2
Aj Txik Kyq'uma' Kye Tijxjal Galan Tuq Aj Ntpakb'a' Te Pa'k
Yaji ya ma ky'ik kajlajuj aq'b'i, injakon junky'el Jerusalen junx tuky'i B'e'ch b'ix ax oxik win Tit wuky'i'l.* Wetz inxik tzan tpaj te Qtata Dios otzaj tyek'u' wetz tzan nxik, b'ix yaji owok nchimo' wib' nchukel kyuky'i' kye qerman aj at kyajwalil txini b'ix oxik nq'uma' xtxolil te tpakb'alil galan aj nxik npakb'a' kxol kye aj nya'tx tijajil Israel. Wetz nk'uluj ikxjani tzan tok ncha'o' qa tume'l qa nya'txji te aj nxik npakb'a'. Per te Tit aj ajun tuq wuky'i'l, komo tetz jun aj nya'tx tijajil Israel, k'onti'l owok lajo' tzan tok si' techalul, anke epon qxola junjun xjal aj qerman-e' kyi, per nya'tx tuq b'an'ax kyitza', kyetz cha tuq nkyecha'on qi'j titza' te Kristo Jesus otkolpij a'o' [b'ix qa nya'tx tzan te Kawb'il]. Cha kygan tuq tzan qaj kymeltz'u' junky'el tzan txik qin junky'el iktza' oqtxi', per qetza k'onti'l oqtzoqpijna tzan tpaj qgana tuq tzan tel eniky' byenech ti'j te tume'l b'an'ax ti'j te tpakb'alil titza' nqokolet. Per kye aj otzqi'mj tuky'i nim kyajwalil, (anke wetz k'onti'l woklen titza' tuq kyetz kyajwalil, komo tuj twitz te Qtata Dios k'onti'l jun ab'l mas tb'anil twitz junky),* kyetz k'onti'l otzaj kyq'uma' qa at tidi' npaltin ti'j te tpakb'alil aj nxik tuq npakb'a' sinoke owel kyniky', wetz b'an b'an'ax oje tzaj si' wajwalil [tzan txik npakb'a'] te tpakb'alil galan kxol kye aj nya'tx tijajil Israel,* b'ix yatzun te Xhpe'y, tetz ojetq tzaj si' tajwalil tzan txik tpakb'a' kxol kye qxjalil aj tijajil Israel. Komo axkix te Qtata Dios aj okaj sin te Xhpe'y tzan tok te tky'ixel kxol kye aj tijajil Israel, axkix te Qtatji inkaj tsi' wetz tzan wok te tky'ixel kxol kye aj nya'tx tijajil Israel. B'ix aj tel kyniky' ti'j te wajwalil aj oje tzaj tsi' te Qtata Dios wetz, yaji te Chaw, Xhpe'y§ b'ix Wa'nch, komo a'e' kyetz kye aj mas nim kyajwalil, kyetz oqet kyk'amo'na a'in b'ix te B'e'ch junch'in kyuky'i'l tzan qxikna qetza kxol kye aj nya'tx tijajil Israel b'ix tzan kxik kyetz kxol kye aj tijajil Israel.* 10 A'ox otzaj kyq'uma' qetza tzan kxik qna'o'na kye meb'a' xjal, b'ix wetz b'isu'xkix tuq witza' ikxji.
