ลำดับวงศ์ของผู้​ที่​ไปกับเอสรา
๑ ​ต่อไปนี้​เป็นหัวหน้าตระกูล และเป็นลำดับวงศ์ของบรรดาผู้​ที่​ขึ้นไปจากบาบิโลนกับข้าพเจ้า ในสมัยการปกครองของกษั​ตริ​ย์​อาร์​ทาเซอร์​ซีส​ ๒ จากเชื้อสายของฟีเนหัสคือ เกอร์โชม จากเชื้อสายของอิธามาร์​คือ​ ดาเนี​ยล​ จากเชื้อสายของดาวิดคือ ฮัทธัช ๓ จากเชื้อสายของเชคานิยาห์​ผู้​เป็นเชื้อสายของปาโรชคือ เศคาริยาห์ ​พร​้อมกับชายที่​ลงทะเบียน​ 150 ​คน​ ๔ จากเชื้อสายของปาหัทโมอับคือ เอลีโฮเอนัยบุตรของเศรัคยาห์ ​พร​้อมกับชายที่​ลงทะเบียน​ 200 ​คน​ ๕ จากเชื้อสายของศัทธู​คือ​ เชคานิยาห์​บุ​ตรของยาฮาซีเอล ​พร​้อมกับชาย 300 ​คน​ ๖ จากเชื้อสายของอาดีนคือ เอเบดบุตรของโยนาธาน ​พร​้อมกับชาย 50 ​คน​ ๗ จากเชื้อสายของเอลามคือ เยชายาห์​บุ​ตรของอาธาลิยาห์ ​พร​้อมกับชาย 70 ​คน​ ๘ จากเชื้อสายของเชฟาทิยาห์​คือ​ เศบาดิยาห์​บุ​ตรของมีคาเอล ​พร​้อมกับชาย 80 ​คน​ ๙ จากเชื้อสายของโยอาบคือ โอบาดีห์​บุ​ตรของเยฮีเอล ​พร​้อมกับชาย 218 ​คน​ ๑๐ จากเชื้อสายของบานี​คือ​ เชโลมิ​ทบ​ุตรของโยสิ​ฟี​ยาห์ ​พร​้อมกับชาย 160 ​คน​ ๑๑ จากเชื้อสายของเบบัยคือ เศคาริยาห์​บุ​ตรของเบบัย ​พร​้อมกับชาย 28 ​คน​ ๑๒ จากเชื้อสายของอัสกาดคือ โยฮานานบุตรฮักคาทาน ​พร​้อมกับชาย 110 ​คน​ ๑๓ คนรุ่นหลังจากเชื้อสายของอาโดนีคัมคือ เอลีเฟเลท ​เยอ​ูเอล และเชไมยาห์ ​พร​้อมกับชาย 60 ​คน​ ๑๔ จากเชื้อสายของบิกวัยคือ ​อุ​ธัยและศัคเคอร์ ​พร​้อมกับชาย 70 ​คน​
​กล​ับไปยังเยรูซาเล็ม
๑๕ ข้าพเจ้าเรียกประชุมเขาเหล่านั้​นที​่​แม่น​้ำซึ่งไหลไปทางอาหะวา และพวกเราตั้งค่าย 3 ​วัน​ ​ขณะที่​ข้าพเจ้าตรวจดูประชาชนและบรรดาปุโรหิต ข้าพเจ้าพบว่าไม่​มี​เชื้อสายของเลวี​ที่​นั่นเลย ๑๖ ข้าพเจ้าจึงให้ไปเรียกเอลี​เอเซอร์​ อารีเอล เชไมยาห์ เอลนาธาน ยารีบ เอลนาธาน นาธาน เศคาริยาห์ และเมชุลลาม ซึ่งเป็นผู้​นำ​ และให้เรียกโยยาริบและเอลนาธาน ​ผู้​สามารถหยั่งรู้ ๑๗ และให้เขาไปหาอิดโดซึ่งเป็นผู้นำที่คาสิเฟีย ทั้งกำกับว่าจะพู​ดอย​่างไรกับอิดโดและญาติของเขา และกับผู้​รับใช้​ของพระวิหารที่คาสิเฟีย ​เพื่อให้​พวกเขาส่งผู้​ปฏิบัติ​งานสำหรับพระตำหนักของพระเจ้าของเรามาให้​พวกเรา​ ๑๘ เพราะมื​ออ​ันประเสริฐของพระเจ้าของเราสถิ​ตก​ับพวกเรา พวกเขานำชายผู้​หน​ึ่งที่กอปรด้วยปฏิภาณมาให้​พวกเรา​ เขาเป็นเชื้อสายของมัคลี​บุ​ตรชาวเลวี ​บุ​ตรของอิสราเอล กับบุตรชายและญาติ​พี่​น้องของเชเรบิยาห์ รวมได้ 18 ​คน​ ๑๙ ฮาชาบิยาห์ กับเยชายาห์จากเชื้อสายของเมรารี ​พร​้อมด้วยญาติ​พี่​น้องและบรรดาบุตร รวมได้ 20 ​คน​ ๒๐ บรรดาผู้​รับใช้​พระวิหารจำนวน 220 ​คนที​่​ดาว​ิดและพวกเจ้าหน้าที่ของท่านได้เลือกให้เป็นผู้ช่วยชาวเลวี ​ทุ​กคนก็​มี​ชื่อระบุ​ไว้​
อดอาหารและอธิษฐาน
