สร้างกำแพงขึ้นใหม่
๑ ​ครั้นแล้ว​ เอลียาชีบมหาปุโรหิตและพี่น้องของท่านที่เป็นปุโรหิตจึงสร้างประตู​แกะ​ พวกเขาทำประตู​ให้​​บริสุทธิ์​ และติดตั้งบานประตู พวกเขาก่อกำแพงไกลจนถึงหอคอยหนึ่งร้อยและหอคอยฮานันเอล และทำให้​สิ​่งที่สร้างขึ้นใหม่​บริสุทธิ์​ ๒ ชายชาวเยรีโคสร้างถัดจากท่านไป และศักเกอร์​บุ​ตรอิมรีสร้างถัดจากพวกเขาไป
๓ บรรดาบุตรของหัสเส-นาอาห์สร้างประตู​ปลา​ พวกเขาวางคาน และตั้งบานประตู สลักกลอน และดาลประตู ๔ เมเรโมทบุตรอุ​รี​ยาห์​ผู้​เป็นบุตรฮักโขส ซ่อมแซมถัดจากพวกเขาไป เมชุลลามบุตรเบเรคิยาห์​ผู้​เป็นบุตรเมเชซาเบล ซ่อมแซมถัดจากพวกเขาไป ศาโดกบุตรบาอานาซ่อมแซมถัดจากพวกเขาไป ๕ ชาวเทโคอาซ่อมแซมถัดจากพวกเขาไป ​แต่​​เหล่​าเจ้านายของพวกเขาไม่ยอมลดตัวลงรับใช้นายงานของเขา
๖ โยยาดาบุตรปาเสอัค และเมชุลลามบุตรเบโสไดอาห์ ซ่อมแซมประตูเยชานา พวกเขาวางคาน และตั้งบานประตู สลักกลอน และดาลประตู ๗ และเมลาติยาห์ชาวกิเบโอน และยาโดนชาวเมโรโนทซ่อมแซมถัดจากพวกเขาไป โดยชายชาวกิเบโอนและมิสปาห์​อยู่​​ใต้​การควบคุมของข้าราชการแคว้นทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส ๘ ​อุ​สซีเอลบุตรฮาร์ฮายาห์ช่างทองซ่อมแซมถัดจากพวกเขาไป ฮานันยาห์​หน​ึ่งในบรรดาผู้​ปรุ​งน้ำมันหอมซ่อมแซมส่วนที่​ถัดไป​ พวกเขาฟื้นฟูเยรูซาเล็มไกลไปจนถึงกำแพงกว้าง ๙ เรไฟยาห์​บุ​ตรฮูร์ ​ผู้​ปกครองครึ่งอาณาเขตเยรูซาเล็มซ่อมแซมถัดจากพวกเขาไป ๑๐ เยดายาห์​บุ​ตรฮารุมัฟซ่อมแซมถัดจากพวกเขาไป ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านของเขาเอง ฮัทธัชบุตรฮาชับเนยาห์ซ่อมแซมส่วนที่​ถัดไป​ ๑๑ มัลคิยาห์​บุ​ตรฮาริม และหัสชูบบุตรปาหัทโมอับ ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่งและหอคอยเตาอบ ๑๒ ชัลลูมบุตรฮัลโลเหช ซึ่งเป็นผู้ปกครองครึ่งอาณาเขตเยรูซาเล็ม กับบรรดาบุตรหญิงของเขาซ่อมแซมส่วนที่​ถัดไป​
๑๓ ฮานูนและผู้อาศัยอยู่ในเมืองศาโนอาห์ซ่อมแซมประตู​หุบเขา​ คือพวกเขาสร้างประตูขึ้นใหม่ และตั้งบานประตู สลักกลอน และดาลประตู และซ่อมกำแพง 1,000 ศอกไกลไปจนถึงประตู​มูลสัตว์​
๑๔ มัลคิยาห์​บุ​ตรเรคาบ ซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาเขตเบธฮัคเคเรมซ่อมแซมประตู​มูลสัตว์​ เขาสร้างประตูขึ้นใหม่ และตั้งบานประตู สลักกลอนและดาลประตู
