4
Yatzun etetz aj patron a'ix, etetz intqet ek'ulu' tume'l galan kyuky'i kye emos; instzaj ena'o' ax etetz at jun etajawil aj atjax tuj ka'j.*
K'onti'l Tzan Tkaj Qsi' Tzan Qxnaq'tzan
Ntons k'on kaj esi' tzan exnaq'tzan tuky'i Qtata Dios b'ix intok esi' enab'l intxik esi' pixon tetz. Ax pe'exnaq'tzan qi'ja tzan stzaj tyek'u' te Qajawil jun tume'l titza' tzan txik qpakb'a' te tpakb'alil ti'j te aj k'onti'l owel niky'j ti'j te Krist. Tzan tpaj te aj tpakb'alilni, wetz akyinqex pres.* Pe'exnaq'tzan waq tzan txik npakb'a' tumelil te tpakb'alil iktza'x b'an presis tzan txik nq'uma'.
A Tgan Tzan Qb'et Tuj Tume'l Kxol Kye Aj K'onti'l Nkye'okslan
Intqet eb'isu' tuky'i jun enab'l b'an tume'l titza' nkxb'et kxol kye aj k'onti'l nkye'okslan b'ix tzan token te etyemp galan kxol.* B'ix pe'eyolin waq tuky'i jun eyol b'an tume'l b'ix b'an galan b'ix tzan taj etzaq'b'e' tuky'i jun tume'l b'an galan.
Jun Kawb'il
Ntons te qerman Tíkiko* oxe'l tq'uma' kyaqil aj nky'ik wi'j tzani. Tetz jun qerman aj gani' nim qitza' b'ix k'onti'l nkaj tsi' tzan taq'unan te Qajawil b'ix tetz jun wuky'i'l aj n'aq'unan te Qajawil. Astilji wetz nxik nlajo' etuky'i'l tzan tok etotzqila' etetz kyaqil titza' n'ok quky'ila* b'ix tzan txik tnimsa' ek'u'j. B'ix ax ajun tuky'i'l, te qerman Onésimo* aj gani' nim qitza' b'ix aj k'onti'l nkaj tsi' [tzan taq'unan te Qajawil]. Tetz jun exjalil. Ntons, kyetz oxe'l kyq'uma' etetz tidi' nky'ik tzani.
10 Jun limb'il te etetz tzan te qerman Aristark* aj atqex wuky'i'l tuj pres, b'ix ax tzan te Mak* aj tprim B'e'ch. (Etetz ya eteb'enky ti'j te Mak, qa tetz oxe'l q'olb'el etetz, pe'ek'amon ch'in tetz tuj jun tume'l galan.) 11 Ax jun limb'il te etetz tzan te Jesus aj n'ok q'uma' Justo. A'ox-e' kyetz kye aj tijajil Israel§ aj nkye'onen wuky'i'l tzan qonen kxol kye aj nkye'okslan Qtata Dios, b'ix nkyenimsan nk'u'j. 12 Ax jun limb'il te etetz tzan te Pa'xh,* tetz jun exjalil, b'ix q'apo' tib' n'aq'unan te Kristo Jesus. Tetz b'an nxnaq'tzan eti'j etetz tzan eten etetz b'an jwert b'ix tzan eten iktza' te Qtata Dios tgan b'ix tzan tel eniky' b'an byenech tidi' tgan te Qtata Dios. 13 Wetz oje tz'ok wen, tetz b'an nb'isun eti'j etetz b'ix kyi'j kye aj Lawdisey b'ix kyi'j kye aj Erápolis. 14 B'ix ax jun limb'il te etetz tzan te qerman Luks, aj q'anon aj gani' nim qitza', b'ix ax jun limb'il tzan te Démas.* 15 Intxik esi' ch'in jun limb'il kye qerman aj ate' tuj Lawdisey b'ix te qerman Nínfas b'ix kye qerman aj n'ok kchimo' kyib' tuj tjay. 16 Oj tjaw e'elet exol etetz ja u'jni, yaji intxik esama' kyuky'i kye qerman tuj Lawdisey* tzan tjaw e'e' kxol, b'ix ax tzan tjaw ete'e' etetz te u'j aj okyk'amoj kyetz. 17 Intxik eq'uma' te Arkip* ikxjani: “Intok asi' anab'l tzan tqet ak'ulu' te awopis aj oje kaj tsi' te Qajaw yatz.” 18 Wetz a'in Pa'k aj nqet ntz'ib'a' ja limb'il te etetz tuky'i nq'ab'x. Kyintzaj ena'o' ch'in, wetz akyinqex tuj pres. Tzaj tsi'xwit te Qtata Dios jun nim b'an galan etajsik etetz.
* 4:1 Efe 6:9 * 4:3 Ax: k'alo'; Efe 6:18-20; Fil 4:6. * 4:5 Efe 5:16 4:6 Ax: tzan eyolin tuky'i ch'in tatz'b'il; Efe 4:29. * 4:7 Kya 20:4; 2Tim 4:12 * 4:8 Efe 6:21-22 * 4:9 Mnch 10-12 * 4:10 Kya 19:29; 27:2; Mnch 24 4:10 Ax: Aristark aj ax k'alo' iktza' a'in. * 4:10 Kya 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 2Tim 4:11 § 4:11 Ax: kye aj atok kyechalul. * 4:12 Kol 1:7; Mnch 23 * 4:14 2Tim 4:10-11; Mnch 24 * 4:16 Kol 2:1; Tmnk 3:14-22 * 4:17 Mnch 2