16
Agarr akó Isma-el
Serrae, Eibrramón kol, olmal koke balngólórr oyankü. A oya ma Izipt leba zaget kol asi warilürr, ngi Agarr. Serrae bóktanórr Eibrramka wagó, “Gyaurka ma turrkrru. ⌊Lod⌋ kürü piküp kyónürr olmal balngónóm. Da ugó wam, kürü leba zaget ngulmokurpükü utüm. Aprrapórr ma olmal kürünkü nósenónómo oyakagab.”
Eibrram Serraen ubi we ipadórr. Eibrram 10 pail nóma ngyabenórr Keinanóm, da Serrae tóba Izipt leba zaget kol Agarr we ekyanórr tóba müór Eibrramón kolóm ainüm. I Agarrdi umturri, da oya müp we okyanórr.
Agarr igó nóma umul bainürr wagó, wa müppükümo, da wa Serraen kle-kle ngakanóm ugón bainürr. Da Serrae bóktanórr Eibrramka wagó, “Eibrram, zitülkus matókla, Agarr ne kürü kle-kle igósidi ngakando. Ka kólba leba zaget kol marü tangdó ungrirrü kolóm, da errkya wa umulo wagó, wa müppükümo, da wa kürü kle-kle igósidi ngakando. Da mibü sab Lod wató ki tyal igó, dümdüm nótóka ini pokodó, ia mató, ta ia kótó!”
Eibrram oyaka bóktan yalkomólórr wagó, “Turrkrru, marü leba zaget kol moba tangdómo. Ma tónggapó oyaka, ma ne kla gyagüpi amandóla.” Da Serrae amkoman kle-kle ngakanóm we bainürr Agarrón, da Agarr we busorr oyakagab.
Lodón anerrua⌋ Agarrón aróbdó omrranórr, ⌊ngüin-koke bwóbdü⌋. Ene ne arób yarilürr, Surr bwóbdü tótók kwat kabedó yarilürr. Da wa bóktanórr wagó, “Agarr, Serraen leba zaget kol, ma nubógab katóka akó ma nubó tótókdóla?”
Agarr bóktan yalkomólórr wagó, “Ka busodóla kólba wirri koldógab, Serrae.”
Lodón anerrua oya wyalórr wagó, “Ugó alkomól moba wirri koldó, da oya ubi ipadólónke, wa ne poko bóktale.” 10  Lodón anerrua akó bóktanórr wagó, “Ka sab marü olmalbobatal amkoman abün ninünümo; sab nabe yarile atangóm.”
11  Lodón anerrua akó bóktanórr darrü poko oyaka wagó,
“Turrkrru, ma errkya müppükümla,
da marü sab siman olom yarile.
Ma oya sab Isma-el* ngi ngyesilke,
zitülkus Lod marü yón gyaur kuri arrkrrue.
12 Marü siman olom sab nurr ⌊donkizan⌋ pam yarile;
wa sab blaman pamkolpampükü bóka bamgüle,
akó pamkolpama usakü ta bóka bamgünórre,
akó wa sab gazirr tonarre tebe-tebe ngyaben yarile
tóba blaman zonaretaldógab.”
13 Agarr Lodón ngi igó ngyesilürr, oyaka nótó bóktanórr: “Asen God”, zitülkus wa bóktanórr wagó, “Ka ia amkoman Godón esena, kürü nótó asenda?” 14 Da we zitülkusdü, ene arób ngi igósidi ngyesildako, “Be-err La-ae Rro-i”. Oya küp módóga: “Arról Godón arób, kürü nótó asenda”. Errkya§ asine, ini tonarr, Kades akó Berred ini wirri basirr nis aodó.
15 Da Agarr Eibrramónkü siman olom we ilngumilürr, da Eibrram ngi ngyesilürr Isma-el. 16 Agarr Isma-elón nóma ilngumilürr, Eibrram ugón 86 pail yarilürr.
* 16:11 Isma-elón ngian küp módóga: God arrkrruda. 16:13 Asen God, Ibrru bóktane módóga: El-rro-i. 16:13 Ngibürr Ibrru bóktane tange wibalómórrón Bwób Zitül pebadó inzan angrirrüna: “Ka errkya kuri esena Godón, nótó asenda kürü.” § 16:14 errkya wa ene tonarrbóka apónda, Bwób Zitül peba ugón wialómóp.