38
Zuda akó Tamarr
Ene tonarrdó, Zuda tóba zonaretal we bimgatórr, ama Adulam wirri basirrdü wamórr darrü pampükü ngyabenóm, ngi Aerra. 2-3 Zuda olazan ngyaben yarilürr, wa darrü Keinan ngulmokur osenórr. Ene ngulmokuran ab ngi Syua. Da módóga, Zuda ene ngul olom we zumiógürr, da usadi we umturri. Ene kakóm, kola bikóm ipadórr, akó siman olom we esenórr. Zuda ngi ngyesilürr Err. Wa akó bikóm we ipadórr. Kola nis ngim siman olom we esenórr, da ngi we ngyesilürr Onan. Wa akó aüd ngim siman olom we esenórr, da ngi we ngyesilürr Syela. I ugón Kezib wirri basirrdü kwarilürr, ene oloma nóma tómtómólórr.
Zudan ngaen oloma wirri pam nóma bainürr, da aba bóktan we tónggapónórr Errónkü kol amiógüm. Da wa kol we zumiógürr, ngi Tamarr. Da Zudan ene oloma Err, ⌊Lodón⌋ ilküpdü kolae tómbapón yarilürr, da oya Lod büdülümpükü we semkalórr. Err nóma nurrótókórr, ene kakóm, Zuda Onanón we yalórr wagó, “Moba naretan kol kóblepükü umtulke, ó moba ngubutan zaget elakó. Ma olmal oya pabodó sab nóma nósenónómo, sab oya olmalbobatal kwarile.” Da módóga, Onan umul yarilürr wagó, ene olmal sab tóba olmal koke korale. I enezan ngyabenórri, wa oyaka kolae tonarr* tómbapón yarilürr olmal basen-gum. 10 Wa ne poko tómbapólórr, Lodón ilküpdü kolae yarilürr, da oya Lod büdülümpükü we emkalórr. 11 Zuda tóba kolalkot Tamarrón we wyalórr wagó, “Ma kya kóblezan ngyabelónke moba aban müótüdü, kókó kürü olom Syela nóma dódórr baine.” Zitülkus módóga, wa igó gyagüpi wamórr, “Wa ta sab kena nurrótók tóba naret nisazan.” Da Tamarr we natókórr tóba aban müótüdü ngyabenóm.
12 Ngibürr pail kakóm, Zudan kola we nurrótókórr, Syuan olom nótó warilürr. Oya yón gyaura nóma blakónórr, wa we wamórr Timna wirri basirrdü, tóba zaget pama ⌊sipab⌋ ngüin ne zuluklórr. Wa tóba gódampükü wamórr, ngi Aerra, Adulam basirr pam.
13 Tamarrón darrü oloma uzazilürr wagó, “Marü kolalkot myanga Timna tótókdase tóba sipab ngüin alüküm.” 14 Wa tóba bidó mórrkenyórr enólórr, akó obzek ngablaorr mórrkenyórr poko-e pamkolpama oya obzek asen-gum. Da wa we natókórr Ena-im wirri basirrdü, ene kwatódó ama Timna tótók. Wa we mórran-mórran bainürr barrbün bwóbdü. Da wa igó gyagüpi natókórr wagó, Syela wirri pam kuri bainürr, a i oya Syelan koke ekyenóp kolóm ainüm.
15 Zuda oya nóma osenórr, wa igó gyagüpi wamlórr wamaka wa popa kwatódó agól kolo, zitülkus tóba obzek mórrkenyórr poko-e ngablaorrón warilürr. 16 Zuda umul-kók yarilürr, akó wa koke omzyatórr igó, “Ini wa kürü kolalkoto.” Wa oyaka we wamórr kwat kabedó, da bóktanórr wagó, “Mi ia usadi koke umtuli?”
Tamarr bóktan yalkomólórr wagó, “Ka ne kubó mankü nóma umtulo, ma kubó kürü darrem ia laró kókyeno?”
17 Zuda bóktan yalkomólórr wagó, “Ka sab marü ⌊gout⌋ kupo zirrsapono.”
Tamarr akó oya imtinürr wa, “Ia ma kürü darrü kla koke kókyeno marü gyagüpi amaniküm ene gout kupo zirrapónóm, igósüm ma ene gout kupo sab solodó zirrsapono?”
