8
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa se̱ guun quira̱nꞌ tinúú níꞌ sayuun, quiꞌya̱j níꞌ maꞌ
Ne̱ cata̱j xnaꞌanj ꞌu̱nj rihaan soj cheꞌé nee̱ a̱j cutaꞌ nii rihaan yaꞌanj cacój yuvii̱ a. Neꞌen níꞌ se vaa síí acaj cuentá me cunuda̱nj níꞌ, ne̱ nuveé se yaꞌa̱nj tihaꞌ me neꞌen níꞌ, ne̱ caꞌmi̱i̱ xta̱ꞌ níꞌ maꞌ. ꞌO̱ se nij ndoꞌo vaa sese da̱nj quiꞌya̱j níꞌ ado̱nj. Tza̱j ne̱ sese ꞌe̱e̱ rá níꞌ man tinúú níꞌ, ne̱ ra̱cuíj níꞌ man tinúú níꞌ, ga̱a ne̱ cavi̱i̱ sa̱ꞌ tinúú níꞌ doj á. Dan me se síí taj se vaa sa̱ꞌ uxrá neꞌen maꞌa̱n soꞌ roꞌ, ataa doj nari̱ꞌ soꞌ nana̱ achiin man soꞌ ei. Tza̱j ne̱ sese ya̱ aráj cochro̱j yoꞌo̱ soꞌ rihaan Diose̱, ne̱ ya̱ neꞌen Diose̱ man soꞌ uún ado̱nj.
Dan me se cata̱j xnaꞌanj ꞌu̱nj rihaan soj se vaa ne nó xcúún níꞌ cha̱ níꞌ nee̱ cutaꞌ nii rihaan yaꞌanj cacój yuvii̱ a. Ne̱ ya̱ neꞌen níꞌ se vaa taj se guun yaꞌanj cacój yuvii̱ rihaan chumii̱ nihánj maꞌ. Ne̱ xa̱ꞌ Diose̱, tza̱j ne̱ o̱ruun ya̱ soꞌ ado̱nj. Dan me se ma̱n ndoꞌo yaꞌanj noco̱ꞌ nij yuvii̱ ma̱n rihaan chumii̱ nihánj, ne̱ tumé yaꞌanj yoꞌ man nij yuvii̱, rá nij yuvii̱, ne̱ yaꞌanj me yoꞌ, rá nij soꞌ, ne̱ taꞌa̱j yaꞌanj yoꞌ rii taꞌngaꞌ rej xta̱ꞌ, ne̱ yoꞌó taꞌa̱j yaꞌanj yoꞌ rii taꞌngaꞌ rihaan yoꞌóó, rá nij soꞌ a. Ne̱ xa̱ꞌ níꞌ, tza̱j ne̱ neꞌen níꞌ se vaa o̱ruun ya̱ Diose̱ á. Rej níꞌ Diose̱ me soꞌ, ne̱ o̱rúnꞌ soꞌ me síí quiꞌyaj cunuda̱nj rasu̱u̱n ma̱n rihaan chumii̱ nihánj, ne̱ ina̱nj cheꞌé maꞌa̱n soꞌ vaa iꞌna̱ꞌ níꞌ a. Ne̱ vaa o̱rúnꞌ síí ꞌni̱j raꞌa man níꞌ, ne̱ Jesucristó cuꞌna̱j soꞌ, ne̱ cheꞌé soꞌ curuviꞌ nu̱ꞌ rasu̱u̱n ma̱n rihaan chumii̱ nihánj, ne̱ cheꞌé soꞌ cunuu iꞌna̱ꞌ cunuda̱nj níꞌ ya̱ ado̱nj.