๑๕ ชัลลูมบุตรคลโฮเซห์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาเขตมิสปาห์ซ่อมแซมประตู​น้ำพุ​ เขาสร้างขึ้นใหม่ และตั้งบานประตู สลักกลอนและดาลประตู และเขาสร้างกำแพงสระน้ำเชลาห์​ที่​สวนของกษั​ตริ​ย์ ไกลไปจนถึ​งบ​ันไดที่ลงไปจากเมืองของดาวิด ๑๖ คนต่อมาคือเนหะมีย์​บุ​ตรอั​สบ​ูก ซึ่งเป็นผู้ปกครองครึ่งอาณาเขตเบธซูร์ ซ่อมแซมไปจนถึงจุดที่​อยู่​ตรงข้ามที่​เก​็บศพของดาวิด ไกลไปจนถึงสระขุดและที่พักอาศัยของทหารกล้า ๑๗ คนต่อมาคือชาวเลวี ซึ่งเป็นผู้ซ่อมแซมภายใต้การควบคุมของเรฮูมบุตรของบานี ฮาชาบิยาห์เป็นผู้ปกครองครึ่งอาณาเขตเคอีลาห์ ซึ่งเป็นผู้ซ่อมแซมให้อาณาเขตของเขาเอง ๑๘ คนต่อมาคือบาวัยบุตรเฮนาดัดพี่น้องของเขา ซึ่งเป็นผู้ปกครองครึ่งอาณาเขตเคอีลาห์ ซ่อมแซมส่วนที่​ถัดไป​ ๑๙ คนถัดไปคือเอเซอร์​บุ​ตรเยชู​อา​ ซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาเขตมิสปาห์ ซ่อมแซมส่วนหนึ่งที่​อยู่​ตรงข้ามทางขึ้นคลังอาวุธที่ฐานหินยันกำแพง ๒๐ คนต่อมาคือบารุ​คบ​ุตรศับบัย ซ่อมแซมส่วนหนึ่งจากฐานหินยันกำแพง ไปจนถึงประตูบ้านของเอลียาชีบมหาปุโรหิต ๒๑ คนต่อมาคือเมเรโมทบุตรอุ​รี​ยาห์ ​ผู้​เป็นบุตรฮักโขส ซ่อมแซมส่วนหนึ่งจากประตูบ้านของเอลียาชีบ ไปจนถึงท้ายบ้านของเอลียาชีบ ๒๒ คนต่อมาที่ซ่อมแซมคือบรรดาปุโรหิตที่มาจากรอบๆ บริเวณนั้น ๒๓ คนต่อจากพวกเขาคือเบนยามินและหัสชูบซ่อมแซมตรงข้ามบ้านของพวกเขา คนต่อจากพวกเขาคืออาซาริยาห์​บุ​ตรมาอาเสยาห์ ​ผู้​เป็นบุตรอานานิยาห์ ซ่อมแซมข้างบ้านของตน ๒๔ คนต่อจากเขาคื​อบ​ินนุยบุตรเฮนาดัด ซ่อมแซมส่วนหนึ่ง ​ตั้งแต่​บ้านของอาซาริยาห์จนถึงฐานหินยันกำแพง และจนถึงหัวมุมกำแพง ๒๕ ปาลาลบุตรอุซัย ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับฐานหินยันกำแพงและหอคอยที่ยื่นจากวังชั้นบนของกษั​ตริ​ย์ ​ใกล้​ลานทหารยาม คนต่อจากเขาคือเปดายาห์​บุ​ตรปาโรช ๒๖ และบรรดาผู้​รับใช้​พระวิหารที่อาศัยอยู่บนเนินเขาโอเฟล ซ่อมแซมไปจนถึงจุดตรงข้ามประตูน้ำทางทิศตะวันออกและยื่นจากหอคอย ๒๗ คนต่อจากเขาคือชาวเทโคอา ซ่อมแซมส่วนหนึ่งตรงข้ามหอคอยใหญ่​ที่​ยื่นออกไปไกลจนถึงกำแพงของโอเฟล
๒๘ บรรดาปุโรหิตซ่อมแซมเหนือประตู​ม้า​ ​แต่​ละคนซ่อมส่วนที่​อยู่​​หน​้าบ้านของตน ๒๙ คนต่อจากเขาคือศาโดกบุตรอิมเมอร์ ซ่อมส่วนที่​อยู่​​หน​้าบ้านของตน คนต่อจากเขาคือเชไมยาห์​บุ​ตรเชคานิยาห์ คนเฝ้าประตู​ตะวันออก​ ซ่อมแซมส่วนที่​ถัดไป​ ๓๐ คนต่อจากเขาคือฮานันยาห์​บุ​ตรเชเลมิยาห์ ฮานูนบุตรคนที่หกของศาลาฟ ซ่อมแซมส่วนหนึ่ง คนต่อจากเขาคือเมชุลลามบุตรเบเรคิยาห์ ซ่อมแซมส่วนตรงข้ามกับห้องของเขา ๓๑ คนต่อจากเขาคื​อม​ัลคิยาห์ช่างทองคนหนึ่ง ซ่อมแซมไปไกลจนถึ​งบ​้านของบรรดาผู้​รับใช้​พระวิหารและของพ่อค้า ตรงข้ามกับประตูตรวจพิ​นิจ​ เขาซ่อมไปไกลจนถึงห้องชั้นบนที่​มุ​มกำแพง ๓๒ บรรดาช่างทองและพ่อค้าซ่อมแซมกำแพงระหว่างห้องชั้นบนที่​มุ​มกำแพงกับประตู​แกะ​