3
Izelayɛle ɠundiɠiiti ta-lo pele ɲɔi
Gè ɠɛ ma:
«À woilo, Zakɔɓe mavofodai ma ɠundiɠiiti,
wɔi wo zeini Izelayɛle nuɓusɛiti unda!
Wo-losuʋɛ la ga wo ʋa ziɛ ga sɔledai ɓaa?
Wa ɠɛlɛzu faa ʋagɔi ʋa,
faa ɲɔi ɠa nɛai wo ʋɛ,
wa nuiti kɔlɔgi ɠulazu ti ma,
wo ti ma zuai ɠula ti-ɠaeiti ma.»
Ti-laamianigi ɠa nɔnɔ ga nà-nuɓusɛiti ma zuai.
Ta ti-ɠɔlɔgi ɠulazu ti ma,
ti ti-ɠaeiti galeɠale.
Ti ti zuɓulukpulu,
eɠɛ suai, nu gilizu kɔlu liɠii zu.
Naa ɠa é ba, ta wooɠulana Ɠɔoɠɔ GALAGI ma ga é ɓɔ ti ʋa,
Maliɠii la ti wooɠaaʋotega pɛ,
kɛlɛ toɠa ʋoluave ti ʋa,
tɔɔzei faa ɲɔi ʋa, ti kɛɛni.
GALA goo wo nuiti ti Izelayɛle yaavazu
Ɠɔoɠɔ GALAGI wooi ɠaa, é ga nii,
GALA goo wo nuiti ta-vaa zu,
niiti ti ná-nuɓusɛiti kakasu, é ɠɛ ma:
«Ni ta ani lɔɔna ti-la,
ta ɗa ɠɛ ma naazu fai pɛ ge zolooga,
kɛlɛ ta ɗa kɔɔi ʋɛɛ naati ba,
zɔiti ti la ani lɔɔni ti-la.
Wa ɠɛ niina kpidii zu,
wo la mɔ kulakɛlɛma ɠaa!
Ʋelela ʋele vaiti bo fai ɓega!
Kpidii ɠa ʋɛɛ niina wo ma, eɠɛ foloi a daana,
foloi zu ɠa ɓidi wo ʋɛ.»
Zɔiti ti faiti bosu ma yeeluɠɔ, ɓaa ɠa ɠula ti ma,
adɔɓɛɛ nuiti ta unfe!
Ti pɛ ta ɠaazulɔɔɠu,
mazɔlɔɔ GALA ge la ti wooɠaaʋotega pɛ.
Kɛlɛ nɔ̀un, dàavegɛ ga gaaɓaai ta Ɠɔoɠɔ GALAGI ná-Zɛnvui,
ta sɔledai, ta zɛbɛi,
ga gè Zakɔɓe mavofodai ná-tɔ koloɠologiti dɛɛ la,
ta gè Izelayɛle ná-kotoi lɛɛ la.
Zeeluzalɛme ɠoloɠolo fai
À woilo deɠɛmu nii ma,
Zakɔɓe mavofodai ma ɠundiɠiiti,
wɔi wo zeini Izelayɛle nuɓusɛiti unda!
Wa sɔle fai wɔinzeɠezu,
wo telebodai maaʋe.
10 Wa Siyɔn losu ga nu ʋaai,
wo Zeeluzalɛme lo ga suɲɔi.
11 Ta-ɠundiɠiiti ta tukpɔi ɠaaleʋezu lobɛanii maazu.
Kɛni ti ta-zalaɠa ɠula nuiti sala pɛ, ti ʋa nuiti kala ga tɔ gooi.
Kɛni ti ta-ƓALA goo wo nuiti sala pɛ ga walii, ti ʋa ʋelela ʋele vaa wo.
Ti ɗa ʋoluzei Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋa, ti ɗa ɠɛ ma:
«Ɠɔoɠɔ GALAGI la gi zaama ɓaa?
Ɗa ma, maanɔɠɔ nɔpɛ ge la zeelia gi ma.»
12 Naa ɠa é ba, wo maaʋele ma,
Siyɔn ɠa woli, eɠɛ kpalagi,
Zeeluzalɛme ɠa ɠɛ ga kɔtu ziɠigi,
dɔɓɔi ɠa GALA pɛlɛi ma ɠizei maaɓɔɔle.