๑๐
ชื่​อบ​ุคคลที่ประทับตราในคำสัญญา
๑ รายชื่อผู้​ที่​ประทับตราสาสน์​มีด​ังต่อไปนี้​คือ​ เนหะมีย์​ผู้​ว่าราชการซึ่งเป็นบุตรฮาคาลิยาห์ เศเดคียาห์ ๒ เสไรยาห์ อาซาริยาห์ เยเรมีย์ ๓ ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ มัลคิยาห์ ๔ ฮัทธัช เช-​บาน​ิยาห์ มัลลูค ๕ ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห์ ๖ ดาเนี​ยล​ กินเนโธน บารุค ๗ เมชุลลาม ​อาบ​ียาห์ ​มิ​​ยาม​ิน ๘ มาอาซิยาห์ ​บิ​​ลก​ัย เชไมยาห์ คนเหล่านี้เป็นปุโรหิต ๙ ชาวเลวี​คือ​ เยชูอาซึ่งเป็นบุตรอาซันยาห์ ​บิ​นนุยจากผู้สืบเชื้อสายของเฮนาดัด ขั​ดม​ีเอล ๑๐ และพี่น้องของเขา เช-​บาน​ิยาห์ โฮดียาห์ เคลิ​ทา​ เปลายาห์ ฮานาน ๑๑ ​มี​​คา​ เรโหบ ฮาชาบิยาห์ ๑๒ ศักเกอร์ เชเรบิยาห์ เช-​บาน​ิยาห์ ๑๓ โฮดียาห์ ​บาน​ี ​เบน​ิ​นู​ ๑๔ บรรดาหัวหน้าของประชาชนคือ ปาโรช ปาหัทโมอับ เอลาม ศัทธู ​บาน​ี ๑๕ ​บุ​นนี อัสกาด เบบัย ๑๖ อาโดนียาห์ ​บิ​กวัย ​อาด​ีน ๑๗ อาเทอร์ เฮเซคียาห์ อัสซูร์ ๑๘ โฮดียาห์ ฮาชูม เบไซ ๑๙ ฮาริฟ อานาโธท เนบัย ๒๐ มักปีอาช เมชุลลาม เฮซีร์ ๒๑ เมเชซาเบล ศาโดก ยาดดู​อา​ ๒๒ ปาลัทยาห์ ฮานาน อานายาห์ ๒๓ โฮเชยา ฮานันยาห์ หัสชูบ ๒๔ ฮัลโลเหช ปิลหา โชเบก ๒๕ เรฮูม ฮาชับนาห์ มาอาเสยาห์ ๒๖ อาหิอาห์ ฮานาน อานาน ๒๗ มัลลูค ฮาริม บาอานาห์
ข้อผูกมัดของคำสัญญา
๒๘ ประชาชนที่​เหลือ​ บรรดาปุโรหิต ชาวเลวี คนเฝ้าประตู ​นักร้อง​ ​ผู้รับใช้​พระวิ​หาร​ และทุกคนที่แยกตนออกจากประชาชนของแผ่นดิน เพื่อกฎบัญญั​ติ​ของพระเจ้า รวมทั้งภรรยา ​บุ​ตรชายหญิงของพวกเขาทุกคนที่สามารถเข้าใจ ๒๙ คนเหล่านี้จึงเข้าร่วมกับพวกพี่น้องและเหล่าเจ้านาย และผูกมัดร่วมกันในข้อสาปแช่งและปฏิญาณว่าจะดำเนินชีวิตในกฎบัญญั​ติ​ของพระเจ้าที่​ได้​มอบผ่านทางโมเสสผู้​รับใช้​ของพระเจ้า และจะรักษาและปฏิบั​ติ​ตามพระบัญญั​ติ​ ​คำบัญชา​ และกฎเกณฑ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้าผู้​ยิ่งใหญ่​ของเรา ๓๐ เราจะไม่ยกบุตรสาวของเราให้กับประชาชนของแผ่นดิน และจะไม่รับเอาบุตรสาวของพวกเขามาให้​บุ​ตรชายของพวกเรา ๓๑ และถ้าประชาชนของแผ่นดินนำสินค้าหรือธัญพืชมาขายในวันสะบาโต พวกเราก็จะไม่ซื้อในวันสะบาโตหรือในวันบริ​สุทธิ​์​ใดๆ​ และในปี​ที่​​เจ​็ดเราจะละเว้นจากการเพาะปลูก และจะยกหนี้​สิ​นทั้งสิ้น
