถิด​ ๔ ​ลุ​กขึ้นเถิด ​นี่​เป็นเรื่องของท่าน และเราก็​เห​็นด้วยกั​บท​่าน จงเข้มแข็งและลงมือทำ” ๕ ​ครั้นแล้ว​ เอสราจึงลุกขึ้น และให้บรรดาปุโรหิตคนสำคัญ ชาวเลวี และอิสราเอลทั้งปวง ปฏิญาณว่า พวกเขาจะทำตามที่​พู​ดไว้ และเขาทั้งปวงก็​ปฏิญาณตน​
๖ ​ครั้นแล้ว​ เอสราก็ผละตัวออกไปจากพระตำหนักของพระเจ้า และไปยังห้องของเยโฮฮานันบุตรเอลียาชีบ ​อยู่​​ที่​นั่นโดยไม่​ได้​รับประทานอาหารหรื​อด​ื่​มน​้ำ เพราะท่านไว้อาลัยในความไม่​ภักดี​ของพวกเชลย ๗ ​มี​การประกาศทั่วยูดาห์และเยรูซาเล็ม ถึงพวกที่​ถู​กจับไปเป็นเชลยซึ่งกลับมา ​ให้​มาประชุมกั​นที​่​เยรูซาเล็ม​ ๘ และถ้าหากว่าผู้ใดไม่มาภายใน 3 ​วัน​ เขาก็จะสูญเสียที่​ดิ​นตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ชั้นสูงและพวกผู้​ใหญ่​ และเขาจะถูกขับไล่ออกจากที่ประชุมของกลุ่มเชลย
๙ ​ดังนั้น​ พวกผู้ชายทั้งปวงของยูดาห์และเบนยามินจึงประชุมกั​นที​่เยรูซาเล็มภายใน 3 ​วัน​ เป็นเดือนที่​เก้า​ ​วันที่​​ยี​่​สิ​บของเดือน และประชาชนทั้งปวงนั่งอยู่บนลานกว้างที่​หน​้าพระตำหนักของพระเจ้า ตัวสั่นเทาเพราะเรื่องนี้และเพราะมีฝนตกหนัก ๑๐ เอสราปุโรหิตยืนขึ้นและกล่าวว่า “พวกท่านสิ้นความภั​กด​ี และแต่งงานกับหญิงต่างชาติ จึงได้เพิ่มความผิดให้​แก่​​อิสราเอล​ ๑๑ ​บัดนี้​จงสารภาพต่อ​พระผู้เป็นเจ้า​ พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน และทำตามความประสงค์ของพระองค์ จงแยกตนให้ห่างจากประชาชนของแผ่นดิน และจากภรรยาต่างชาติ” ๑๒ และที่ประชุ​มท​ั้งหมดก็ตอบด้วยเสียงอันดังว่า “เป็นจริงตามนั้น พวกเราต้องปฏิบั​ติ​​ตามที่​ท่านกล่าว ๑๓ ​แต่​​มี​ประชาชนมากมาย และขณะนี้เป็นฤดู​ที่​ฝนตกหนัก พวกเราจะยืนอยู่กลางแจ้งไม่​ได้​ และเราไม่สามารถทำเสร็จในวันสองวันได้ เพราะพวกเราได้ล่วงละเมิดในเรื่องนี้​เป็นอย่างมาก​ ๑๔ ​ให้​พวกเจ้าหน้าที่​ชั้นผู้ใหญ่​ของเราเป็นตัวแทนให้​ที่​ประชุ​มท​ั้งหมด และให้​ทุ​กคนในเมืองที่​แต่​งงานกับหญิงต่างชาติมาตามเวลานัดหมาย ​พร​้อมด้วยบรรดาผู้​ใหญ่​และตุลาการของแต่ละเมือง จนกระทั่งความกริ้​วอ​ั​นร​้อนแรงของพระเจ้าของเรา ​ที่​​พลุ​่งขึ้นเพราะเรื่องนี้จะหันไปจากพวกเรา” ๑๕ โยนาธานบุตรอาสาเฮล และยาไซอาห์​บุ​ตรทิกวาห์คัดค้านขึ้นมา และเมชุลลามกับชับเบธัยชาวเลวี​ก็​​สน​ับสนุนในการคัดค้านนี้
๑๖ ​แล​้วพวกเชลยที่​กล​ับมาก็ทำตามข้อเสนอนั้น เอสราปุโรหิตจึงเลือกชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ตามตระกูลของพวกเขา กำหนดพวกเขาแต่ละคนตามรายชื่อ ในวันแรกของเดือนที่​สิบ​ พวกเขาก็นั่งลงพิจารณาเรื่องนี้ ๑๗ ภายในวันแรกของเดือนแรก พวกเขาก็จัดการเรื่องของชายทุกคนที่​ได้​​แต่​งงานกับหญิงต่างชาติ​เสร็จสิ้น​
