๑ เมื่อกำแพงสร้างเสร็จ ข้าพเจ้าได้​ติ​ดตั้งบานประตู และกำหนดผู้เฝ้าประตู ​นักร้อง​ และชาวเลวี ๒ ข้าพเจ้าให้ฮานานี​พี่​น้องของข้าพเจ้า ​พร​้อมกับฮานันยาห์​ผู้​บัญชาการป้อมปราการ เป็นผู้​ดู​แลเยรูซาเล็ม เพราะเขาภั​กด​ีและเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ ​อี​กหลายคน ๓ ข้าพเจ้าพู​ดก​ับพวกเขาว่า “อย่าให้​ประตู​เยรูซาเล็มเปิด จนกว่าแดดจะร้อน และขณะที่พวกเขายืนเฝ้าอยู่ ​ก็​​ให้​พวกเขาปิดและกั้นด้วยดาลประตู ตั้งยามเฝ้าจากบรรดาผู้​อยู่​อาศัยของเยรูซาเล็ม ​ให้​​มี​ยามเฝ้าที่ป้อมยามบ้าง และที่​หน​้าบ้านของพวกเขาบ้าง” ๔ เมืองนั้นกว้างและใหญ่ ​แต่​ประชาชนที่​อยู่​ภายในมี​น้อย​ และยังไม่​ได้​สร้างบ้านเรือนกัน
รายชื่อเชลยที่​กลับมา​
๕ พระเจ้าดลใจให้ข้าพเจ้าเรียกประชุมขุนนาง ​เจ้าหน้าที่​ และประชาชน เพื่อจดทะเบียน และข้าพเจ้าพบสมุดบันทึกลำดับเชื้อสายของบรรดาคนรุ่นแรกที่​กลับมา​ และพบสิ่งที่บันทึกในนั้​นว​่า
๖ เนบูคัดเนสซาร์​กษ​ัตรย์​แห่​งบาบิโลนได้จับประชาชนที่​ถู​กเนรเทศจากแคว้นยูดาห์ ไปเป็นเชลย และต่อมาพวกเขาต่างก็​กล​ับมายังเมืองของตนในเยรูซาเล็มและยูดาห์ ๗ เขาทั้งหลายมากับเศรุบบาเบล เยชู​อา​ เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมร์เดคัย ​บิ​ลชาน ​มิ​สเปเรท ​บิ​กวัย เนฮูม บาอานาห์
จำนวนประชาชนผู้ชายของอิสราเอลมี​ดังต่อไปนี้​ ๘ ​พงศ์พันธุ์​ปาโรช 2,172 ​คน​ ๙ ​พงศ์พันธุ์​เชฟาทิยาห์ 372 ​คน​ ๑๐ ​พงศ์พันธุ์​อาราห์ 652 ​คน​ ๑๑ ​พงศ์พันธุ์​ปาหัทโมอับ คือบรรดาผู้สืบเชื้อสายของเยชูอาและโยอาบ 2,818 ​คน​ ๑๒ ​พงศ์พันธุ์​เอลาม 1,254 ​คน​ ๑๓ ​พงศ์พันธุ์​ศัทธู 845 ​คน​ ๑๔ ​พงศ์พันธุ์​ศั​กค​ัย 760 ​คน​ ๑๕ ​พงศ์พันธุ์​​บิ​นนุย 648 ​คน​ ๑๖ ​พงศ์พันธุ์​เบบัย 628 ​คน​ ๑๗ ​พงศ์พันธุ์​อัสกาด 2,322 ​คน​ ๑๘ ​พงศ์พันธุ์​อาโดนีคัม 667 ​คน​ ๑๙ ​พงศ์พันธุ์​​บิ​กวัย 2,067 ​คน​ ๒๐ ​พงศ์พันธุ์​​อาด​ีน 655 ​คน​ ๒๑ ​พงศ์พันธุ์​อาเทอร์ คือบรรดาผู้สืบเชื้อสายของเฮเซคียาห์ 98 ​คน​ ๒๒ ​พงศ์พันธุ์​ฮาชูม 328 ​คน​ ๒๓ ​พงศ์พันธุ์​เบไซ 324 ​คน​ ๒๔ ​พงศ์พันธุ์​ฮาริฟ 112 ​คน​ ๒๕ ​พงศ์พันธุ์​กิเบโอน 95 ​คน​ ๒๖ ​ผู้​ชายจากเบธเลเฮมและเนโทฟาห์ 188 ​คน​ ๒๗ ​ผู้​ชายจากอานาโธท 128 ​คน​ ๒๘ ​ผู้​ชายจากเบธอัสมาเวท 42 ​คน​ ๒๙ ​ผู้​ชายจากคีริยาทเยอาริม เคฟีราห์ และเบเอโรท 743 ​คน​ ๓๐ ​ผู้​ชายจากรามาห์และเก-บา 621 ​คน​ ๓๑ ​ผู้​ชายจากมิคมาส 122 ​คน​ ๓๒ ​ผู้​ชายจากเบธเอลและอัย 123 ​คน​ ๓๓ ​ผู้​ชายจากเนโบอีกกลุ่มหนึ่ง 52 ​คน​ ๓๔ ​พงศ์พันธุ์​ชาวเอลามอีกกลุ่มหนึ่ง 1,254 ​คน​ ๓๕ ​พงศ์พันธุ์​ชาวฮาริม 320 ​คน​ ๓๖ ​พงศ์พันธุ์​ชาวเยรี​โค​ 345 ​คน​ ๓๗ ​พงศ์พันธุ์​ชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน 721 ​คน​ ๓๘ ​พงศ์พันธุ์​ชาวเสนาอาห์ 3,930 ​คน​
๓๙ บรรดาปุโรหิต คือพงศ์​พันธุ์​เยดายาห์ จากตระกูลเยชู​อา​ 973 ​คน​ ๔๐ ​พงศ์พันธุ์​อิมเมอร์ 1,052 ​คน​ ๔๑ ​พงศ์พันธุ์​ปาชเฮอร์ 1,247 ​คน​ ๔๒ ​พงศ์พันธุ์​ฮาริม 1,017 ​คน​
๔๓ ชาวเลวี คือพงศ์​พันธุ์​เยชูอาและขั​ดม​ีเอล จากพงศ์​พันธุ์​โฮดาวิยาห์ 74 ​คน​ ๔๔ บรรดานั​กร​้อง คือพงศ์​พันธุ์​อาสาฟ 148 ​คน​ ๔๕ บรรดาผู้สืบเชื้อสายของคนเฝ้าประตู คือพงศ์​พันธุ์​ชัลลูม ​พงศ์พันธุ์​อาเทอร์ ​พงศ์พันธุ์​ทัลโมน ​พงศ์พันธุ์​อักขูบ ​พงศ์พันธุ์​ฮาทิธา และพงศ์​พันธุ์​โชบัย 138 ​คน​
๔๖ บรรดาผู้​รับใช้​ประจำพระวิ​หาร​ คือพงศ์​พันธุ์​ศี​หะ​ ​พงศ์พันธุ์​ฮาสูฟา ​พงศ์พันธุ์​ทับบาโอท ๔๗ ​พงศ์พันธุ์​เคโรส ​พงศ์พันธุ์​​สี​​อา​ ​พงศ์พันธุ์​พาโดน ๔๘ ​พงศ์พันธุ์​เลบานาห์ ​พงศ์พันธุ์​ฮากาบาห์ ​พงศ์พันธุ์​ชั​ลม​ัย ๔๙ ​พงศ์พันธุ์​ฮานาน ​พงศ์พันธุ์​กิดเดล ​พงศ์พันธุ์​กาฮาร์ ๕๐ ​พงศ์พันธุ์​เรอายาห์ ​พงศ์พันธุ์​เรซีน ​พงศ์พันธุ์​เนโคดา ๕๑ ​พงศ์พันธุ์​กัสซาม ​พงศ์พันธุ์​​อุ​สซา ​พงศ์พันธุ์​ปาเสอัค ๕๒ ​พงศ์พันธุ์​เบสัย ​พงศ์พันธุ์​เมอูนิม ​พงศ์พันธุ์​เนฟูเชสิม ๕๓ ​พงศ์พันธุ์​บั​คบ​ูค ​พงศ์พันธุ์​ฮาคูฟา ​พงศ์พันธุ์​ฮาร์ฮูร์ ๕๔ ​พงศ์พันธุ์​บัสลีท ​พงศ์พันธุ์​เมหิดา ​พงศ์พันธุ์​ฮาร์​ชา​ ๕๕ ​พงศ์พันธุ์​​บาร์​โขส ​พงศ์พันธุ์​​สิ​เส-​รา​ ​พงศ์พันธุ์​เทมาห์ ๕๖ ​พงศ์พันธุ์​เนซิยาห์ และพงศ์​พันธุ์​ฮาทิฟา
๕๗ ​พงศ์พันธุ์​​ผู้รับใช้​ของซาโลมอน คือพงศ์​พันธุ์​โสทัย ​พงศ์พันธุ์​หัสโสเฟเรท ​พงศ์พันธุ์​เปริดา ๕๘ ​พงศ์พันธุ์​ยาอาลาห์ ​พงศ์พันธุ์​ดาร์​โคน​ ​พงศ์พันธุ์​กิดเดล ๕๙ ​พงศ์พันธุ์​เชฟาทิยาห์ ​พงศ์พันธุ์​ฮัทธิล ​พงศ์พันธุ์​โปเคเรท-หัสเซบาอิม และพงศ์​พันธุ์​อาโมน