Tza̱j ne̱ nuveé cunuda̱nj tinúú níꞌ neꞌen nana̱ nihánj maꞌ. Tza̱j ne̱ ꞌo̱ se vaa taꞌa̱j nij soꞌ canocoꞌ man yaꞌanj cacój yuvii̱ ga̱a rque̱, ne̱ taꞌa̱j nij tinúú níꞌ me se ne nucua̱j nimán nij soꞌ, ne̱ ga̱a chá nij soꞌ nee̱ cutaꞌ nii rihaan yaꞌanj me se uun vi̱j rá nij soꞌ niꞌya̱j nij soꞌ man nee̱ yoꞌ, cheꞌé se nee̱ cutaꞌ nii rihaan yaꞌanj me yoꞌ, rá nij soꞌ a. Cacunꞌ me cha̱ꞌ man nee̱ cutaꞌ nii rihaan yoꞌ, rá nij soꞌ, ne̱ cheꞌé dan me sese cha̱ nij tinúú níꞌ síí vaa da̱nj rá man nee̱ yoꞌ, ne̱ quiri̱ꞌ rá nij soꞌ na̱nj ado̱nj. Dan me se quiꞌyaj nij soꞌ cacunꞌ rihaan Diose̱, rá nij soꞌ, ne̱ cheꞌé dan me no̱ xcúún níꞌ ra̱cuíj níꞌ man tinúú níꞌ, ne̱ se̱ chá níꞌ nee̱ yoꞌ, sese cacunꞌ me yoꞌ rihaan tinúú níꞌ mei. Nuveé cheꞌe̱ se chá níꞌ me cavi̱i̱ sa̱ꞌ níꞌ doj rihaan Diose̱ maꞌ. Dan me se caꞌve̱e se se̱ chá níꞌ man nee̱ yoꞌ do̱ꞌ, tza̱j ne̱ se̱ quinaꞌaan tihaꞌ rque níꞌ do̱ꞌ a̱ maꞌ. Ne̱ caꞌve̱e se cha̱ níꞌ man nee̱ yoꞌ, tza̱j ne̱ se̱ nariꞌ nucuaj tihaꞌ níꞌ do̱ꞌ, quiꞌya̱j nee̱ yoꞌ na̱nj maꞌ. Nuveé ne̱e̱ yoꞌ me ꞌyaj vaa iꞌna̱ꞌ níꞌ a̱ man ado̱nj.
Nda̱ꞌ se caꞌve̱e cha̱ soj me maꞌa̱n rasu̱u̱n, tza̱j ne̱ tadó soj se vaa ma̱a̱n cheꞌé se chá quira̱nꞌ tinúú soj cacunꞌ, quiꞌya̱j soj á. 10 ꞌO̱ se sese a̱j neꞌen soꞌ nu̱ꞌ rasu̱u̱n nihánj, tza̱j ne̱ ꞌanj soꞌ rej naꞌvíj nii rihaan yaꞌanj cacój yuvii̱, ne̱ caꞌanj cayáán so̱ꞌ chá nee̱ yoꞌ ga̱ nij síí naꞌvíj rihaan yaꞌanj yoꞌ, ga̱a ne̱ neꞌen tinúú so̱ꞌ síí ne nucua̱j nimán, ga̱a ne̱ dan me se nda̱a a̱ soꞌ nda̱a a̱ caꞌanj cayáán chá, ga̱a ne̱ uun vi̱j rá soꞌ cheꞌé se chá yoꞌ, ga̱a ne̱ ꞌyaj soꞌ cacunꞌ rihaan síí ꞌni̱j raꞌa man nij maꞌa̱n soj na̱nj ado̱nj. 11 Dan me se quiri̱ꞌ rá soꞌ cheꞌé se vaa quiꞌyaj soj na̱nj ado̱nj. Dan me se maꞌa̱n soj me se guun ya̱ rá xa̱ꞌ soj cha̱ soj, tza̱j ne̱ tinúú soj síí ne gu̱un ya̱ rá roꞌ, me se quiri̱ꞌ soꞌ ga̱a̱ na̱nj ado̱nj. Dan me se caviꞌ Jesucristó cheꞌé tinúú soj, tza̱j ne̱ quiri̱ꞌ tinúú soj, quiꞌya̱j maꞌa̱n soj, sese da̱nj quiꞌya̱j soj chugua̱nj. 12 Dan me se quiꞌya̱j soj cacunꞌ rihaan tinúú soj, ne̱ quiri̱ꞌ rá soꞌ, quiꞌya̱j soj, ne̱ yoꞌ me cacunꞌ cu̱tumé soj rihaan Jesucristó sese da̱nj quiꞌya̱j soj ado̱nj. 13 Cheꞌé dan me sese quira̱nꞌ tinúú ꞌu̱nj sayuun cheꞌé nee̱ chá ꞌu̱nj, ne̱ daj chiha̱a̱ míj se̱ chá ꞌu̱nj nee̱, ga̱a ne̱ se̱ gaa na̱nj quira̱nꞌ tinúú ꞌu̱nj sayuun, qui̱ꞌyáá ꞌu̱nj a̱ maꞌ.