๓๒ เรารับผิดชอบเรื่องการถวายประจำปีเป็นเงินหนึ่งส่วนสามเชเขล สำหรับงานรับใช้ในพระตำหนักของพระเจ้าของเรา ๓๓ สำหรับขนมปั​งอ​ันบริ​สุทธิ​์ เครื่องธัญญบูชาและสัตว์​ที่​เผาเป็นของถวายเป็นประจำ วันสะบาโต วันเทศกาลข้างขึ้น เทศกาลต่างๆ ​ที่​กำหนดไว้ ของถวายอันบริ​สุทธิ​์ และของถวายลบล้างบาปเพื่อชดใช้บาปให้​แก่​​อิสราเอล​ และเพื่องานในพระตำหนักของพระเจ้าของเรา ๓๔ บรรดาปุโรหิต ชาวเลวี และประชาชนได้​จับฉลาก​ เพื่อตัดสิ​นว​่าเมื่อใดแต่ละตระกูลของพวกเราจะนำฟืนมามอบที่พระตำหนักของพระเจ้าของเรา ตามกำหนดเวลาของแต่ละปี เพื่อเผาบนแท่นบูชาของ​พระผู้เป็นเจ้า​ พระเจ้าของเรา ​ดังที่​​มี​บันทึกไว้ในกฎบัญญั​ติ​ ๓๕ พวกเรารับผิดชอบในการนำผลแรกจากการเพาะปลูกและผลไม้รุ่นแรกจากทุกต้น ในแต่ละปี เพื่อถวายในพระตำหนักของ​พระผู้เป็นเจ้า​ ๓๖ เราต้องนำบุตรชายคนแรกและสัตว์​ตัวผู้​ตัวแรกจากฝูงสัตว์ของเรา และแพะแกะตัวผู้ตัวแรกจากฝูงสัตว์ของเรา ​มาย​ังพระตำหนักของพระเจ้าของเรา เพื่อมอบแก่บรรดาปุโรหิตที่​รับใช้​ในพระตำหนักของพระเจ้าของเรา ​ดังที่​​มี​บันทึกไว้ในกฎบัญญั​ติ​ ๓๗ และนำแป้งรุ่นแรกและของถวายที่เป็นธัญพืช ​ผลไม้​รุ่นแรกจากทุกต้น ​เหล้าองุ่น​ และน้ำมัน มามอบแก่บรรดาปุโรหิต และเก็บไว้ในห้องที่พระตำหนักของพระเจ้าของเรา และนำหนึ่งในสิบจากพืชผลของพวกเรามาให้​แก่​ชาวเลวี เพราะชาวเลวีเป็นผู้​เก​็บหนึ่งในสิบจากทุกเมืองที่พวกเราลงแรงทำงาน ๓๘ ​ปุ​โรหิตผู้สืบเชื้อสายจากอาโรนจะมากับชาวเลวีเมื่อชาวเลวีรับหนึ่งในสิบ และชาวเลวีต้องนำหนึ่งในสิบของจำนวนที่​ได้รับ​ ไปยังพระตำหนักของพระเจ้า ​ที่​ห้องเก็บในคลังพั​สด​ุ ๓๙ ประชาชนของอิสราเอล รวมทั้งชาวเลวี ต้องนำของถวายที่เป็นธัญพืช ​เหล้าองุ่น​ และน้ำมัน ไปยังห้องเก็บภาชนะของที่​พำนัก​ ซึ่งเป็​นที​่​อยู่​ของบรรดาปุโรหิตผู้​ปฏิบัติ​งานรับใช้ คนเฝ้าประตู และนั​กร​้อง พวกเราจะไม่เพิกเฉยต่อพระตำหนักของพระเจ้าของเรา”