8
Naiz Naea Alkomólórr
Da God Noan gyagüpi amaikürr, akó blaman nurr akó ngabyón lar wankü ene butüdü. Wa wór zirrsapónórr busom ini tüpdü, da naiz naea we ukyólürr. Ene aumana tüp kugupidü arób nae, akó kwitüm nae mamtaepükü murrnausóp. Da wirri ngupa amil piküp bainürr kwitüdügab.
Da módóga, ene naiz naea zaorrón we alkomólólórr; 150 ngürra nóma blakónóp, naea ama barrkyananbóka ukyónürr. 17 Ngim ngürrdü, 7 ngim melpaldó, but naea we amgatórr darrü Arrarrat podo kwitüm. Naea zaorrón inzan alkomólólórr kókó 10 ngim melpal. Ngaen-gógópan ngürrdü, ene melpaldó, ngibürr podoa panzedó ugón pulkaka tübinóp.
40 Ngürra nóma blakónóp, Noa pokar mamtae we tapakurr, wa ne kla tónggapónórr butüdü, da kokabzan póyae arrmulüm we elkomólórr. Ene póyaea arrmulülürr bwób-bwób, kókó ta blaman naea ukyónürr tüpdügab. Da wa nurre póyae arrmulüm we elkomólórr ngakanóm igó wa, naea ia kuri ukine tüpdügab. A ene nurre póyaea darrü bwób koke esenórr aupüm, da wa Noaka we tolkomólórr butüdü, zitülkus tüp wata dudu yarilürr naea ngalaorrón. Noa tang adrratórr, da ene nurre póyae ipadórr, salkomólórr tóbaka ama butüdü. 10 Wa akó ngibürr 7 ngürr nókyenóp, da wa ene dadan nurre póyae akó ugón busom elkomólórr butüdügab. 11 Ene nurre póyaea ama oyaka simaman tolkomólórr, da módóga, küsil agirrün ⌊olib⌋ pórngae tóba taedó yarilürr, mólmóne arümürrün. Olgabi Noa umul bainürr wagó, naea barrkyananbóka ukyónürr tüpdügab. 12 Wa akó 7 ngürr nókyenóp, da olgabi ene nurre póyae aüd mün elkomólórr busom. A ini tonarr, wa myamem koke tolkomólórr oyaka.
13 Ngaen-gógópan ngürrdü, ngaen-gógópan melpaldó, Noa 601 pail nóma yarilürr, nae ugón ukyórrün yarilürr tüpdügab. Noa ene butan ngibürr twól ngalaorrón nugup poko nanenóp azilüm, da módóga, wa esenórr wagó, tüpa mólóg baindase. 14 27 Ngim ngürrdü, nis ngim melpaldó, tumum tüp amkoman mólóg yarilürr.
15 Da God Noaka tóbtanórr wagó, 16 “Tubrra butüdügab - matóka moba kol, akó marü simanal olmal akó ibü kol mankü. 17 Ugó yus blaman arról elklaza, mankü ne klamko - póyae, ngabyón lar, akó tüpdü ngübyón elklaza. Da i sab küppükü ki bainünüm ini tüp ayom, kókó tüpa tai ki barüm!”
18 Da Noa butüdügab burruanórr, tóba simanal olmal, oya kol, akó oya olmalab kol wankü. 19 Blaman lar, blaman tüpdü ngübyón elklaza, akó blaman póyae - blaman agóltagól elklaza, butüdügab bauslürr. Darrpan ngarkwat obzek lara kopo-kopo bauslürr.
Noa Lar Bamngulürr Godón Akyanóm
20 Olgabi Noa ⌊alta⌋ elórr ⌊Lodónkü⌋; blaman darrü-darrü obzek ⌊tóman-koke⌋ lardógab akó tóman-koke póyaedógab, wa ngibürr yazebórr, altadó dudu yamselórr ura adüngüm Godón akyanóm. 21 Da Lod morroal ilang nóma irrzümülürr, da moboküpi bóktanórr wagó, “Ka sab myamem akó ini tüp koke amórro ini pamkolpamabme, enana ibü moboküpdü ne gyagüpitótók kolaeanako ene tonarrdógab i karianpókal koralórr. Ka sab myamem blaman arról elklaza kokean kolae ninünümo, ka enezan tónggapórró.
22 “Tüpa sab enezan ngyabele,
arit akó abül,
güb akó urur ngürr,
abüsbarr akó pail,
ngürr akó irrüb
sab kokean blakórre.”