22
Gida Peba Esenóp
Zosaea 8 pail olom nóma yarilürr, oya balngomóla ugón bókyanórr. Wa Zerrusalemgab 31 pailüm balngomól yarilürr. Oya aip ngi Zedida, Adayan óp olom, Bozkat wirri basirrdügab. Wa dümdüm kla tómbapón yarilürr ⌊Lodón⌋ ilküpdü. Wa akó tóba abbobat Deibidün wapór gaodóma akyan yarilürr akó kokean azyónürr, tutul kwata akó banól kwata.
 
Tugup bóktan enekwata sapta 22:3-10: Zosaea ngibürr pam we nilóp LODón ⌊Gyabi Müót⌋ tónggapónóm. I nóma tónggapón kwarilürr, i Mosesón ene ⌊arrngamórrón gida peba⌋ ugón esenóp, da we sidüdóp Zosaeaka.
 
11 Kinga Lodón bóktan nóma arrkrrurr atangde, mórrkenyórr we nütürróp tóba bübdü ne gyaur akó müp pupainüm. 12 Wa we nilóp prrist Ilkaea, A-ikam, Syapan olom nótó yarilürr, Akborr, Mikayan olom nótó yarilürr, Syapan, peba wibalóm olom, akó Aesaya, tóba zaget pam, 13 ini bóktan wagó, “Ugó ogob, Lodón amtinüm ini peban bóktanankwata. Da kürüka müsirrga sinamke akó blaman ini Zuda isdü, zitülkus Lodón ngürsila urazan baebda mibüme. Zitülkus módóga, mibü abalbobatala ta ini peban bóktan kokean arrkrru kwarilürr. Ibü tórrmen tulmil ene bóktan ngarkwatódó koke kwarilürr, mi ne poko ki mumyamónórre.”
 
Tugup bóktan enekwata sapta 22:14-15: Zosaea ngibürr ngi pam we zirrnapónóp Godón kol prropetódó, ngi Ulda. Da wa ibü ini bóktanpükü zirrnapónóp kingdü.
16 Lodón bóktan yóni wagó, ‘Tübarrkrru! Ka sab kolae sidüdo ini Zuda tüpdü akó pamkolpamdó blaman ini peban bóktan ngarkwatódó, Zuda kinga ne poko etangórr. 17 I kürü kümgütrre akó ngibürr godódó morroal ilang buru angan kwarilürr, akó kürü ngürsilan ngigütirre ngibürr tange tólbaelórrón elklaza ⌊ótókde⌋. We ngarkwatódó, kürü ngürsila sab urazan tóbaebe ini bwóbdü akó sab atamün nabe yarile.’ 18 Ene Zuda king, yabü nótó zirrtapórre Lodón bóktan amtinüm, bóktan izazilamke magó, ‘Lod, Isrrael isab God, inzan yarile ene bóktanbóka, ma ne bóktan arrkrrua: 19 Ma amkoman arrkrruo, ka, Lod, ini basirrankwata nóma bóktóna akó pamkolpamabkwata. Ka igó bóktóna kagó, “I sab ngazirr obzek kwarile akó ngibürr pamkolpama ibü ngi amórr bóktandó ingrirre.” A ma nóma arrkrrua, moba moboküpdü ma kari gyaur koke namüla. Ma moba ngi tüp elkomóla kürü obzek kwata. Ma moba mórrkenyórr nütürrnüma akó yón namüla kürü obzek kwata, da ka marü igósidi murrkrrua. 20 We ngarkwatódó, ma sab nóma nurrótoko, marü sab paudi moba abalbobatalpükü mülüngrre. Marü ilküp nisa sab ini di koke eseni, ka sab ne kla zirrsapono ini pokodó.’ ”
Da i kingdü bakonórr, blaman poko we izazilóp.