3
Zuludɛn ɓudɛ vai
Zozuwe wuzeɠeni poluma zobui, ta Izelayɛle nuiti kpein ti zeɠe ti-ʋuuzuʋɛ Akasia nɛmɛi zu, ti li, ti ʋu Zuludɛn ziɛlaʋɛ, ti ɲi miná, aisa ti ʋa ɓudɛ. Folo saʋagɔ ʋoluma, nuɓusɛiti ta-ɠundiɠiiti ti ti-ʋuuzuʋɛ maaɠakuni, ti devei niiti fe ti ya: «Siɛgi zu wa zalaɠa ɠula nuiti kaana la, Leevi nuiti ti Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-minazeɠe kesui zeɠeai, wa zeɠe niina wo-ʋuuzuʋɛ wo ná, wo ʋilɛ ti ʋolu. Wa zɔɠɔzu ɠɛ ɓɔɠɔ ʋa wa minazeɠe kesui, ga kilo ɠila. À mina maaɓuɠa ba. Wa pelei ɠwɛɛ naazu, nii wa ziɛ la, mazɔlɔɔ kaipa wo la dɛ ziɛni ga ná ʋelei.»
Zozuwe ɠɛni nuɓusɛiti ma: «À ɓɔɠɔ ɲade, mazɔlɔɔ lina, Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa laavɔɔ vaa wolaiti kɛɛzu wo zaama.» É ɠɛni zalaɠa ɠula nuiti ma: «À minazeɠe kesui zeɠe, wo lo nuɓusɛiti tuɠɔ siɛi zu.» Ti minazeɠe kesui zeɠeni, ti lo nuɓusɛiti tuɠɔ.
Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠɛni Zozuwe ma: «Za nɔ, nà tɔɔzeizu ga è wɔɔlɔa Izelayɛle nuiti gaazu, ti kwɛɛ ga nà ɠɛɛzu è ʋa, eɠɛʋelei gè ɠɛni la Moize ʋa. Devei nii ve zalaɠa ɠula nuiti zea, niiti ti minazeɠe kesui zeɠezu, ga ta zeelina Zuludɛn ziɛ wolai laaʋɛ, ti-ɠɔɠɔi a lona ziɛi wu, ti lo miná.»
Zozuwe ɓɔɛni Izelayɛle nuiti kpein pɔ, é ɠɛ ti ma: «À maaɓuɠa, wo woilo Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI laawooiti ma. 10 Pɛtɛ ʋelei wa kwɛɛ da ga zɛnvu su ƓALAGI, toɠa wo zaama, toɠa Kanaan nuiti kpɛ wo luɠɔ, ta Ɠɛte nuiti, ta Ɠeeve nuiti, ta Feeleeze nuiti, ta Giilegase nuiti, ta Amɔɔl nuiti, ta Yeeɓuse nuiti: 11 Eteai pɛ Maliɠii ná-minazeɠe kesui ɠa Zuludɛn ɓudɛzu wo ɠaazu. 12 À yeelo zunu puugɔ maazu felegɔ (12) ʋa niina, Izelayɛle wolodaiti su, boloda ɠila, nu ɠila. 13 Siɛgi zu zalaɠa ɠula nuiti ti Ɠɔoɠɔ GALAGI, eteai pɛ Maliɠii ná-minazeɠe kesui zeɠezu, naati ti-ɠɔɠɔi ʋilɛsu la Zuludɛn wu, ziɛ wolai ɠa leʋesu fele, ziɛi é zeɠezu maazu ʋelei, naa ɠa lo, gaalɛ ba eɠɛ siɠigi.»
14 Nuɓusɛiti ti ta-zeɠe ɠotaiti pɛɛni su, Zuludɛn ɓudɛ vai zu. Zalaɠa ɠula nuiti ti minazeɠe kesui zeɠeni, ti lo ti luɠɔ. 15 Molo leʋe ziɛgi zu ɠɛni de, Zuludɛn a ɗa ve yeenɔpɛ, é ɓudɛ ma ɠakegiti maazu. Siɛgi zu zalaɠa ɠula nuiti ti minazeɠe kesui zeɠezu la, ti-ɠɔɠɔi maayɛɓɛni la ziɛi wu, 16 ziɛi nii é ɠɛni yeizu, é ɗa zeɠe maazu ʋelei, naa zuzoni, é la mɔ ɠɛni yeizu, é loni gaaɠooza eɠɛ siɠigi, é li ɠoozama, é zo Adame taai ma, é li Saaletan ʋele. Kɛlɛ tɔun, buu ʋelei, ziɛi nii é yeizu Kpoloɗɛ Wanai ʋɔ pelei, Zuludɛn ma ʋɛtu nɛmɛi zu, naa ɠɛni yeizu, eyɛsu é vɔ. Nuɓusɛiti ti leʋeni Zeeliko letemaʋɛ. 17 Zalaɠa ɠula nuiti ti ɠɛni Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-minazeɠe kesui zeɠezu, ti loni Zuludɛn ziɛ laazuʋɛ, ná vɔai. Ti yɛni loni ná kpaan, eyɛsu nuiti kpein ti leʋe, ti-ɠɔɠɔi maavɔai.