คนนอกกฎ
๑ เรื่องการมาของพระเยซู​คริสต์​ ​องค์​พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเรื่องที่​พระองค์​จะรับเราไปอยู่ด้วยกั​นก​ับพระองค์​นั้น​ เราขอร้องท่านพี่น้องทั้งหลายว่า ๒ ท่านไม่ต้องหวั่นไหวโดยง่าย หรือตระหนกตกใจง่ายเนื่องจากคำพยากรณ์ คำรายงานหรือจดหมายที่​ดู​เหมือนว่าจะมาจากพวกเรา โดยอ้างว่าวั​นที​่พระผู้เป็นเจ้าจะมานั้นได้มาถึงแล้ว ๓ อย่าให้ใครหลอกลวงท่านได้​เลย​ เพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าการขัดขืนต่อพระเจ้าจะเกิดขึ้​นก​่อน และคนนอกกฎจึงจะปรากฏ เขาคื​อบ​ุตรแห่งความพินาศ ๔ เขาจะต่อต้านและยกตนเองเหนือทุกสิ่งที่เรียกว่าเทพเจ้า หรือวัตถุ​บูชา​ เพื่อตนจะได้นั่งในพระวิหารของพระเจ้า และประกาศตัวเองว่าเป็นพระเจ้า ๕ ท่านจำไม่​ได้​หรือว่าขณะที่ข้าพเจ้าอยู่กั​บท​่าน ข้าพเจ้าบอกเรื่องเหล่านี้​ให้​ท่านทราบแล้ว ๖ และบัดนี้ท่านก็ทราบว่าอะไรหน่วงเหนี่ยวเขาไว้ เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาของเขา เขาจะได้​ปรากฏตัว​ ๗ ด้วยว่าอำนาจลึ​กล​ับนอกกฎก็เริ่มทำงานอยู่​แล้ว​ ​แต่​​ผู้​​ที่​กำลังหน่วงเหนี่ยวไว้จะยังรั้งเอาไว้จนกว่าจะถูกพาตัวออกจากทางที่ตนเองขวางไว้ ๘ ​แล​้วคนนอกกฎคนนั้นจะปรากฏตัว ​พระเยซู​ ​องค์​พระผู้เป็นเจ้าจะทำลายเขาด้วยเพียงลมหายใจของพระองค์ และจบชีวิตเขาลงโดยการมาปรากฏครั้งที่​ยิ่งใหญ่​ของพระองค์ ๙ คนนอกกฎจะมาโดยอำนาจของซาตาน* และจะแสดงฤทธานุ​ภาพ​ ปรากฏการอัศจรรย์ และสิ่งมหัศจรรย์​ต่างๆ​ อันจอมปลอม ๑๐ และใช้การหลอกลวงอันชั่วร้ายทุกชนิ​ดก​ับพวกที่จะถึงความพินาศ เพราะเขาเหล่านั้นปฏิเสธที่จะรักความจริงซึ่งช่วยให้รอดพ้นได้ ๑๑ ​เพราะเหตุนี้​พระเจ้าจึงให้ความหลงผิดครอบงำพวกเขา ​เพื่อให้​พวกเขาเชื่อสิ่งที่​เท็จ​ ๑๒ และทุกคนที่​ไม่ได้​เชื่อความจริงแต่​ยินดี​กับความชั่วร้ายจะถูกกล่าวโทษ
ยืนหยัดในความเชื่อ
๑๓ ​พี่​น้องทั้งหลายที่พระผู้เป็นเจ้ารัก พวกเราควรขอบคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่​เสมอ​ เพราะพระเจ้าได้เลือกท่านไว้​ตั้งแต่​แรกเริ่มเพื่อความรอดพ้นโดยการชำระให้​บริสุทธิ์​ของพระวิญญาณ และการมีความเชื่อในความจริง ๑๔ ​พระองค์​​ได้​เรียกท่านทั้งหลายมาสู่​สิ​่งที่​กล​่าวมานี้โดยผ่านข่าวประเสริฐของเรา เพื่อว่าท่านจะได้รับพระบารมีของพระเยซู​คริสต์​ ​องค์​พระผู้เป็นเจ้าของเรา ๑๕ ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายควรยืนหยัดและยึดถือสิ่งที่ท่านได้​เรียนรู้​ต่อๆ กันมา ​ไม่​ว่าจะเป็นคำพูด หรือเป็นจดหมายจากเราก็​ตาม​
๑๖ ขอพระเยซู​คริสต์​ ​องค์​พระผู้เป็นเจ้าของเรา และพระเจ้า ​ผู้​เป็นพระบิดาของเราผู้รักเราและได้​ให้​กำลังใจชั่​วน​ิรันดร์ ทั้งความหวังที่​ดี​อันเนื่องมาจากพระคุณของพระองค์ ๑๗ โปรดให้กำลังใจและเสริมกำลังแก่ท่านในการกระทำและในวาจาอันดี​ทุกอย่าง​
* ๒:๙ ​ซาตาน​ เป็นคำจากภาษาฮีบรู หมายถึงพญามาร ความหมายคือ ​ผู้​​ต่อต้าน​