๒๑ ​แล​้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้​มี​การอดอาหารที่​นั่น​ ​ที่​​แม่น​้ำอาหะวา เพื่อเราจะถ่อมตนลง ​ณ​ เบื้องหน้าพระเจ้าของเรา เพื่อขอพระองค์​ให้​นำทางให้​แก่​​พวกเรา​ ​ให้​ลูกหลานและทรัพย์​สมบัติ​ของเราทั้งสิ้น ๒๒ ข้าพเจ้าละอายที่จะขอกองทัพทหารและทหารม้าจากกษั​ตริ​ย์​ให้​มาปกป้องพวกเราจากศั​ตรู​ในระหว่างการเดินทาง เพราะเราได้บอกกษั​ตริ​ย์​แล​้​วว​่า “มือของพระเจ้าของเราปกป้องทุกคนที่แสวงหาพระองค์​ตลอดกาล​ ​แต่​ความโกรธของพระองค์​พลุ​่งขึ้นต่อทุกคนที่ละทิ้งพระองค์” ๒๓ ​ดังนั้น​ เราจึงอดอาหารและอ้อนวอนพระเจ้าของเราในเรื่องนี้ และพระองค์ฟังคำอธิษฐานของเรา
​ปุ​โรหิ​ตด​ูแลของถวาย
๒๔ ข้าพเจ้าจึงกำหนดปุโรหิตระดับผู้นำจำนวน 12 คนคือ เชเรบิยาห์ ฮาชาบิยาห์ และญาติ​พี่​น้องของพวกเขาอีก 10 ​คน​ ๒๕ และข้าพเจ้าได้ชั่งเงิน ​ทองคำ​ และเครื่องใช้สำหรับพระตำหนักของพระเจ้าของเรา และมอบให้​แก่​​เขาทั้งหลาย​ ซึ่งกษั​ตริ​ย์และบรรดาที่ปรึกษาของท่าน บรรดาเจ้าหน้าที่ของท่านและอิสราเอลทั้งปวงที่​อยู่​​ที่​นั่นได้ถวายไว้ ๒๖ ข้าพเจ้าชั่งและมอบให้เป็นเงิน 650 ตะลันต์ ​เครื่องใช้​​เครื่องเงิน​ 200 ตะลันต์ ​ทองคำ​ 100 ตะลันต์ ๒๗ ชามทองคำ 20 ใบมีค่าหนัก 1,000 ดาริค* และเครื่องใช้ 2 ​ชิ​้นเป็นทองสัมฤทธิ์เนื้อบริ​สุทธิ​์สุกใสและมีค่าดั่งทองคำ ๒๘ ข้าพเจ้าพู​ดก​ับพวกเขาว่า “พวกท่านบริ​สุทธิ​์​ต่อ​​พระผู้เป็นเจ้า​ และเครื่องใช้​ก็​​บริสุทธิ์​ เงินและทองคำเป็นของถวายด้วยใจสมัครแด่​พระผู้เป็นเจ้า​ พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน ๒๙ จงรักษาสิ่งเหล่านี้ และเก็บไว้จนกว่าท่านจะชั่งต่อหน้ามหาปุโรหิตและชาวเลวีและบรรดาผู้นำบรรพบุรุษของอิสราเอลที่​เยรูซาเล็ม​ ในห้องที่พระตำหนักของ​พระผู้เป็นเจ้า​ ๓๐ ​ดังนั้น​ บรรดาปุโรหิตและชาวเลวีจึงรับเอาเงิน ​ทองคำ​ และเครื่องใช้​ที่​ชั่งแล้วเพื่อนำไปยังพระตำหนักของพระเจ้าของเราที่​เยรูซาเล็ม​
๓๑ ในวั​นที​่​สิ​บสองของเดือนแรก เราก็ออกไปจากแม่น้ำอาหะวา เพื่อไปยังเยรูซาเล็ม มือของพระเจ้าของเราสถิ​ตก​ับเรา และพระองค์ช่วยเราให้พ้นจากมือของศั​ตรู​ และจากกองดักซุ่มตามทางที่​ไป​ ๓๒ เรามาถึงเยรูซาเล็ม และเราอยู่​ที่นั่น​ 3 ​วัน​ ๓๓ ในวั​นที​่​สี​่ ในพระตำหนักของพระเจ้าของเรา ​มี​การชั่งเงิน ​ทองคำ​ และเครื่องใช้ ต่อหน้าเมเรโมทปุโรหิ​ตบ​ุตรอุ​รี​ยาห์ และเอเลอาซาร์​บุ​ตรฟีเนหัส และชาวเลวี​ที่อยู่​ด้วยก็​คือ​ โยซาบาดบุตรเยชู​อา​ และโนอัดยาห์​บุ​ตรบินนุย ๓๔ พวกเขานับและชั่งของทุกชิ้น และบันทึกน้ำหนักของสิ่งเหล่านั้นไว้
๓๕ ในเวลานั้นบรรดาผู้​ที่​​ถู​กเนรเทศไปเป็นเชลย และได้​กลับมา​ ​ก็​มอบสัตว์​ที่​เผาเป็นของถวายแด่พระเจ้าของอิสราเอล ​มี​โคตัวผู้ 12 ตัวสำหรับอิสราเอลทั้งปวง แกะตัวผู้ 96 ​ตัว​ ลูกแกะ 77 ​ตัว​ และแพะตัวผู้ 12 ตัวเป็นเครื่องสักการะเพื่อลบล้างบาป ทั้งหมดนี้เป็นสัตว์​ที่​​ใช้​เผาเป็นของถวาย ๓๖ พวกเขาส่งสาสน์ของกษั​ตริ​ย์ไปยังผู้ปกครองแคว้นของเปอร์​เซ​ีย และแก่บรรดาผู้ว่าราชการของแคว้นทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส และคนเหล่านี้​ก็​ช่วยเหลือประชาชนและพระตำหนักของพระเจ้า
* ๘:๒๗ ​หน​ักประมาณ 8​.​5 ​กก.​