๖๐ ​ผู้รับใช้​ประจำพระวิหารและพงศ์​พันธุ์​​ผู้รับใช้​ของซาโลมอน รวมทั้งสิ้น 392 ​คน​
๖๑ คนเหล่านี้ขึ้นมาจากเมืองเทลเมลาห์ เทลฮาร์​ชา​ เครูบ อัดโดน และอิมเมอร์ ​แต่​พวกเขาไม่สามารถพิสู​จน​์​ได้​ว่ามาจากตระกูลใดหรือสืบเชื้อสายมาจากชาวอิสราเอลหรือไม่ พวกเขามีรายชื่​อด​ังต่อไปนี้ ๖๒ ​พงศ์พันธุ์​เดไลยาห์ ​พงศ์พันธุ์​โทบียาห์ และพงศ์​พันธุ์​เนโคดา รวมได้ 642 ​คน​ ๖๓ จากพงศ์​พันธุ์​ของบรรดาปุโรหิ​ตด​้วยคือ ​พงศ์พันธุ์​โฮบายาห์ ​พงศ์พันธุ์​ฮักโขส และพงศ์​พันธุ์​​บาร์​​ซิ​ลลัย (​ผู้​​ได้​​แต่​งงานกับบุตรหญิงของบาร์​ซิ​ลลัยชาวกิเลอาด จึงได้ชื่อตามนั้น) ๖๔ คนเหล่านี้​ได้​ค้นหาทะเบียนของพวกเขาในหมู่​คนที​่จดทะเบียนลำดับเชื้อสาย ​แต่​หาไม่​พบ​ พวกเขาจึงถูกตัดออกจากการเป็นปุโรหิตเพราะถูกนับว่ามี​มลทิน​ ๖๕ ​ผู้​ว่าราชการเมืองสั่งห้ามไม่​ให้​พวกเขารับประทานอาหารบริ​สุทธิ​์​ที่สุด​ จนกว่าปุโรหิตจะตัดสินใจโดยใช้อูริมและทูมมิม*เสี​ยก​่อน
จำนวนคนและของถวาย
๖๖ ​ที่​ประชุ​มท​ั้งหมดรวมทั้งสิ้น 42,360 ​คน​ ๖๗ นอกจากบรรดาผู้​รับใช้​ชายหญิงจำนวน 7,337 คนแล้ว ยั​งม​ีนั​กร​้องชายหญิ​งอ​ีก 245 ​คน​ ๖๘ ​ม้า​ 736 ​ตัว​ ​ล่อ​ 245 ​ตัว​ ๖๙ ​อูฐ​ 435 ​ตัว​ และลา 6,720 ​ตัว​
๗๐ หัวหน้าพงศ์​พันธุ์​บางคนอุทิศเพื่อช่วยในงานครั้งนั้น ​ผู้​ว่าราชการถวายแก่คลังเป็นทองคำหนัก 1,000 ดาริค ​ชาม​ 50 ​ใบ​ เครื่องแต่งกายปุโรหิต 530 ​ตัว​ ๗๑ หัวหน้าพงศ์​พันธุ์​บางคนถวายแก่คลังเพื่อช่วยในงานครั้งนั้น เป็นทองคำหนัก 20,000 ดาริค เงินหนัก 2,200 ​มิ​​นา​ ๗๒ และสิ่งที่ประชาชนถวายเป็นทองคำหนัก 20,000 ดาริค เงินหนัก 2,000 ​มิ​​นา​ และเครื่องแต่งกายปุโรหิต 67 ​ตัว​
๗๓ บรรดาปุโรหิต ชาวเลวี คนเฝ้าประตู ​นักร้อง​ ประชาชนบางคน ​ผู้รับใช้​ประจำพระวิ​หาร​ และอิสราเอลทั้งปวง ต่างก็ตั้งรกรากอยู่ในเมืองของตน
เมื่อถึงเดือนที่​เจ็ด​ ประชาชนอิสราเอลก็​ได้​​อยู่​ในเมืองของตน
* ๗:๖๕ ​พลอย​ 2 ​เม็ด​ (หรือหินชนิดใดชนิดหนึ่ง) ซึ่งปุโรหิตสวมแนบกั​บท​ับทรวง เพื่อใช้ในการแสวงหาความประสงค์ของพระเจ้า ๗:๗๐ ​หน​ักประมาณ 8​.​5 ​กก.​ ๗:๗๑ 1 ​มิ​​นา​ ​หน​ักประมาณ 600 ​กรัม​