25
Eibrra-amón Ngibürr Olmalbobatal
Eibrra-am darrü kol akó zumiógürr, ngi Keturra. Wa Eibrra-amónkü simanal olmal balngónórr: Zimrran, Zoksan, Medan, Midian, Isbak, akó Sua. Zoksan ibü abóm bainürr: Syeba akó Dedan. Da Dedanón olmalbobatal idi kwarilürr: Asyurr pamkolpam, Letus pamkolpam, akó Leum pamkolpam. A Midianón simanal olmal idi kwarilürr: Epa, Eperr, Anok, Abida, akó Elda-a. Ini blaman Keturran olmalbobatal koralórr.
Eibrra-am Aesakónkü blaman kla bimgatórr oya ne kla koralórr. A wa enezan ngyabelórr, Eibrra-am tóba ngibürr simanal olmal gyaur kla nülinóp, wa nibiób balngenórr ngibürr koldó. Da ibü metatómpükü we zirrnapónóp tóba olomdógab, Aesak, abüsa nólgabi banikda, ene tüpdü.
Eibrra-amón Büdül
Eibrra-am blaman kókó 175 pailüm ngyabelórr. Wa dómdóm ngón we semanórr, da nurrótókórr wirri kokrrap ngyaben kakóm, oya ne abün morroal pail kwarilürr. Da wa tóba abalbobatal nómrrónóp, ngaen nidi nurrbarinóp. Oya olom nis Aesak a Isma-el oya Makpelan kugupi apórrón wirri ingülküpdü gapókdó ingrirri, Eprronón tüp pokodó, Zoarrón siman olom, tüób Et pam, abüsa nólgabi banikda Mamrre bwóbdügab. 10 Ene wa we tüp pokoa, Eibrra-am ne kla amiógürr Et pamdógab. Eibrra-amón we ingrirri oya kol Serra ne warilürr.+ 11 Eibrra-amón büdül kakóm, God oya olom Aesakón bles syónürr. Da Aesak Be-err La-ae Rro-i badu minggüpanandó we ngyabelórr.
Isma-elón Olmalbobatal
(1 Krronikol 1:28-31)
12 Ini Isma-elón olmalbobatalab ngiko, Eibrra-amón siman olom Agarrkagab. Agarr wa Serran ⌊leba zaget⌋ kol warilürr, tüób Izipt kol. 13 Ini wa ama Isma-elón simanal olmalab ngiko (igó arrbürrün, ngaen pamdógab kókó blakón pam amrran): ngaen pam Nebayot, Kedarr, Adbe-el, Mibsam, 14 Misma, Duma, Masa, 15 Adad, Tema, Zeturr, Napis, akó Kedema. 16 Ini Isma-elón simanal olmalab ngiko. 12 Zitül singüldü balngomól pamóm idi bainóp. Ibü kolpama tibiób basirr akó marrgu we ngi ngibasilóp. 17 Isma-el blaman kókó 137 pailüm ngyabelórr, da wa tóba dómdóm ngón we semanórr, da we nurrótókórr. Da wa tóba abalbobatal nómrrónóp, ngaen nidi nurrbarinóp. 18 Oya olmalbobatala ene bwóbdü ngyabenónóp Abilamgab kókóta Syurr amrran, abüsa nólgabi banikda Izipt órdóbóna, kwat-kwat Asirria aodó. I tibi-tibi bwóbdü ngyabenónóp tibiób ngibürr zonaretaldógab.
Zeikob akó Isao
19 Ini Eibrra-amón olom Aesakón olmalbobatalab ngiko.
Eibrra-am Aesakón ab yarilürr. 20 Aesak 40 pail nóma yarilürr, wa Rrebekan ugón zumiógürr, Betuelón óp olom. Betuel Padan Arram bwób* pam yarilürr. Rrebeka tüób Leibanón bólbót warilürr, Arram bwób olom.
21 Aesak ⌊Lodka⌋ tóre ekorr tóba kolankwata, zitülkus wa olmal balngón-koke kol warilürr. Lod oya tóre arrkrrurr, da oya kol Rrebeka bikóm we esenórr. 22 Da ene olom nisa tibiób bumiógtübumióg namülnürri aipan bikómdü, akó wa bóktanórr wagó, “Ia kürüka ini pokoa iade tómbapónda?” Da wa Lodón amtinüm natókórr.
