5
A̱sula̱ a tsu ɗangwa ta̱ aabara a nan ganu suru a̱tsuma̱ a ama, reve u ca yi ulinga u na wa̱a̱ ꞌya̱wa̱ a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ yi o una̱ wa ama a na waa casu neꞌe na̱ kucci adama o unusu. Aabara a nan ganu a̱ ri nu ucira shi, u ta̱ tsa akapi a ama. A̱yi ɗa i zuwai woo tono ben na aza a na a yuwusan unusu adama a na a̱ ri nu urevu shi. Adama a na u ri nu ucira shi, u ciga u ꞌyuwan u ca kucci adama a̱ nusu va̱ yi waru adama a̱ nusu va ama a̱ yi.
Babu vuma na aa gura ca aciya̱yi tsugbain adama wo oꞌwo aabara a nan ganu. Vuma tso oꞌwo ta̱ aabara a nan ganu na̱ A̱sula̱ e ɗe yi, cine u ɗeyi Haruna.† Ne ɗa u da̱na̱i e ekere a Zamawawa. Ana wo oꞌwoi aabara a nan ganu, adama a na u ɗangulai aciya̱yi wo oꞌwo na̱ tsugbain tsa ɗaɗa shi. A̱sula̱ a ɗa a damma niyi,
“Mawun ma̱ va̱ ma ɗa vu ri.
Anaꞌan mo oꞌwo ta̱ Dada va̱ wu.”
Uba̱ta̱ u ro reve A̱sula̱ a damma,
“A̱vu ganu† babu ukotu ɗa,
cine Malkisada† da̱na̱i ganu.”
A̱sula̱ a̱ ta̱ nu ucira u na waa wawa Yesu Zamawawa uba̱ta̱ o ukwa̱. Ana Yesu da̱na̱i a̱tsuma̱ o uvaɗi u nda, u pati ta̱ A̱sula̱ ni yisaali oɓolo na aɓara tsa̱ra̱ u wawa yi. Na amayun a ɗa u yuwayin A̱sula̱ tsutoni, reve gba, A̱sula̱ a zuwaa yi atsuvu e ipati ya̱ yi. Ko na wo oꞌwoi Yesu Zamawawa Mawun ma̱ A̱sula̱ ma ɗa, a̱tsuma̱lima̱ a na u sowoi u rito yi ta̱ u yuwan tsutoni e ekere e iliꞌi. Ana u kotoi ili i na wu ntsayi u yuwan suru, wo oꞌwo ta̱ za na a zuwa ama a̱ tsura̱ iwawi i babu ukotu, aza a na a yuwusan ili i na u damma nle a yuwan. 10 O ure u nda u ɗa A̱sula̱ a zuwa niyi wo oꞌwoi aabara a nan ganu, ganu oroci a Malkisada.
She i lyawa itoni ya̱ A̱sula̱ wan
11 Tsu ta̱ ni ili i na tsaa damma na̱ a̱bunda̱ adama e ili i nda, amma u tu usa̱n u na tsaa cuɗuwa adama a na i tsu reve ili goꞌo shi. 12 Yo oꞌwo ta̱ a̱za̱ e Itoni nu ujimu, waru u to lobono i da̱na̱ o ritosu akapi. Amma i ciga ta̱ nanza ritosu ɗu ikaka yu ufaru ya adanshi a̱ A̱sula̱. I ta̱ gashi iba̱ba̱ i na ya apasa maani, agba i rawa ta̱ na i shi a lyuwa tsuwa. 13 Vuma na buwai a yapu i maani waa gura kakasa isaꞌani ni iwuya shi. 14 Amma ama a na o gbozoi a ta lyuwusa tsuwa tsa na iba̱ba̱ yaa lyuwa shi, waru o ritosu ta̱ ɗe cine aa kakasa iwuya ni isaꞌani.
5:5 Ica 2:7. 5:6 Ufr. 14:17-24; Ica 110:4.