2
Iwawi i tsu i ta̱ mgbain
Adama o ndolo na̱ tsu ciga tsu ꞌyuwan tsu da̱shi yuwain ugbozu tsu kuruyi amayun a na o roco ntsu. Na̱ tsu yuwan ne tsa̱a̱ puwa̱a̱n shi. O roco ta̱ a na ikakaꞌa i na A̱sula̱ a cayi nlingata ma̱ A̱sula̱ a ca nkaya n tsu amayun a ɗa. Waru za na biti kuru niyi shi, ko za na ꞌyuwan niyi u ta̱ ushi a̱tsuma̱lima̱ a na a ntsayi ili i na u yuwain. Nye i ɗa yaa zuwa tsu tsu da̱na̱i a majiyan tsu ta laꞌa na̱ tsu ꞌyuwan a̱ ushi iwawi† i gbain i nda? Zagbain ɗa fara yuwain adanshi e iwawi i nda na aciya̱yi, reve aza a na a uwwa niyi o roco tsu amayun a ɗa. A̱sula̱ na aciya̱yi u roco ta̱ a na ikaka ya̱ yi amayun a ɗa, ana u yuwain linga va asalama ni iroci yu ucira icuꞌun icuꞌun. Waru u ca ta̱ Ruhu va Akiza a za suru na u ɗangwai.
Za na o rocosu tsu ure wi iwawi
A̱sula̱ a ɗangwa nlingata ma̱ yi n yuwan tsugono tsu uvaɗi u saꞌavu u na u ri lo a̱ ta̱wa̱ shi, a̱yi ɗa ili i na tsaa yuwusan adanshi a̱ yi. Ununa a ɗanai a̱tsuma̱ Adanshi a̱ A̱sula̱ uba̱ta̱ u ro,
“Nye i zuwai vu ri aɗa a vaɗilima̱?
Nye i zuwai vu ri aɗa a mawun ma vuma?
A mantsa ma waꞌa vu zuwa ta̱ ucira wa̱ yi*
u ka̱la̱ma̱ ucira wu nlingata ma̱ A̱sula̱,
reve vu katala yi ookokolo na̱ tsugbain nu ucira.
Reve vu zuwa yi u yuwan tsugono tsi ili biti.”
Ana A̱sula̱ a zuwa niyi mogono me ili biti, ko ili yi lo i buwai i na waa yuwusan tsugono tsa̱ yi shi shi. Agba koto neꞌen tse ene ili i nda i fara shi. Ili i na tsee inda a̱yi ɗa Yesu, za na a mantsa waꞌa ucira wa̱ yi u shi u rawa za vu nlingata ma̱ A̱sula̱ shi. Agba gogo a katala yi ta̱ ookokolo nu ucira na̱ tsugbain, adama a na u sowoi a̱tsuma̱lima̱ o ukwa̱ o una̱ u tsu. Amayun adama e isaꞌani ya̱ A̱sula̱ i ɗa, Yesu kuwa̱i o una̱ wa̱ koyan ɗa o uvaɗi.
10 A̱sula̱ a ɗa a yuwain ili biti, waru ili biti adama a na a ca yi tsugbain tsa ɗa. U ciga ta̱ muwun na̱ a̱bunda̱ a uwa uba̱ta̱ u tsugbain tsa̱ yi. Adama o ndolo a ɗa u zuwai Yesu sowoi a̱tsuma̱lima̱, ne ɗa u zuwai Yesu ntsayi tsa̱ra̱ u roco ama ure wi iwawi. 11 Adama o ndolo, Yesu na aza a na wa̱a̱ ka̱mba̱tosu aza a akiza a̱ ta̱ na̱ Dada ta̱. A̱yi ɗa i zuwai Yesu ri o wono u na wee ɗe le azawawaꞌa a̱ yi shi. 12 U damma ta̱ A̱sula̱,
“N ta damma ama a̱ va̱ ili i na vu yuwain.
N ta cuwa wu no o ɓoloto na aa yuwan a̱ga̱nda̱.”
13 Waru u damma ta̱,
“N ta zuwaa A̱sula̱ ucira.”
Reve u damma,
“A̱mu ɗa nda oɓolo na̱ muwun n na A̱sula̱ a ca numu.”
14 Ama a̱ A̱sula̱ ama a ɗa na̱ lipu na̱ mpasa, adama a nda Yesu na aciya̱yi wo oꞌwo ta̱ una̱ta̱ ne ele. U yuwan ta̱ ne adama a na nu ukwa̱ wa̱ yi u to kototo Mekerenkesu, za na ri nu ucira wu ukwa̱. 15 Ne ɗa u ba̱ɗa̱i aza a na a̱ shi agbashi o wovon wu ukwa̱ a wuma u le suru suru. 16 Suru ntsu tsu reve ta̱ a na Yesu ta̱wa̱ ta̱ adama u kamba mmaci ma Ibrahim, amma u kamba nlingata ma̱ A̱sula̱ shi. 17 Adama o ndolo a ɗa A̱sula̱ a zuwai Yesu u rotso ama a̱ yi suru suru, adama wo oꞌwo aabara a nan ganu lo za na oo rocosu isaꞌani, za na A̱sula̱ a cayi okolo suru suru. Ne ɗa waa gura ca A̱sula̱ kucci adama A̱sula̱ a yuwaan ama gafura vu unusu u le. 18 A̱yi na aciya̱yi u sowo ta̱ a̱tsuma̱lima̱, waru Mekerenkesu ma yuwan ta̱ mpolo n na waa zuwa yi u nusan. Adama o ndolo gogo u ta gura kamba aza a na Mekerenkesu ma̱ ri o mpolo u zuwa le a yuwan unusu.
* 2:7 Akuci a atagada na̱ a̱bunda̱ a̱ da̱shi ta̱: Vu zuwa yi ta̱ wo oꞌwo mogono a aci e ili i na vu yuwain suru. 2:8 Ica 8:4-6. 2:12 Ica 22:22. 2:13 Isha. 8:17-18.