26
Minazeɠe zooi zu
wulu waa mɔungiti
Siɛgi zu wo zeelizu la naama yooi zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI feezu wo ʋɛ ga wɔnɔ, siɛgi zu wo seɠezu la, wo zei ná, wo ɠilagilagi ɠa ta zeɠe zooi ma lɔnɔ mɔungi ʋa, é ʋaazu sɔlɔɔsu zooi naa zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI feezu wo ya, toɠa ti ʋu kpɔlɔgi zu, é li ʋɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI yeelosu ná ʋa ga daaseigi ɠɛ ná. Toɠa li, é zalaɠa ɠula nui ɠa, nii é botii zu naama ziɛgi zu, é ɠɛ ma: «Nà dɛɛzu za ga Ɠɔoɠɔ GALAGI ɗa-ƓALAGI ga gè lɔa zooi naa zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠonani ade-mɛmɛwolani bɛ ná-faa zu, ga é fe de ʋɛ.» Zalaɠa ɠula nui ɠa kpɔlɔgi ɠula zea, é sei Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-zalaɠa ɠulazuʋɛ ɠakalaʋɛ. Zunui ɠa ɓɔɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-GALAGI ɠaazu, é ɠɛ: «Kɛ̀wola ɠɛni ga Alame nui, siɛziɛ nu, é yeini Ezipete yooi zu ga nu ɓulu ko nɔ, é zei ná, ti ɠɛ ga zii wola ná, ti zɛbɛ, ti wola mɔin. Kɛlɛ Ezipete nuiti ti gi zopele ɲɔuni, ti gi wɔinzeɠe, ti gi lɔ duɔla ɓaa golai zu. Názu ɠa gi kpee looni la Ɠɔoɠɔ GALAGI woizu, gi-mɛmɛwolani ta-ƓALAGI. É gi ɓala gooiti mɛnini, é gá-maawɔin ɠa, ta gá-ɓɔlɔi, ta gá-ʋoluɠulai, é gi ɠulani Ezipete ʋa ga ná-zeeɠaaɓaai, naa ɠɛni ga kiteʋe vaa wola Ezipete nuiti bɛ, ta poogiti, ta laavɔɔ vaiti. Naa ʋolu, é loni gi luɠɔ, é ʋa ga giye niima yooi zu, é zooi nii ve gi ʋɛ ga faanɛɛ, ʋɛ nɔnɔi ta kɔin gulɔi ʋooʋaai ná. 10 Naa ɠa é ba, ee, Ɠɔoɠɔ GALAGI, gè ʋaa è ʋɔ za ga zooi ná-tɔnɔ mɔungiti, zooi nii è fea bɛ̀.» Naa ʋoluma, toɠa kpɔlɔgi zei Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-GALAGI ɠakala, é nɔkɔ bu. 11 Naa ʋolu, wa ɠoozunɛ, wa Leevi nuiti, ta seikɔɠɔma nuiti ti wo zaama, ani ʋagɔiti kpein su, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI fea wo ʋɛ, wa wa-ʋɛlɛyeɠeiti.
Kona saʋagɔ ʋuusiɛiti
12 Siɛgi zu wo ɓesu la ga wo zɔlɔɔ ganiiti kpein ma ʋuusiɛi zeɠe ba, konagi zaʋasiɛi ma, puusiɛ ɠonagi ma, wa feena Leevi nuiti zea, ta seikɔɠɔma nuiti ti wo zaama, ta podointi, ta poanzaiti, ti ani zɔlɔɔ, ti mi, ti yiɠo, ʋɛ wo zeini ná, 13 naazu, wa nii wo Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠaazu, wo ɠɛ ma: «Nii kpein é ga ɗɔnɔ nà-pɛlɛi wu, gè naa ɠula ná, gè fe Leevi nuiti zea, ta seikɔɠɔma nuiti, ta podointi, ta poanzaiti, é zoloo deveiti kpein ma, è feeni zèa. Gè la ɗa-leveiti taɠila kpalaa koloɠoloni, ɓaa gè ʋa yeema ta ma. 14 Gè la puusiɛi nii ta zeɠeni ba, gè ʋa mi saa wɔlɔ wo faa zu, gè la ta zeɠeni ba, siɛgi zu kɔ̀zɔa ɠɛni de la, gè la ta veeni gɔvɛ ya. Gè Ɠɔoɠɔ GALAGI nà-GALAGI wooi zogɛ, gè ziɛ ga ɗa-leveiti kpein, è ti veeni zèa. 15 Yɛ geezuʋɛ, è ɠaazulo è-zeizu ɲadegai ʋa, geeɠɔlɔgi ungaʋɛ, tuya loo ɗa-nuɓusɛiti bɛ, Izelayɛle nuiti, ta zooi nii è feai gi ʋɛ, eɠɛʋelei è ma ɠonai woni la gi-mɛmɛwolani bɛ, zooi ʋɛ nɔnɔi ta kɔin gulɔi ʋooʋaai ná.»
Minazeɠe goo ɠaaɓelagi
16 Za, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa ɓɔɛzu wo ʋɔ, ga wo ná-deveiti so, ta ná-tɔgiti. Wa ɠolo ti ʋɛ, wo ti zo ga yiimaʋɛ pɛ, ta wo-yɛnvui pɛ. 17 Wo minazeɠea za Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, ga toɠa ɠɛ ga wa-ƓALAGI, ta wa ziɛ ga pelei naa, nii é dɛa ga woye, wo ziima vaiti kɛ, wo ɠolo ná-deveiti ta ná-tɔgiti bɛ, wo woilo gooi ma. 18 Ɠɔoɠɔ GALAGI letemazu, é minazeɠea wo ʋɛ za, ga wa ɠɛ bɛ ga nuɓusɛiti ti wola vizɔgai, niiti ti ɠolozu ná-deveiti bɛ. 19 Ungo, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa pɔ wo yeeleʋe ziiti pɛ ba, é ti ɓɛtɛai, wo lɛbiyai zɔlɔɔ, wo-lɔɠɔi ɠula, wo-losuʋɛ wɔɔlɔ, wo ɠɛ ga nuɓusɛiti ti ɲadegai bɛ, eɠɛʋelei é boni la.