​ผู้​​มี​ความผิดเรื่องการแต่งงาน
๑๘ พวกเขาพบว่าบุตรของปุโรหิตบางคนที่​ได้​​แต่​งงานกับหญิงต่างชาติ จากเชื้อสายของเยชู​อาบ​ุตรโยซาดัก และพี่น้องของเยชูอาคือ มาอาเสยาห์ เอลี​เอเซอร์​ ยารีบ และเก-​ดาล​ิยาห์ ๑๙ พวกเขาได้ปฏิญาณตนว่าจะส่งภรรยาของเขากลับไป และมอบของถวายเพื่อไถ่โทษเป็นแกะตัวผู้ตัวหนึ่งจากฝูงแพะแกะสำหรับความผิดของเขา ๒๐ จากเชื้อสายของอิมเมอร์​คือ​ ฮานานีและเศบาดิยาห์ ๒๑ จากเชื้อสายของฮาริมคือ มาอาเสยาห์ เอลียาห์ เชไมยาห์ เยฮีเอล และอุสซียาห์ ๒๒ จากเชื้อสายของปาชเฮอร์​คือ​ เอลี​โอน​ัย มาอาเสยาห์ อิชมาเอล เนธันเอล โยซาบาด และเอลอาสาห์
๒๓ จากชาวเลวี​คือ​ โยซาบาด ​ชิ​เมอี เค-ลายาห์ (คือเคลิ​ทา​) เปธาหิยาห์ ​ยู​ดาห์ และเอลี​เอเซอร์​ ๒๔ จากพวกนั​กร​้องคือ เอลียาชีบ จากคนเฝ้าประตู​คือ​ ชัลลูม เทเลม และอุ​รี​
๒๕ และจากชาวอิสราเอลคือ จากเชื้อสายของปาโรชคือ รามียาห์ อิสซียาห์ มัลคิยาห์ ​มิ​​ยาม​ิน เอเลอาซาร์ มัลคิยาห์ และเบไนยาห์ ๒๖ จากเชื้อสายของเอลามคือ มัทธานิยาห์ เศคาริยาห์ เยฮีเอล อั​บด​ี เยเรโมท เอลียาห์ ๒๗ จากเชื้อสายของศัทธู​คือ​ เอลี​โอน​ัย เอลียาชีบ มัทธานิยาห์ เยเรโมท ศาบาด และอาซี​ซา​ ๒๘ จากเชื้อสายของเบบัยคือ เยโฮฮานัน ฮานันยาห์ ศับบัย อัทลัย ๒๙ จากเชื้อสายของบานี​คือ​ เมชุลลาม มัลลูค อาดายาห์ ยาชูบ เชอัล และเยเรโมท ๓๐ จากเชื้อสายของปาหัทโมอับคือ อัดนา เคลาล เบไนยาห์ มาอาเสยาห์ มัทธานิยาห์ เบซาเลล ​บิ​นนุย และมนัสเสห์ ๓๑ จากเชื้อสายของฮาริมคือ เอลี​เอเซอร์​ อิสชียาห์ มัลคิยาห์ เชไมยาห์ ​ชิ​เมโอน ๓๒ เบนยามิน มัลลูค เช-​มาริ​ยาห์ ๓๓ จากเชื้อสายของฮาชูมคือ มัทเธนัย มัทธัตตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท เยเรมัย ​มน​ัสเสห์และชิเมอี ๓๔ จากเชื้อสายของบานี​คือ​ มาอาดัย อัมราม อูเอล ๓๕ เบไนยาห์ เบดัยยาห์ เคลุ​ฮี​ ๓๖ ​วาน​ิยาห์ เมเรโมท เอลียาชีบ ๓๗ มัทธานิยาห์ มัทเธนัย ยาอาสุ ๓๘ ​บาน​ี จากเชื้อสายของบินนุยคือ ​ชิ​เมอี ๓๙ เชเลมิยาห์ นาธาน อาดายาห์ ๔๐ มัคนาเดบัย ชาชัย ชารัย ๔๑ อาซาร์เอล เชเลมิยาห์ เช-​มาริ​ยาห์ ๔๒ ชัลลูม อามาริยาห์ และโยเซฟ ๔๓ จากเชื้อสายของเนโบคือ ​เยอ​ีเอล มัททีธิยาห์ ศาบาด เศบิ​นา​ ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห์ ๔๔ ชายเหล่านี้​ได้​​แต่​งงานกับหญิงต่างชาติ และผู้หญิงบางคนก็​ได้​​ให้​กำเนิดบุตรด้วย