23 Da Lod oyaka tóbtanórr wagó,
“Nis bwób zitül pam nis marü bikómdümamli,
akó nis bwób zitül pam nisa sab marü bikómdügab turri, da bürrgrrüti;
darrü sab wirri arüng pam yarile tóba kamadódógab,
akó naret sab zoretan tangdó yarile.”
24 Ene ngürr nóma semrranórr Rrebekan mórranóm, da módóga, nis siman olom nis namülnürri oya bikómdü. 25 Ngaen-gógópan nótó tómtómólórr, wa óe-óe yarilürr; oya dudu büb igó yarilürr, wamaka ngüina gwarrarrón mórrkenyórra, da i Isaon ngi igósidi ngyesilóp. 26 Ene kakóm, oya zoreta tómtómólórr, da tóba tange Isaon wakub emoanórr. Da i Zeikobón ngi we ngyesilóp. Aesak ugón 60 pail yarilürr, Rrebeka ibü nóma nulngumilürr.
27 Da ene olom nisa nóma dódórr bairri, Isao bügür pamóm bainürr; wa panze bwóbdü baiblürr. A Zeikob wa piküpan ngyaben pam yarilürr; wa palae müót basirr gódam pam yarilürr. 28 Aesak, nurr lar nótó mis apókórr, moboküpdü wirri ubi yarilürr Isaoka, a Rrebeka wa go Zeikobka wirri ubi warilürr.
29 Darrpan ngürr Zeikob zurr alo bamngul yarilürr. Isao arrak bwóbdügab nóma tübzilürr, wa kari alom ta koke yarilürr. 30 Wa Zeikobka bóktanórr wagó, “Büsai, kürü kya mobanóm óe-óe zurr kari sokol kókya! Ka amkoman aloanómla!” (Ene zitülkusdü, oya Idombóka§ igósidi ngilian kwarilürr.)
31 Zeikob bóktan yalkomólórr wagó, “Ngaen-gógópan ma kürüka moba ngaen-gógópan amtómól dümdüm darrem* klamóm singrino.”
32 Isao bóktanórr wagó, “Turrkrru, ka büdül kari pokola. Ini ngaen-gógópan amtómól dümdüm kürü koke tangamtinda errkyadan, ka büdül kari pokola, da taia, ka marü akyandóla.”
33 Da Zeikob bóktan yalkomólórr wagó, “Ngaen-singül ma kürü moba ⌊arüng alkamül-koke bóktan⌋ kókya, kürü moba ngaen-gógópan amtómól dümdüm akyanóm.” Da Isao tóba arüng alkamül-koke bóktan ekyanórr Zeikobón. Wa tóba ngaen-gógópan amtómól dümdüm darrem klamóm we ingrinürr Zeikobón tangdó.+
34 Da Zeikob Isaon ngibürr brred akó lentil zurr alo iliónürr. Wa elorr akó nae enónórr, bupadórr, da we wamórr.
Da Isao tóba ngaen-gógópan amtómól dümdüm popa inzan amaikürr.+
+ 25:10 Bwób Zitül 23:3-16 * 25:20 Padan Arram bwób Mesopotamia bwóbdü yarilürr. 25:25 Isao Seirr bwóbbóka apónda; Isaon olmalbobatala sab ene bwóbdü ngyabenórre. Seirr ngian küp aprrapórr módóga: ngüinpükü. Isaon darrü ngi Idom yarilürr, oya küp módóga: óe-óe. 25:26 Zeikob ngian küp módóga: wa wakub amoanda. Ini alapalap bóktana; oya küp módóga: wa ilklió aliónda. § 25:30 Idom, oya küp módóga: óe-óe. * 25:31 Ene ngaen oloman dümdüm módóga, nis poko ngarkwat apadóm oya abón elklazadógab, wa nóma nurrótókórr. + 25:33 Ibrru 12:16 25:34 lentil karian óe-óe sye küpzan klama. + 25:34 Bwób Zitül 27:36