5
Ama a̱ va̱, ili i ro yi lo na yaa zuwa mu n ɗanaa ɗu cine ko mantsa ma na ili i ndolo yaa fara shi, adama a na i reve ta̱ ulobonu lon urana wu Zagbain u ta̱ ta̱wa̱ cine vivu tsu ta̱wa̱ na ayin. A mantsa ma na ama aa dansa, “Ili suru i ta̱ mejege, asuvu nden ta̱ lo waru babu addama o ro,” a mantsa ma ɗaɗa ulungusu wa̱a̱ riya̱ le babu urevu, cine mɓa̱la̱ n limatan n ri usa̱n lon na̱ mantsa ma rawa zuzu. A mantsaꞌa babu ure u malaꞌaa diga a addama o ndolo.
Ama a̱ va̱, she i da̱na̱ a̱tsuma̱ e irumbu adama e ili nda wan, waru she i yuwan asalama nnu urana wu Zagbain ta̱wa̱ gashi vivu wan. Adama a na suru nɗu muwun me ekan n ɗa waru muwun mu urana n ɗa. Tsu ri a̱za̱ e irumbu na ayin shi. Adama o ndolo i yuwan ipiri i saꞌani, she i lantsa cine ozo o ro a̱ ri a nlavu wan. I da̱na̱ e ipiri nu uguzu wa aci. Ayin mantsa ma ɗa na ama a tsu lantsa waru mantsa ma ɗa na ama o tso oꞌwo usowu. Agba a̱tsu na tsu ri a̱ nden a̱tsuma̱ e ekan tsu ꞌyuwan tsu ciga tsu gitsai aciya̱tsu. Cine soja tsu foɓo aciya̱yi nna̱ wu nla̱ utugu wa̱ a̱a̱ra̱ga̱ a̱ ma̱ka̱ka̱n ma yi, tsu ꞌyuwan tsu ciga tsu foɓoi aciya̱tsu adama na̱ Mekerenkesu ma̱ ta̱wa̱, tsu gura lyuwa elime nu ucawu wo okolo ya̱ Yesu a̱vu waru tsu lyuwai elime ni icigi ya ama. Cine soja tsu foɓo aciya̱yi nna̱ wo oto melezu mo uvon, tsu ꞌyuwan tsu ciga tsu da̱na̱i nu uzuwu wo okolo a na Yesu a wawa tsu. Tsu yuwain ili i nda adama a na A̱sula̱ a zuwa ta̱ okolo u wawa tsu o ucira wu Zagbain tsu Yesu Kristi. A̱yi A̱sula̱ u tsuwa̱n tsu upan wa̱ yi shi. 10 Zagbain Yesu kuwa̱ ta̱ adama a̱ tsu, adama tsu yuwain wuma oɓolo na̱ a̱yi babu ukotu. A̱yi nda amayun a ɗa na̱ tsu ri wuma ko cina tsu kuwa̱ a mantsa ma na u ka̱mba̱i. 11 Adama e ili i ndolo suru, i gbamatoloi asuvu reve i suwulai aciya̱ɗu cine i ri a yuwusan.
Uritosu wu ukosu
12 Ama a̱ va̱, i ca aza a na a̱ ri azagbain a̱ ɗu a̱tsuma̱ o ulinga wu Zagbain tsugbain. A linga ta̱ lon a̱tsuma̱ a̱ ɗu waru a damma ɗu ta̱ adama e ili i na i ri ulobonu shi a na yaa yuwusan. 13 I ca ama a nda tsugbain waru i ciga le adama o ulinga u le. Waru i yuwan nden n saꞌani va̱ni ɗu.
14 Ama a̱ va̱, ni i ciga i ꞌyuwan i rono orogo atsuvu. I da̱shi aza a na a̱ tsu la̱pa̱ uwwa wovon shi okolo ugbamu. I toni ben waru i ka̱lyuwa̱ aza a na a̱ ri nu ucira shi. I yuwan ankuri na̱ za suru.
15 She i lyawa nanza tsupa iwuya ni iwuya wan, amma i yuwan ukadu i yuwunlai isaꞌani waru na̱ za suru.
16 I da̱na̱ na̱ ma̱za̱nga̱ kuci. 17 I lyuwa elime na̱ mayan ma avasa. 18 Ko ni ili i ro i fara, i da̱na̱ na̱ no okolo o ugodyusho, adama a na wo oꞌwoi ili i na A̱sula̱ a cigai a̱ tyo ya̱ꞌa̱ ɗu ɗa aza a na a̱ ri a̱za̱ a̱ Kristi Yesu Zamawawa.
19 She i geshe Ruhu va Akiza wan. 20 She i kuɗa̱ a tara adanshi e ili yu usokowu ya̱ A̱sula̱ ili ya̱ a̱ɓula̱ wan. 21 Amma i ꞌyuwan i ciga i lyungwa̱ ili suru i na a dammai. I guza̱ ili i na i ri ulobonu. 22 I suma cuꞌun vi iwuya suru.
23 Tsu reve ta̱ a na A̱sula̱ a ɗa aa casu asuvu nden, waru n ta yuwusaan ɗu avasa u zuwa ɗu yoo oꞌwo aza a akiza o ure suru. N ta yuwusan avasa u geshe okolo na asuvu na̱ lipu ɗu diga a mayan mo unusu e re suru, hali she urana u na Zagbain tsu Yesu Zamawawa ka̱mba̱i. 24 Za na ɗangwa nɗu za va̱ a̱ɓula̱ ɗa, waru u ta yuwan ili i ndolo.
25 Ama a̱ va̱, i yuwaan tsu avasa.
26 I ca̱sa̱ a̱za̱ e Itoni a na a̱ ri ɗe suru ni ikatalu ya amayun.
27 N te ipati i ɗu a̱tsuma̱ a ala a Zagbain, i ɗenuna̱ o uꞌwa wu Zagbain suru mepepelime ma nda.
28 N te ipati Zagbain roco ɗu isaꞌani ya̱ yi suru.