5
Zeims Mórrel Kolpamdó Bóktanórr Wagó, God Sab Ibü Zaz Nirre
Tübarrkrru, e mórrel kolpam nidipakla.* E wata yón taegwarr akó yón bamto kwarilo, zitülkus müp tonarra tótókda yabüka. Yabü mórrela sab babüne, akó pua yabü mórrkenyórr sab alóng kwarile. Saka yabü gold a ⌊silba⌋ kolae nirre. Ene saka sab pupo nirre wagó, e elklaza-koke is koke tangbamtin kwarilnürrü yabiób gold a silba-e. Akó saka gold a silbazan kolae ainda, God sab yabü kolae nirre, urazan elklaza alóngda. E yabiób mórrel kwób asudakla ini dómdóm ngürrdü, God ma yabü zaz bainüm kainda. E bangónarre darrem kla aliónüm ibüka, yabü apapdó nidi agap kwarilürr. Tübarrkrru! Ene zaget pama murrkurr akrrandako. Abül pamab yón taegwarra Godón güblang kuri emrróne, Wirri Arüng Lod nótóke. E tüpdü abün mórrel elklaza tumum ngyabendakla akó yabü kolae büban ubi ngarkwatódó. Enezan ngyabende, e larzanakla pyórr aupürrün bódapón ngürrankü. E dümdüm ngyaben pamkolpam zaz ninarre akó büdülümpükü ekrrónarre, gaodó koke nidi kwarilürr yabüka bóka bamgünüm.
Zao-zao Ngyaben Azid Aeng Tonarrdó
We ngarkwatódó, zonaretal, zao-zao ngyabelam, kókóta Lod sab nóma tolkomóle. E ngaon pam gyagüpi amaikam, wa piküpan enezan akyanda kókóta oya apapa sab morroal alo küp apóne. Akó wa piküpan enezan akyanda kókóta pail akó bao ngupa timile. E ta inzan, zao-zao ngyabelam akó yabiób arüng bütalam, zitülkus Lodón alkomól tonarra minggüpanan kuri tübine. Zonaretal, murrkurr bókrran-gu yabiób darrpan-darrpandó, igósüm Lod sab yabü koke zaz nirre akó ⌊kolaean darrem⌋ koke nilirre. Tübarrkrru, Zaz wata wa mamtaedó zamngólórróna.
10 Zonaretal, ⌊prropet⌋ gyagüpi amónam, Lodón ngidü nidi bóktan kwarilürr. Ibü nütaninam, i enezan zao-zao ngyaben kwarilürr, enana i azid aengóp. 11 Tübarrkrru, mi gyagüpi tótókdakla wagó, bagürwóm idipko, karrkukus nidi bórróngóp. E kuri arrkrruarre Zob enezan karrkukus zamngól yarilürr, akó e umulakla wagó, Lod dómdóm laró morroal sidódürr oyaka. E umulakla wagó, Lod wirri gyaur akó morroal tonarra.+
12 Kürü zonaretal, tai amkoman wirrian ne klame, darrü kla ngilian-gu yabiób ⌊alkamül-koke bóktan⌋ arüng akyanóm. Godón kwitüm ngyaben bwób ó ini tüp ó darrü kla ngilian-gu yabiób bóktan arüng akyanóm. E wata igó bóktónane wagó, “Taia” ó “Koke,” da e wata yabiób bóktan ngarkwatódó tómbapónane. Ene igósüm, God sab yabü zaz koke nirre akó kolaean darrem koke nilirre.
Tórean Arüng
13 Ia darrü oloma yabü aodó müpdügab azid aengda? Wa tóre ki eko. Ia darrü olom barnginwómdüma? Wa Godón agür wórr ki batolón. 14 Ia darrü olom yabü aodó azida? Wa sos ⌊balngomól byarrmarr pam⌋ ki ngibau akó i oyankü tóre ki ekonóm ó oyaka oel ki ekónónóm Lodón ngidü. 15 I nóma tóre ekorre, amkoman angundi ene klama amkoman kubó tómbapóne, azid oloma dólóng baine akó Lod oya irsümüle azidüdügab. Wa aprrapórr kolae tonarr nóma tónggapónórr, God oya kolae tonarr kubó arrgone. 16 Da módóga, yabiób kolae tonarr pupo bain kwarilün yabiób darrpan-darrpandó akó tóre kwarilün yabiób darrpan-darrpanankü, igósüm e dólóng bairre. ⌊Dümdüm tonarr⌋ oloman tórean arüng asine ó wa küp bapóne. 17 Prropet Ilaeza mizan pamakan yarilürr. Wa amkoman moboküpi tóre ekorr wagó, ngupa sab koke ki tümil. Da aüd pailüm akó poko ngupa ene tüpdü kokean tümilürr. 18 Wa akó tóre ekorr, da pülpüla ngup zirrsapónórr akó tüpdü elklaza we waonóp.
Oya Salkomól, Amkoman Bóktandógab Nótó Apólda
19 Kürü zonaretal, aprrapórr darrüpa yabü aodó amkoman bóktandógab apól yarile akó darrüpa oya salkomóle. 20 Ene olom nótó salkomóle, wa ki emzyat wagó, kolae tonarr olom ne nótó nóma salkomóle tóba apól kwatódógab, wa sab ene kolae tonarr olom zid ine büdüldügab samuan ngarkwatódó akó God abün kolae tonarr barrgone oyabókamde.
* 5:1 Ini atang pokodó, 5:1-6, Zeims mórrel pamkolpamdó wialómórr, Yesun aprrapórr koke nidi amkoman angun kwarilürr. I elklaza-koke pamkolpam kle-kle bangón kwarilürr. Zeims ibübóka wialómórr Yesun amkoman angun pamkolpam arüng bótanóm igó bóktandógab wagó, God sab ene mórrel pamkolpam zaz nirre. Akó Zeimsün ubi yarilürr Yesun amkoman angun pamkolpam amtyanóm wagó, mórrel elklaza ngambangóldó gonggo pokoa. We ngarkwatódó, ibü ene mórrel kolpamabkwata gyagüp kolaea koke ki akrran koralón. 5:6 Ene mórrel pamkolpama aprrapórr ene kla tibi koke tómbapón kwarilürr, a i zaz mani nüliónónóp tómbapónóm. + 5:11 Zob 1:21-22; 2:10; Wórr Peba 103:8