34
Syekem Daenan Kle Tiz Wangónórr
Darrpan ngürr Daena, Lia ne óp olom osenórr Zeikobkagab, wa Keinan basirr kol bangónóm natókórr. Ene bwób singüldü balngomól pam Amorr, Ibait bóktan pam, oya siman olom ngi Syekem yarilürr. Daenan nóma osenórr, zumiógürr, da oya kle tiz wangónórr. Syekemón moboküpa arróbórr Daenaka, Zeikobón óp olom, da oya ubia wamórr Daenakamóm, akó wa mis ikik yazeblórr oyaka. Da Syekem tóba abdó Amorrka bóktanórr wagó, “Ene ngulmokur kürünkü upa kolóm!”
Zeikob nóma arrkrrurr wagó, oya óp olom, Daenan, kuri kle wangóne, oya simanal olmal ugón ⌊sip⌋ a ⌊gout⌋ ngabkan bwóbdü kwarilürr. Wa darrü poko koke bóktanórr enekwata, kókó i müót basirrdü tübabzilürr.
Da Syekemón aba, Amorr, Zeikobka Daenankwata bóktanóm wamórr. Zeikobón simanal olmala nóma barrkrrurr, i sip a gout ngabkan bwóbdügab ugón tóbakonórr. I gyaur akó wirri ngürsil kwarilürr, zitülkus Syekem ne kolaean poko tónggapónórr, Isrrael pamkolpamab ilküpdü büód sidódürr. Ene dümdüm koke yarilürr Zeikobón óp olompükü nóma umtulürr; ene tónggapón-koke poko yarilürr. A Amorr ibüka bóktanórr wagó, “Kürü siman olom, Syekem, oya wirri ubia kuri wame marü óp olomdó. Gyaurka, ekya oya kolóm. Mi sab kol gyabalómnórre; e kibü ngul olmal twazeblo, akó ki go darrem yabünüm ngul olmal wazeblo kibiób kolóm. 10 E kinkü ae ngyabelam. Tüp módóga, popada yabüka! Ngyabelamke ini tüpdü. Agóltagól* akó tüp poko bumióg sab popa yarile.”
11 Da Syekem bóktanórr Daenan abdó akó simanal bólbótaldó wagó, “E yabiób obzek kwata kürüka ne morroal nóma seserre, da ka sab yabü nüliónünümo, e kubó kürü ne klamóm kilane. 12 Ini kolan darrem akó ka sab ne gyaur kla samtülo, yabiób ubi ngarkwatódó irrbünam. Ka sab ekrralo, e kubó kürü ne klamóm kilórre. E wata kürü ene ngul oloman kókyenam kolóm.”
13 Zitülkus Syekem ibü bólbót, Daenan, kle tiz wangónórr, Zeikobón simanal olmala Syekem akó oya ab, Amorr, ibüka ilklió bülión bóktan yalkomólóp. 14 I bóktónóp wagó, “Ki inzan kla kokean tónggapórre; ki kibiób bólbót kokean ekyerre ⌊gyabi sopae singgalgón⌋-koke pam. Ene büód poko yarile kibüka. 15 A ki darrpan dümdümdü ubi bairre: e sab kizan bainane, yabü blaman pamab gyabi sopae ne singgalgórrón nóma korale. 16 Da mi sab kol gyabalómlo. Akó ki sab yabü aodó ngyabenórre; mi sab darrpan kolpamóm bairre. 17 A e ne koke nóma ubi bairre yabiób pamab gyabi sopae singgalgónóm, ki sab kibiób bólbót upudórre, da ogobo.”
18 Amorr a Syekem abirri, i ne gyagüpitótók bóktan ingrinóp. 19 Da Syekem koke ürrbainürr i oya ne poko tónggapónóm ilóp, zitülkus oya wirri ubi yarilürr Zeikobón óp olomdó. Syekem wirri ngi pam yarilürr Amorrón müótan pamkolpamdógab.
20 Da Amorr akó tóba siman olom Syekem we aurrürri kwób bazen pokodó, ibü wirri basirran barrbün mamtaedó, tibiób basirr pamdó bóktanóm. 21 I bóktarri wagó, “Ini pam morroal tonarrako mibüka, i ki ngyabelam mibü tüpdü, akó ki agóltagól koralón, zitülkus tüp wirria ibünkü. Mi sab ibü ópal olmal mibiób kolóm wazeblo, akó mi sab mibiób ópal olmal ibü nüliónórre kolóm. 22 A ene pama ubi bairre minkü ngyabenóm akó darrpan kolpamóm bainüm wata ini darrpan dümdümdü wagó, mibü blaman pamab gyabi sopae singgalgórrón kwarile ibüzanko. 23 Mi ne ini kla nóma tónggapórre, ibü sip a gout akó ngibürr ngabyón lar sab mibü iade kwarile. Mi ibü ubi ipüdórre, da i sab minkü aini iade ngyabenórre.”
24 Da blaman pam ene wirri basirran barrbün mamtaedó nidi kwób bazelórr, ubi bainóp Amorr akó Syekem ibü bóktandó, da blaman simanal olmal akó pam ene wirri basirrdü ibü gyabi sopae singgalgónóp.
25 Aüd ngim ngürrdü, blaman pam gyabi sopae singgalgórrón azidüdü nóma kwarilürr, Zeikobón siman olom nis, Simion akó Libae, Daenan siman bólbót nis, tibiób gazirr turrik nüpadrri, da gazirrüm sakó-sakó aurrürri ene wirri basirrdü. Umul-koke arrkürr gazirr yarilürr, da nizana ene wirri basirran blaman pam büdülümpükü ekrrarri. 26 I Amorrón tóba siman olom Syekem ta gazirr turriki büdülümpükü nómkólóp, akó Daenan Syekemón müótüdügab urruarri, da i ene basirr we amgütóp. 27 Zeikobón ngibürr simanal olmala büdül büb tómrrónóp, da wirri basirrdü blaman ne elklaza kwarilürr popa yazebóp, ibü bólbót Daenan kle tiz nóla wangónóp. 28 Ibü sip a gout, ⌊kau⌋, akó ⌊donki⌋ yazebóp. Akó i ta blaman elklaza yazebóp wirri basirr kugupidü, akó ngaon bwóbdü ne elklaza kwarilürr. 29 Ibü blaman ne mórrel elklaza kwarilürr, kol akó olmal, akó müót kugupidü blaman ne elklaza kwarilürr, barrmülürr.
30 Da Zeikob, Simion akó Libae ibü nyalórr wagó, “E kürüka wirri müp kuri sidüdi. Keinan akó Perrez pamkolpama akó blaman pamkolpama ini tüpdü nidi ngyabendako, sab kürü alzizi kümaniknórre. Kürü aüdan pamako; i ne mibü akrranóm nóma dabirre akó mibüka ne nóma tóbrrónge, kótó akó kürü müótüdü pamkolpam, mibü sab kolae tirre.”
31 A Simion akó Libae bóktan yalkomórri wagó, “Ia wa kibü bólbót inzan ki kle wangónól, wamaka wa popa kwatódó agól kolo?”
* 34:10 agóltagól, darrü küp módóga: elklaza darrem-darrem bumióg.