14
Fai niiti tɔgi zeiɗai ti ma,
é lo saa vai ʋa
Wa ga Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-dointi. Saai a loona, à mina wɛn ɓaa pɔlɔpalɛ lɔ ɓɔɠɔ ma, ɓaa wo ʋa wɔungi ɓuye wo-loʋala ʋelei ga saa wɔlɔi ma ʋoogi. Mazɔlɔɔ wa ga nuɓusɛiti ti ɲadegai Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ʋɛ, Ɠɔoɠɔ GALAGI yiimazeɠeʋɛ ga woye, é wo ɠula ziiti kpein saama eteai zu, ga wo ɠɛ ga nɔnɔ yɛ.
Sua ɲadegaiti ta ɲadetala geleiti
(Leevi Nuiti 11:1-47)
À mina kɔzɔba ani nɔpɛ mi. À wɛlɛ suai niiti ka wa zoo ti miizu: nikɛi, baalagi, ta bolii, dopai ma zii pɛ, goegi ma zii pɛ, gize wolii, dɔɓɔ ʋaalagi, dɔɓɔ wolii, suai nii kpein polokagi ɠaaʋaliai, é miizu, é ɗa tɛ ʋolu. Kɛlɛ niiti wo la ti mia, anɛɛ ni ti-ʋolokagi ɠaaʋaliʋɛ, ɓaa ti miizu, ti ɗa tɛ ʋolu, naati ta ga niiti: ɲɔmɛi, zaɓei, ta fasa wolii, anɛɛ ni ta miizu, ti ɗa tɛ ʋolu, kɛlɛ ti-ʋolokagi ɠaa la ʋalini. Wa ti leve ga ti ɠɔzɔʋɛ. Boigi ɓalaa, polokagi ɠaaʋaliʋɛ, kɛlɛ é la miizu, é ʋa ɗa tɛ ʋolu, wa deve ga kɔzɔʋɛ. À mina ti-ma zuai ta mi, wo mina vɔɔɠu ti-ma ʋoomai ta ʋa.
Ziɛ wu zuaiti kpein su, nii wa zoo wo mi, naa ɠa ga, niiti ma woekegi ti ʋa, ta maaɠalai ti ma. 10 Kɛlɛ à mina naati mi, niiti ma woeke ge la ti ʋa, ɓaa maaɠala la ti ma, wa naati deve ga ti ɠɔzɔʋɛ.
11 Wa zoo wo wɔni ɲadegai kpein mi. 12 Kɛlɛ wɛlɛ niiti wo la zooga wo ʋa ti mi: ɗuai ma zii pɛ, koɠɛi ma zii pɛ, 13 seeʋei ma zii pɛ, 14 ta kalawɔnii ma zii pɛ, 15 sizigoi ma zii pɛ, buungi ma zii pɛ, 16 ma wolaiti ta ma goiti, 17 kpoloɗɛ laaʋɛ wɔnii ma zii tanigaa, 18 ziɛ wɔnii ma zii tanigaa, ta zɛgbɛlutugi, ta dɛvɛi.
19 Fuluani goi kpein koʋegi ba, wa naati deve ga ti ɠɔzɔʋɛ, à mina naati mi. 20 Kɛlɛ wa zoo wo naati mi, niiti ti ɠoʋesu, ta ti ɲadegai.
21 À mina sua mi, nii saai ɓɔɠɔ ʋɛ. Wa zoo wo fe seikɔɠɔma nui ta ya, é wo ʋɔ bɛ, ga é mi, ɓaa wo pɔdi wɛɛin ta ma. Mazɔlɔɔ wa ga nuɓusɛiti ti ɲadegai wa-ƓALAGI ʋɛ.
À mina boli yiʋoi ɠili ga dee ná-ɲiimi ɗɛi.
Puusiɛ ɠula vai ma lɔgi
22 Kona-o-kona wa wa-ɓalagi zu aniiti kpein ma ʋuusiɛi zeɠe ba. 23 Wa mi Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠaazu, naama adaʋɛ, ʋɛ daaseigi a zei ná, é ɠɛni ga wa-moloi ma ʋuusiɛi, ta dɔɔ niinɛi nɔnɔi, ta gulɔi nɔnɔi, é ʋɛɛ wa-loganiiti ma wolaiti ta ma goiti ma yiʋo mɔungiti ba, naa ɠa a kɛ wo lua Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ʋa eyɛsu ɠɔ, wo-zii ma voloi pɛ su. 24 Siɛgi zu Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI tuya loozu la wo ʋɛ, é ʋooʋa gola, tanisu wo la zooga wo ʋa lii la, ʋɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI yeelosu ná ʋa ga daaseigi ɠɛ ná, tɔɔzei ná maaɠooza vai ʋa, 25 wa puusiɛi ʋɔdi, wo ma walii zeɠe, wo lii la naama adaʋɛ, ʋɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI yeelosu ná ʋa. 26 Miná, wa zoo wo naa kpein geya, nii wɔin wo ma, toganii ma wolaiti ta ma goiti, ta dɔɔi, ta kpɔleɓɔle ganiiti ta nu ɠaazulati, nii nɔpɛ nɛai wo ʋɛ, wo daami wo ná, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠaazu, wo ɠoozunɛ, wa-o, wa-ʋɛlɛyeɠeiti-yo.
27 À mina yeema Leevi nuiti ma, ta ɠɛ wo zaama, mazɔlɔɔ ti la ada nɔpɛ sɔlɔɔni zooi zu ga tɔnɔ ga wo ɠɛʋele. 28 Kona zaʋasaʋagi ma, wa konagi zaʋasiɛi ma ʋuusiɛi zeɠe wa-ɓalagi zu aniiti kpein ba, wo pu wa-laazuʋɛ. 29 Leevi nuiti, ti la ada nɔpɛ sɔlɔɔni zooi zu ga tɔnɔ, naati ta ʋa, ta seikɔɠɔma nuiti, ta podointi, ta poanzaiti ti zeini wa-laazuʋɛ, ti daami wo, ti yiɠo. Naazu Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa tuya loo wa-wotii kpein ma, niiti wa ɠɛ ti ɠɛɛzu.