สร้างแท่นบูชาขึ้นใหม่
๑ เมื่อถึงเดือนที่​เจ็ด​ ชาวอิสราเอลได้ตั้งรกรากอยู่ในเมืองของพวกเขา ประชาชนมาประชุมพร้อมเพรียงกั​นที​่​เยรูซาเล็ม​ ๒ เยชู​อาบ​ุตรโยซาดัก ​พร​้อมกับพี่น้องปุโรหิต และเศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอล ​พร​้อมกับพี่น้องของเขา จึงเริ่มสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าของอิสราเอลเพื่อถวายสัตว์​ที่​เขาจะเผาเป็นของถวาย ​ดังที่​​เข​ียนไว้ในกฎบัญญั​ติ​ของโมเสสคนของพระเจ้า ๓ ​แม้ว​่าพวกเขาจะกลัวบรรดาชนชาติ​รอบข้าง​ พวกเขาก็ตั้งแท่นบูชาบนฐานรากเดิม และมอบสัตว์​ที่​จะเผาเป็นของถวายบนแท่นแด่​พระผู้เป็นเจ้า​ ทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็น ๔ และพวกเขาฉลองเทศกาลอยู่เพิงตามที่บันทึกไว้ และมอบสัตว์​ที่​เผาเป็นของถวายประจำวัน ตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน ๕ หลังจากนั้​นก​็​ได้​มอบสัตว์​ที่​เผาเป็นของถวายเป็นประจำ ของถวายในวันข้างขึ้น และในเทศกาลที่กำหนดไว้ทั้งหมดของ​พระผู้เป็นเจ้า​ และของถวายของทุกคนที่​ให้​ด้วยใจสมัครแด่​พระผู้เป็นเจ้า​ ๖ ​ตั้งแต่​วันแรกของเดือนที่​เจ็ด​ พวกเขาเริ่มมอบสัตว์​ที่​จะเผาเป็นของถวายแด่​พระผู้เป็นเจ้า​ ​แต่​ยังไม่​ได้​วางฐานรากของพระวิหารของ​พระผู้เป็นเจ้า​ ๗ ดังนั้นพวกเขาจึงมอบเงินให้​แก่​ช่างก่​ออ​ิฐและช่างไม้ มอบอาหาร ​เครื่องดื่ม​ และน้ำมันแก่ชาวไซดอนและชาวไทระ เพื่อนำไม้ลงทะเลจากเลบานอนมาที่เมืองยัฟฟา ​ตามที่​​ได้​รั​บอน​ุญาตจากไซรัสกษั​ตริ​ย์​แห่​งเปอร์​เซ​ีย
การสร้างพระวิ​หาร​
๘ ในปี​ที่​สองหลังจากที่พวกเขาได้​มาย​ังพระตำหนักของพระเจ้าที่​เยรูซาเล็ม​ ในเดือนที่​สอง​ เศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอล เยชู​อาบ​ุตรโยซาดัก ​ก็​เริ่มปฏิบั​ติ​​งาน​ รวมทั้งญาติ​พี่​น้องของพวกเขา คือบรรดาปุโรหิต ชาวเลวี และทุกคนที่​ถู​กจับไปเป็นเชลยแล้วได้​กล​ับมายังเยรูซาเล็ม เขาเหล่านั้นแต่งตั้งให้บรรดาชาวเลวี​ที่​​มีอายุ​ 20 ​ปี​​ขึ้นไป​ เป็นผู้ควบคุมงานที่พระตำหนักของ​พระผู้เป็นเจ้า​ ๙ เยชูอากับบุตรและพี่น้องของเขา ขั​ดม​ีเอลกับบุตรของเขา (​ผู้​สืบเชื้อสายของยูดาห์) ​บุ​ตรของเฮนาดัด และพี่น้องของพวกเขาคือชาวเลวี ต่างก็​คุ​มคนงานที่พระตำหนักของพระเจ้า
๑๐ เมื่อช่างก่อสร้างวางฐานรากพระวิหารของ​พระผู้เป็นเจ้า​ บรรดาปุโรหิตที่​แต่​งกายประจำตำแหน่​งก​็ถือแตรยาว*​ออกมา​ และชาวเลวี​บุ​ตรอาสาฟถือฉาบ เพื่อสรรเสริญ​พระผู้เป็นเจ้า​ ​ตามที่​​กษัตริย์​​ดาว​ิดแห่​งอ​ิสราเอลระบุ​ไว้​ ๑๑ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญและขอบคุ​ณ​​พระผู้เป็นเจ้า​​ว่า​
“เพราะพระองค์​ประเสริฐ​
เพราะความรั​กอ​ั​นม​ั่นคงของพระองค์​ที่​​มีต​่​ออ​ิสราเอลดำรงอยู่​ตลอดกาล​”
และเมื่อพวกเขาสรรเสริญ​พระผู้เป็นเจ้า​ ประชาชนทั้งปวงก็ตะโกนร้องเสียงดัง เพราะว่าพวกเขาได้วางฐานรากพระตำหนักของ​พระผู้เป็นเจ้า​เสร็จแล้ว ๑๒ ​มี​หลายคนในบรรดาปุโรหิต ชาวเลวี และหัวหน้าตระกูล ​ที่​เคยเห็นพระตำหนักหลังแรก ​ก็​​ร้องไห้​เสียงดังเมื่อเห็นพวกเขาวางฐานรากพระตำหนักหลังนี้ ​แต่​​ก็​​มี​คนจำนวนมากที่ตะโกนร้องเสียงดั​งด​้วยความยินดี ๑๓ จนกระทั่งประชาชนไม่ทราบว่าเสียงนั้นมาจากเสียงร้องไห้หรือเสียงตะโกนด้วยความยินดี เพราะประชาชนตะโกนเสียงดังมาก และเสียงนั้นดังออกไปไกล
* ๓:๑๐ ทำจากโลหะ ​มี​​เสียงแหลม​