18 Zuda oya umtinürr wagó, “Marü ubi ia ka marü laró mókyeno?”
Tamarr bóktan yalkomólórr wagó, “Kürü ubi marü ngi opor alóm kla tóba syepükü, akó tupuru, marü tangdó ne klame.” Da elklaza we uliónürr, da módóga, Zuda gómól oyaka agósórr; bikóm we okyanórr. 19 Ene kakóm, Tamarr nóma alkomólórr, tóba obzekdógab ene mórrkenyórr poko we ininürr, ama akó bidó mórrkenyórr we bamelórr.
20 Ngibürr ngürr kakóm, Zuda tóba gódam Aerran we zirrapónórr gout kupo ódódóm Tamarrka, akó tóba elklaza akonóm. Oya gódama we wamórr ene wirri basirrdü, a wa ene kol koke osenórr. 21 Aerra ene bwóbdü ngibürr pam nümtinóp wagó, “E ia popa kwatódó agól kol koke osenane, Ena-im kwat kabedó nótó mórralórr?”
Ene pama bóktan yalkomólóp wagó, “Darrü inzan popa kwatódó agól kol ala babulo.”
22 Aerra nóma alkomólórr, Zudanbóka wagó, “Ka ene kol koke osena, akó bwóbdü pama wagó, ‘Darrü inzan popa kwatódó agól kol ala babulo.’ ”
23 Zuda bóktan yalkomólórr wagó, “Ka oya ne kla uliórrü, ene go oyanko, zitülkus kolpama sab nóma umul bairre, mibü sab ngüóng tóngyalnórre. Ka ene gout kupo amkoman zirrapóna, da ma ene kol koke osena.”
24 Aüd melpal kakóm, Zudan darrü pama izazilürr wagó, “Marü kolalkota ta popa kwatódó agól kolzan tórrmen tulmil tómbapólórr, da wa errkya bikómpükümo!”
Da Zuda tóba zaget pam nilóp oya apadóm wagó, “Oya sab ura büdülümpükü ae ki zudüng!”
25 Ene pama Tamarrónzan tudódnóp, wa bóktan zirrapónórr tóba kolalkotódó wagó, “Ini elklaza noanko, kürü bikóm wató kókyanórr. Tai ngabkónam akó kóbó tómzyetamke: ini ngi opor alóm kla tóba syepükü akó ini tupuru, ia tai noanko?”
26 Zuda tóba elklaza nóma nómzyetóp, we bóktanórr wagó, “Wa amkoman dümdümo, a ka ma dümdüm kokela, zitülkus ka oya koke okyarró kólba olom Syelan oya kolóm.” Zuda myamem kolae tonarr koke tónggapónórr Tamarrka.
27 Ene ngürr nóma semrranórr Tamarrón twarrpinürr, oya nis siman olom nis namülnürri. 28 Tamarr olom nis nóma nulngumilürr, darrüpa tóba tang adrratórr. Marrna ain kola büsai amiógürr, óe-óe sye-i arümürr, da igó warilürr wagó, “Ini ngaen oloma.” 29 Da ene oloma tóba tang aipan bikómdü nóma errngamórr, oya zoreta we tómtómólórr, da marrna ain kola akó bóktanórr wagó, “Ma wirri arüngi ia tómtómóla singül kwata!” Da oya ngi we ngyesilóp, Perrez.§ 30 Da olgabi oya nareta we tómtómólórr, óe-óe syepükü tang amelórrón. Oya ngi we ngyesilóp, Zerra.*
* 38:9 Ene kolae tonarr módóga: wa tóba ngyaor tüpdü ekalórr. 38:18 ngi opor alóm kla, Mórrke-mórrke módóga: seal. Ene klame pama oya ngi ingrinürr darrü klamdó. 38:21 popa kwatódó agól kol: Ene Ibrru bóktan oporan küp módóga: popa kwatódó agól kol obae godón müótankü nótó zagetóda. § 38:29 Perrez ngian küp módóga: arüngpükü nótó burruanda. * 38:30 Zerra ngian küp módóga: sisa anin zyón. Darrü küp módóga: óe-óe.