Zozuwe
Ná-Sɛʋɛi
Sɛʋɛi lɔɔzeizuʋɛ ma woo mɔungiti
Zozuwe ná-sɛʋɛi ɠa Kanaan yooi zo fai lɛɛzu, ta Izelayɛle wolodamaiti sei ʋelei zooi naa zu. Zozuwe, nii é ɠɛni ga Moize ʋotogi, naa ɠa é loni ti luɠɔ.
Sɛʋɛi nii zu vaiti ti ɠɛɛni, é zo kona waagila unnaanigɔ (1 400) ma, é li kona waagila unfelegɔ puunaanigɔ (1 240) ziɛgi zu ʋɔ, aisa Yesu Kilista ʋa zɔlɔɔ. Naa kpein ge ɠɛɛni kona ʋuusaʋagɔ (30) ɠɛɠala laawu (14:10).
Izelayɛle nuɓusɛiti kulaai ma Ezipete yooi zu, ti kɛɛni ga kona ʋuunaanigɔ (40), aisa ti ʋa lɔ minazeɠe zooi zu, nii é ga Kanaan yooi.
Kanaan yooi zo fai ɠɛʋele ɓɛtɛni ga faa saʋagɔ:
1 Kanaan yooi zo fai, (gaaɠwɛsu 1 é li 12 ʋɔ).
2 Zooi ɠaaɠwɛɛ vai, (gaaɠwɛsu 13 é li 21 ʋɔ).
3 Zozuwe ná-eteai ɠaaɓelagi, (gaaɠwɛsu 22 é li 24 ʋɔ).
GALA ge zooi veeni ná-nuɓusɛiti zea, é ná-minazeɠegi laazeelini, nii é boni ti-mɛmɛwolani bɛ, é niinɛ ga Moize maaʋele.
GALA ta Izelayɛle nuiti zɔɠɔzuʋɛ, é lo Kanaan yooi vai ʋa, faa ʋe bɔɔlɔai, eɠɛ ti ɠula vai Ezipete yooi zu. Ti ɠula vai Ezipete yooi ʋa, GALA ɓɔɠɔi ɠa é ti maaloboni, é kɔɔi ɠɔ ná-nuɓusɛiti bɛ, ti li luɠɔma pilɛ sɔlɔɔgai zu.
Zooi ɠaaɠwɛɛ vai, nii sɔlɔɔgai, ta nii é la dɛ zɔlɔɔni, é ʋa ve ɛsɛ gilagilagi ya, naa ɠa GALA ná-nɛɛbɛi lɛɛzu, ga Izelayɛle nuiti pɛ ge ɓɔɠɔ you zɔlɔɔ ga tɔnɔ. Naama ɠisiɛi ɠa de adaʋɛti daaseigiti kalasu la, gaaɠwɛsui tanigaani su (gaaɠwɛsu 13, 15 ta 16 zu).
Kanaan yooi zo fai, ta gaaɠwɛɛ vai, ɠa GALA ná-wooɠɛɠiladai lɛɛzu, ná-minazeɠegiti daazeeli vai zu, kɛlɛ Zozuwe ná-sɛʋɛi ɠa dɛɛzu ɓalaa ga kɛni nuɓusɛiti ti zɛbɛzeɠe. Izelayɛle nuiti sei vai zii ɠiligiti saama, niiti ti la GALA kwɛɛ, naa ɠɛni ga faaɓaagi, é ti li kidaaleʋelalai ma. Naa ɠa é kɛɛni Zozuwe nuiti gaalɛɛni ba Sikɛme, ti minazeɠe ʋolu ga niinɛ, naa ɠa bogai ga kpɔɛ ɠaaɓelagi gaaɠwɛsu 24 zu. Nuɓusɛiti ti minazeɠeni ga ti botii ɠɛ GALA bɛ. Izelayɛle nuiti, ta ta-yooi ná-faa ʋɔlɔmai, ma ɓɔɛzuɠulai lɔɔzeizuʋɛ ɠana, siɛnɔpɛ su kɛni Izelayɛle nuiti ti loo ɠisu ga ziimazeɠegi ti boni, ti lɔɔ ʋa faaɓaagi zu, kɛni ti naa laazeeli.
