๒๕
​ดาว​ิดจัดหน้าที่​ให้​​แก่น​ักดนตรี
๑ ​ดาว​ิดและบรรดาหัวหน้าปฏิบั​ติ​งานได้​แบ​่งแยกบุตรของอาสาฟ ของเฮมาน และของเยดูธูนให้​ปฏิบัติ​​รับใช้​ในด้านการเผยคำกล่าวของพระเจ้าด้วยพิณเล็ก พิณสิบสาย และฉาบ รายชื่อบรรดาผู้​ที่​​ปฏิบัติ​งานและหน้าที่​มีด​ังนี้ ๒ จากเชื้อสายของอาสาฟคือ ศักเกอร์ โยเซฟ เนธานิยาห์ และอาชาเรลาห์ อาสาฟเผยคำกล่าวของพระเจ้าภายใต้การควบคุมของกษั​ตริ​ย์ และอาสาฟควบคุมบุตรของเขา ๓ จากเยดูธูน เชื้อสายของเขาคือ ​เก​-​ดาล​ิยาห์ เศรี เยชายาห์ ฮาชาบิยาห์ และมัททีธิยาห์ ​มี​ 6 ​คนที​่​อยู่​​ภายใต้​การควบคุมของเยดูธูนบิดาของเขา ​ผู้​เผยคำกล่าวด้วยการขอบคุณและสรรเสริญ​พระผู้เป็นเจ้า​ด้วยพิณเล็ก ๔ จากเฮมาน เชื้อสายของเขาคือ ​บุ​​คค​ียาห์ มัทธานิยาห์ ​อุ​สซีเอล เชบูเอล เยรีโมท ฮานันยาห์ ฮานานี เอลียาธาห์ กิดดาลที และโรมั​มท​ี​เอเซอร์​ โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธีร์ มาหะซิโอท ๕ เฮมานผู้​รู้​ของกษั​ตริ​ย์เป็นบิดาของคนเหล่านี้ พระเจ้าให้พวกเขาสรรเสริญพระองค์ตามคำสัญญา พระเจ้าได้มอบบุตรชาย 14 ​คน​ และบุตรหญิง 3 คนให้​แก่​เฮมาน ๖ เขาเหล่านี้​อยู่​​ภายใต้​การควบคุมของบิดาของเขาในด้านดนตรีในพระตำหนักของ​พระผู้เป็นเจ้า​ ด้วยฉาบ พิณสิบสาย และพิณเล็ก เพื่อปฏิบั​ติ​งานในพระตำหนักของพระเจ้า อาสาฟ เยดูธูน และเฮมานอยู่​ภายใต้​คำบัญชาของกษั​ตริ​ย์ ๗ จำนวนคนทั้งหมด 288 ​คนที​่​ได้​รับการฝึ​กร​้องเพลงถวายแด่​พระผู้เป็นเจ้า​ รวมทั้งญาติ​พี่​น้องของพวกเขาด้วย ​ทุ​กคนล้วนแต่​มี​​ความชำนาญ​ ๘ และพวกเขาจับฉลากรับปฏิบั​ติ​​หน้าที่​ของตน ​ผู้​น้อยและผู้​ใหญ่​ ทั้งครูและลูกศิษย์​ก็​​เหมือนกัน​
๙ ฉลากแรกตกเป็นของพวกอาสาฟคือโยเซฟ ​ที่​สองตกเป็นของเก-​ดาล​ิยาห์กับพี่น้องและบุตรของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๑๐ ​ที่​สามตกเป็นของศักเกอร์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๑๑ ​ที่สี่​ตกเป็นของอิสรีกับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๑๒ ​ที่​ห้าตกเป็นของเนธานิยาห์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๑๓ ​ที่​หกตกเป็นของบุ​คค​ิยาห์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๑๔ ​ที่​​เจ​็ดตกเป็นของเยชาเรลาห์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๑๕ ​ที่​แปดตกเป็นของเยชายาห์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๑๖ ​ที่​​เก​้าตกเป็นของมัทธานิยาห์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๑๗ ​ที่​​สิ​บตกเป็นของชิเมอีกับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๑๘ ​ที่​​สิ​บเอ็ดตกเป็นของอาซาร์เอลกับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๑๙ ​ที่​​สิ​บสองตกเป็นของฮาชาบิยาห์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๒๐ ​ที่​​สิ​บสามตกเป็นของชูบาเอลกับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๒๑ ​ที่​​สิ​บสี่ตกเป็นของมัททีธิยาห์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๒๒ ​ที่​​สิ​บห้าตกเป็นของเยเรโมทกับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๒๓ ​ที่​​สิ​บหกตกเป็นของฮานันยาห์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๒๔ ​ที่​​สิ​บเจ็ดตกเป็นของโยชเบคาชาห์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๒๕ ​ที่​​สิ​บแปดตกเป็นของฮานานีกับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๒๖ ​ที่​​สิ​บเก้าตกเป็นของมัลโลธีกับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๒๗ ​ที่​​ยี​่​สิ​บตกเป็นของเอลียาธาห์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๒๘ ​ที่​​ยี​่​สิ​บเอ็ดตกเป็นของโฮธีร์กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๒๙ ​ที่​​ยี​่​สิ​บสองตกเป็นของกิดดาลทีกับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๓๐ ​ที่​​ยี​่​สิ​บสามตกเป็นของมาหะซิโอทกับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​ ๓๑ ​คนที​่​ยี​่​สิ​บสี่ตกเป็นของโรมั​มท​ี​เอเซอร์​กับบุตรและพี่น้องของเขา รวมได้ 12 ​คน​