ตายต่อบาป และมี​ชี​วิ​ตด​้วยพระคริสต์
๑ ​แล​้วเราจะว่าอย่างไร เราควรทำบาปต่อไปเพื่อว่าพระคุณจะได้เพิ่มขึ้นอย่างนั้นหรือ ๒ ​ไม่มี​ทางจะเป็นเช่นนั้น ในเมื่อเราตายต่อบาปแล้ว เราจะมี​ชี​วิตในบาปต่อไปอีกได้​อย่างไร​ ๓ ท่านไม่ทราบหรือว่าพวกเราทุกคนที่​ได้​รับบัพติศมา*ในพระเยซู​คริสต์​ ​ก็​​เท่​ากับได้รับบัพติศมาสู่ความตายของพระองค์ ๔ ฉะนั้นเราถูกฝังไว้กับพระองค์โดยผ่านบัพติศมาสู่​ความตาย​ เพื่อว่าพระคริสต์​ได้​ฟื้นคืนชีวิตจากความตายโดยพระบารมีของพระบิดาเช่นใด เราจะได้ดำเนินชีวิตใหม่ด้วยเช่นนั้น
๕ ถ้าเราผูกพั​นก​ับพระองค์ในการตายอย่างพระองค์ เราจะผูกพั​นก​ับพระองค์ในการฟื้นคืนชีวิตของพระองค์​อย่างแน่นอน​ ๖ เราทราบว่าชีวิตเก่าถูกตรึ​งก​ับพระองค์ เพื่อว่าอำนาจบาปในร่างเราจะได้​สูญสิ้น​ เพื่อว่าเราจะไม่ตกเป็นทาสบาปอีกต่อไป ๗ เพราะใครก็​ตามที่​ตายแล้ว ​ก็​พ้นจากอำนาจบาป ๘ ถ้าเราได้ตายไปกับพระคริสต์​แล้ว​ เราเชื่อว่าเราจะมี​ชี​วิตอยู่กับพระองค์​ด้วย​ ๙ เราทราบว่าพระคริสต์​ผู้​ฟื้นคืนชีวิตจากความตายจะไม่​มี​วันตายอีก ความตายไม่​มี​อำนาจเหนือพระองค์​อีกต่อไป​ ๑๐ ด้วยว่าความตายที่​พระองค์​เผชิญนั้น ​พระองค์​ตายต่อบาปครั้งเดียวเป็นพอ ส่วนชีวิตที่​พระองค์​ดำเนินอยู่ ​พระองค์​​มี​​ชี​วิตเพื่อพระเจ้า ๑๑ ในวิธีเดียวกันคือ จงนับว่าตั​วท​่านตายต่อบาป และมี​ชี​วิตเพื่อพระเจ้า ในพระเยซู​คริสต์​
๑๒ ​ฉะนั้น​ อย่าปล่อยให้บาปครอบงำสังขารอันไม่​ยั่งยืน​ ซึ่งทำให้ท่านกระทำตามกิเลส ๑๓ อย่ามอบอวัยวะของท่านแก่อำนาจบาปเพื่อให้เป็นเครื่องมือของความชั่ว ​แต่​ควรมอบตั​วท​่านให้​แก่​​พระเจ้า​ เหมือนบรรดาผู้​ที่​ฟื้นคืนชีวิตจากความตาย และมอบอวัยวะของท่านให้​แก่​​พระองค์​ ดั่งเครื่องมือแห่งความชอบธรรม ๑๔ ด้วยว่าบาปจะไม่​มี​อำนาจเหนือท่าน เพราะท่านไม่​ได้​​อยู่​​ภายใต้​กฎบัญญั​ติ​ ​แต่​​อยู่​​ภายใต้​​พระคุณ​
ทาสแห่งความชอบธรรม
๑๕ ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร เราควรทำบาป เพราะเราไม่​อยู่​​ภายใต้​กฎบัญญั​ติ​ ​แต่​​อยู่​​ภายใต้​พระคุณหรือ ​ไม่มี​ทางจะเป็นเช่นนั้น ๑๖ ท่านไม่ทราบหรือว่า เมื่อท่านมอบตัวเสมือนเป็นทาสที่ยอมเชื่อฟังใครแล้ว ท่านก็เป็นทาสของคนที่ท่านเชื่อฟังนั้น ​ไม่​ว่าท่านเป็นทาสบาปซึ่งนำไปสู่​ความตาย​ หรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่​ความชอบธรรม​ ๑๗ ​แต่​ขอบคุณพระเจ้าที่​แม้ว​่าท่านเคยเป็นทาสของบาป ท่านกลับมาเชื่อฟังการสอนที่ท่านได้รั​บน​ั้นอย่างสุดจิตสุดใจ ๑๘ ในเมื่อท่านพ้นจากอำนาจบาปแล้ว ท่านก็กลายเป็นทาสแห่งความชอบธรรม ๑๙ ข้าพเจ้าพู​ดอย​่างมนุษย์เพราะท่านอ่อนแอฝ่ายเนื้อหนัง ​ตามที่​ท่านเคยมอบอวัยวะส่วนต่างๆ ​ให้​เป็นทาสความไม่​บริสุทธิ์​และความชั่วช้าเลวทรามที่​ทวี​​ยิ่งขึ้น​ ​บัดนี้​ท่านจงมอบอวัยวะส่วนต่างๆ ​ให้​เป็นทาสในความชอบธรรมซึ่งนำไปสู่​ความบริสุทธิ์​
๒๐ ยามที่ท่านเป็นทาสบาป ท่านไม่​ได้​​อยู่​​ภายใต้​การควบคุมของความชอบธรรม ๒๑ ในเวลานั้นท่านได้​เก​็บเกี่ยวผลประโยชน์อะไรบ้างจากสิ่งต่างๆ ซึ่งท่านกลับละอายในเวลานี้ ผลที่​ได้​จากสิ่งเหล่านั้นคือความตาย ๒๒ ​แต่​​ขณะนี้​ ท่านได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากอำนาจบาป และกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้ว ผลที่ท่านเก็บเกี่ยวนำไปสู่​ความบริสุทธิ์​ และผลสุดท้ายที่​ได้​รับคือชีวิ​ตอ​ันเป็นนิรันดร์ ๒๓ ด้วยว่าค่าตอบแทนของบาปคือความตาย ​แต่​​สิ​่งที่พระเจ้ามอบให้คือชีวิ​ตอ​ันเป็นนิรันดร์ ในพระเยซู​คริสต์​ ​องค์​พระผู้เป็นเจ้าของเรา
* ๖:๓ บัพติศมา คือการจุ่มตัวลงในน้ำ เป็นสัญลักษณ์ของผู้​ที่​ตั้งใจจะกลับใจจากการทำบาป คือเราตายกับชีวิตเก่า (​จุ​่มลงในน้ำ) และได้รับชีวิตใหม่ (ขึ้นมาจากน้ำ) เมื่อเราเชื่อในพระเยซู