2
Te Aj Nim B'an Galan Aj Oqet Tk'ulu' Te Qtata Dios Tzan Jqet Tkolo'
Tb'aya' etetz kamnaq tuq a'ix tzan tpaj te etil b'ix te echoj. Nqet tuq ek'ulu' iktza'x nkyek'ulun kye xjal aj twitz tx'o'tx' b'ix iktza'x tgan te twitzale' kyi'j kye malspirit tuj kyaq'iq' aj n'aq'unan tuj kyanim kye aj k'onti'l nqet kyoksla' te Qtata Dios. Qkyaqil qetz oqtxi' nqob'et tuq iktza'x kyetz, nqok'ulun tuq iktza'x tgan te qchi'jel b'ix iktza'x tuq te aj njaw kanet tuj qwi'. Astilji te aj nqajo' tuq tzan stzaj si' jun xhcho'nal qi'j tzan tq'oj Qtata Dios iktza'x nkyajo' kye txq'anky xjal aj twitz tx'o'tx'.
Per te Qtata Dios b'an nim nlo'et tk'u'j qi'j, b'ix tzan tpaj nqoqet tgani' nim, anke kamnaq tuq a'o' tzan tpaj te qchoj, tetz otzaj tsi' jun qanq'in junx tuky'i Krist.* Astilji okxqet tkolo' etetz tzan tpaj tetz b'an galan nab'lin b'ix nya'tx tzan tpaj-wit n'etajo'. B'ix junx tuky'i Kristo Jesus te Qtata Dios ojaw tanq'insa' a'o' b'ix oqet twit'b'a' a'o' junx tuky'i'l tuj ka'j. Oqet tk'ulu' nini tzan tqet tyek'u' kywitz kyaqil kye aj kye'ul mas yaj, titza' tetz ntzaj tsi' qajsik jun nim b'an galan, iktza'x b'an galan nab'lin quky'i'l tzan te Kristo Jesus [aj otzaj tlajo' kolol qetz]. Tzan tpaj te Qtata Dios b'an galan nab'lin etuky'i'l anke k'onti'l n'etajo', etetz kolomix titza' toklen wit'let ek'u'j ti'j; nya'tx tzan tpaj-wit galan a'ix, sinoke a te Qtata Dios ntk'ulu' etuky'i'l ikxji cha ekotz, b'ix nya'tx tzan tpaj jun ek'ulb'en galan, ikxji tzan k'on tqet tjiq'b'a' tib' nijunwt. 10 Komo a'o' tk'ulb'en tetz, aji tetz oqet k'ulun te qetz tzan te Kristo Jesus tzan jk'ulun jun galan aj b'isu'xkix tuq titza' tzan tqetkix jk'ulu'.
11 Instzaj ena'o', tb'aya' [kye aj tijajil Israel], kye aj at kyechalul, kyetz n'ok tuq kyq'uma' ikxjani eti'j [etetz aj nya'tx kyijajil a'ix]: “Etetz k'onti'l etechalul.” Per kyetz kyechalul cha kyk'ulb'en xjal. 12 Instzaj ena'o', etetz tb'aya' k'onti'l tuq atqet te Krist etuky'i'l, b'ix nya'tx a'ix tuq aj tijajil Israel, komo k'onti'l tuq etoklen ti'j te aj oxik tsi' te Qtata Dios tyol ti'j kyuky'i'l, b'ix k'onti'l ja' tuq lo'ik ek'u'j [tzan ekolet], k'onti'l tuq atqet te Qtata Dios etuky'i'l tzani twitz tx'o'tx'. 13 Per yatzun ajna'l tzan te Kristo Jesus etetz aj laq'chik tuq atix [ti'j Qtata Dios b'ix kyi'j kye aj etzame' titza'], ajna'l oje kx'ok junch'in* [kyuky'i'l] tzan tpaj tkamlen te Krist. 14 Komo aji tetz te aj owul swal jun chewsb'il qxol* qetz qkyaqil, b'ix otk'uluj tzan qok cha jun b'uch'uj qetz aj kab'e' b'uch'uj xjal a'o' tuq tb'aya', ikxji owel tin te aj npawan tuq te qetz qxol. 15 Ikxji tzan tpaj tkamlen, owel teq'i' te q'oj b'ix te Kawb'il aj okaj tq'uma' te aj presis tuq tzan tqet qoksla',* b'ix yaji tzan kyok tjunch'i' kye kykab'il b'uch'uj xjal tzan qok cha jun b'uch'uj-oq qkyaqil, ikxji ochewsan jk'u'j qetz qkyaqil. 16 B'ix ax tzan tpaj tkamlen te Krist twitz krus, tetz opon tnajsa' te q'oj qxol qkyaqil qetz tuky'i Qtata Dios,* ikxji otk'uluj tzan qten cha jun b'uch'uj-oq xjal te tetz iktza' cha jun xhchi'jel.
17 Te Krist owul swal jun tpakb'alil tzan xhchewsan kyk'u'j kyaqil xjal, nya'tx a'ox te etetz aj laq'chik tuq atix ti'j Qtata Dios, sinoke ax kye [aj tijajil Israel] aj qaynin tuq ate' ti'j.* 18 Komo tzan tpaj te Krist, kye kykab'il b'uch'uj xjal aj a'o' tuq, ajna'l qkyaqil b'a'n tzan qok laq'chet ti'j te Qtat tzan tpaj axkix Txewji te qkyaqil. 19 Astilji etetz ajna'l nya'tx a'ix iktza' laq'chik xjal ni iktza' xjal cha aj k'onti'l otzqi'mj-e', sinoke ajna'l etetz at etoklen junch'in kyuky'i kyaqil kye aj pawame' te Qtata Dios, b'ix a'ix aj kxol kye aj tk'wa'al Qtata Dios. 20 Etetz a'ix iktza' jun jay aj wit'b'a' tajsik twit'lel; b'ix te ewit'lel etetz aj iktza' jay a'ix, axkix [te aj okaj kxnaq'tza'] kye tky'ixel Jesus b'ix kye yolil tyol Dios, b'ix a te Kristo Jesus iktza' te tb'ay ab'j twit'lel te jay,* 21 b'ix tzan tpaj tetz, qetz qkyaqil junch'in ato', b'ix kyeb'ayle' nqo'ok iktza' jun nim jay cha a'ox pawa' te Qajawil 22 b'ix ax etetz nkx'ok junch'in kyuky'i kye txq'anky tuky'i Krist tzan etok iktza' jun nim jay aj ja' nnajan te Txew Dios.*
* 2:5 Kol 2:13 * 2:13 Ax: laq'chet. 2:13 Ax: tkyiky'el. * 2:14 Wnch 14:27 2:15 Tuj junjun Tu'jal Qtata Dios, ja yol “owel teq'i' te q'oj” nkaj tuj taqan 14, per tuj junjunky nkaj tuj taqan 15. * 2:15 Kol 2:14 * 2:16 Kol 1:20 * 2:17 Isa 57:19 * 2:20 Isa 28:16; Mat 21:42 * 2:22 1Kor 3:16-17