1
Zozuwe zei vai
nuɓusɛiti unda
Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-botiɠɛ nui Moize zaa ʋoluma, Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni Nun ná-doun zunui Zozuwe ma, Moize ná-kpɔba nui: «Nà-botiɠɛ nui Moize zaa. Niizu, ɠɛʋele ɓɛtɛna, ɗa-o, niima nuɓusɛiti-yo, wo Zuludɛn ɓudɛ, wo lɔ zooi naa zu, nii gè feezu Izelayɛle nuiti zea. Adaʋɛ nɔpɛ wo-ɠɔɠɔi a lona ná ma, gè miná vea wo ʋɛ, eɠɛʋelei gè boni la Moize ma. Wa-yooi ɠa zo teʋebai ma, eyɛsu é zeeli Liɓan ɠizeiti ma, ta ziɛ wolai Ufelate, Ɠɛte nuiti ta-yooi kpein ka ɠɛ su, é zei Kpoloɗɛ Wolai ʋa, folo liizu ʋelei. Nu nɔpɛ ge la loga è luɠɔ, è-zii ma voloi pɛ su. Nà ɠɛ è ʋa, eɠɛʋelei gè ɠɛni la Moize ʋa, gè la yeeɓega è ʋa pɛ, gè la ɠɛlɛa è ʋa ɲɛgɛlɛin. Yiilɔɔ, è zɛbɛzeɠe, mazɔlɔɔ è-zaalai zu ɠa niima nuɓusɛiti ti zooi zɔlɔɔsu da ga tɔnɔ, nii gè ma minazeɠe boni ti-mɛmɛwolani bɛ, ga nà feezu ti ya. Kɛni nɔ è yiilɔɔ, è zɛbɛzeɠe ga pagɔ, è ɠolo tɔ gooi kpein bɛ, nii nà-botiɠɛ nui Moize sɛʋɛni è ʋɛ, è ziɛ la, è mina zeɠe ba, è ʋa li ga yeeza, ɓaa ɠɔʋɛi, naazu ɗa zobo sɔlɔɔ fai kpein su, è kɛɛzu. È ɗa tɔ sɛʋɛi nii ɠala, è ɗa yɛpɛ ga su wooiti, è ɠisiɛ ti zu folo ʋɛɛ kpidi ʋa, naa ɠa a kɛ è ɠolo su wooi pɛ bɛ, mazɔlɔɔ názu ɠa è-ɠɛɛvaiti suɓɛtɛzu la, è zobo sɔlɔɔ fai kpein su, è kɛɛzu. Gè la boni è ma ɓaa ga, yiilɔɔ, è zɛbɛzeɠe? Mina lua ani nɔpɛ ba, è zasu mina ɓali, mazɔlɔɔ nà, Ɠɔoɠɔ GALAGI, ɗa-ƓALAGI, nà ɠɛ è ʋa, ʋɛ nɔpɛ è liizu ná.»
Zuludɛn ɓudɛ vai
ma ɠɛʋele ɓɛtɛi
10 Zozuwe niima leveiti feeni nuɓusɛiti ta-ɠundiɠiiti zea, é ɠɛ ti ma: 11 «À ziɛ ade-ʋuuzuʋɛ ná pɛ, wo devei ve nuɓusɛiti zea, ga ti daamianigi ɠɛʋele ɓɛtɛ ɓɔɠɔ ʋɛ, mazɔlɔɔ folo saʋagɔ ʋoluma, wa Zuludɛn nii ɓudɛzu, wo li, wo zooi zeɠe ga wɔnɔ, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI feezu.»
12 Zozuwe ɓɔɛni Luɓɛn ná-bolodai ʋɔ, ta Gade ná-bolodai, ta Manasee ná-bolodai ɠilazuʋɛ, é ɠɛ ti ma: 13 «À ɠizɛ devei zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-botiɠɛ nui Moize feeni wo ya, é ɠɛ wo ma: ‹Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI zooi vea wo ya, é dooɠogi ve wo ya.› 14 Wo-anzaiti, ta wo-lointi, ta wa-loganiiti ta yɛ Zuludɛn ʋoluʋɛ folo ɠulazu ʋelei, zooi naa zu nii Moize feeni wo ya, kɛlɛ zunuiti kpein, ti ga kɔɔɠɔ nuiti, wa ɓudɛ, wo lo wo-ɠɛɛleaiti untuɠɔ kɔɔmaʋɛ, wo yeeve ti ʋɛ, 15 eyɛsu Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI dooɠo fe ti ʋɛ ga wo ɠɛʋele, ti zooi naa zɔlɔɔ, nii é feezu ti ʋɛ. Naa ʋoluma, wa ɠale ma niina wɔnɔ ma yooi zu, wo zei ná pɛ, Zuludɛn folo ɠulazu ʋelei, eɠɛʋelei Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-botiɠɛ nui Moize boni la.»
16 Ti Zozuwe wooɠaaʋoteni, ti ɠɛ ma: «Devei kpein è fea, gá naa kpein so, ʋɛ nɔpɛ è gi leʋesu ná, gá li miná. 17 Gá ɠolo è ʋɛ, eɠɛʋelei gi ɠoloni la Moize ʋɛ. Ɠɔoɠɔ GALAGI, ɗa-ƓALAGI ɠɛ è ʋa, eɠɛʋelei é ɠɛni la Moize ʋa. 18 Zɔi nɔpɛ a ɓakana ɗa-ɠundiɠilai laalɔɠɔma, é la ɠoloni ɗa-leveiti kpein bɛ, ta naama nui ʋaa. Yiilɔɔ nɔ, è zɛbɛzeɠe!»