K'on Qob'aj-ok Xmeletz' Ti'j Titza' Nqo'okslan
11 Ntons, yaji aj tpon te Xhpe'y tuj Antyokiy, wetz inwa'let twitz b'ix oxik nkawi' tzan tpaj te aj nya'tx tuq tume'l nk'ulun. 12 Komo aj mina' tuq kypon junjun aj lajome' tuq tzan te Chaw, tetz nwa'an tuq kyuky'i kye aj k'onti'l atok kyechalul, per ya ma kyepon kye aj lajome' tuq tzan te Chaw, tetz owel tpawa' tib' kyi'j kye aj k'onti'l atok kyechalul tzan tpaj nxob' tuq kywitz kye aj tzunx nxik kxnaq'tza' tzan tok kyechalul kye qerman. 13 Ntons ikxji kye txq'anky aj tijajil Israel dyakwerd tuq ate' tuky'i Xhpe'y ti'j txmeletz'ul, b'ix ax pe' te B'e'ch oxik tsamo' tib' kxol kyetz ti'j te kxmeletz'ulni. 14 Ya ma tz'ok wen k'onti'l tuq nkyek'ulun iktza' te tume'l iktza' nyolin te tpakb'alil galan [titza' nqokolet], oxik nq'uma' tuj twitz te Xhpe'y kywitz kyaqil qerman, “Qa yatz aj a'ich jun aj tijajil Israel, b'ix nxhch'anq'in iktza' nya'tx a'ich aj tijajil Israel, ¿tistil nkye'ok alajo' kye aj nya'tx tijajil Israel tzan kyok iktza' tijajil Israel? 15 Qetz a'o' tijajil Israel qitz'jlenx b'ix nya'tx a'o' chimol choj iktza' kye aj nya'tx tijajil Israel, 16 per qetz qeb'enky te qchoj k'onti'l n'el in cha tzan tpaj tqetlen jk'ulu' aj ntyoli' te Kawb'il,* sinoke n'el in tzan tpaj toklen wit'let jk'u'j ti'j Kristo Jesus.* Astilji ax qetz nqo'okslan ti'j Kristo Jesus tzan tel in te qchoj tzan tpaj toklen wit'let jk'u'j ti'j b'ix nya'tx tzan tpaj tqetlen jk'ulu' aj ntyoli' te Kawb'il. Komo nijunwt n'el in xhchoj tzan tpaj tqetlen tk'ulu' aj ntyoli' te Kawb'il. 17 Qa qetz nqojoyon tzan tel in qchoj tuj twitz Qtata Dios tzan Krist, b'ix qa ikxji n'el qniky' qetz a'o' chimol choj [iktza' kye aj nya'tx tijajil Israel], ntons ¿telponx pe' te nini qa tzan tpaj Krist qetz at qchoj? ¡Nya'tx! 18 Qa qetz pon qnajsa'-wit jun tidi' b'ix yaji oqtel jk'ulu' junky'el iktza' tb'ay, a'o'xk qetz nqoq'uman nya'tx galan ma'tx jk'uluj.”§
19 Ntons, komo tzan tpaj te Kawb'il wetz tuj twitz te Kawb'il iktza' kamnaq a'in, per tzan wanq'in te Qtata Dios. 20 Junch'in tuky'i Krist wetz inkamik twitz krus, b'ix ajna'l wetz k'onti'l nkyin'anq'in te wetzx, sinoke nkyin'anq'in tzan tpaj te Krist atqex tuj wanim; nkyin'anq'in wit'lik nk'u'j ti'j te [Krist aj] Tk'wa'al Dios aj nkyinqet tgani' b'ix oxik tq'apo' tib' tzan tkamik tzan npaj wetz. 21 Wetz k'onti'l n'el wik'o' te aj b'an galan aj k'onti'l nqajo' aj ntzaj tsi' te Qtata Dios; cha b'a'n-wit tzan tel in te qchoj tzan tpaj tqetlen qoksla' te Kawb'il, ntons cha-tal gan okamik te Krist.
* 2:1 Kya 11:30; 15:2 * 2:6 Deu 10:17 * 2:7 Ax: kye aj k'onti'l atok kyechalul. 2:7 Ax: kye aj atok kyechalul. 2:8 Ax: kye aj atok kyechalul. § 2:9 Ax: Cefas. * 2:9 Ax: kye aj k'onti'l atok kyechalul. 2:11 Ax: Cefas. 2:12 Ax: kxol kye aj nya'tx tijajil Israel. * 2:16 Sal 143:2; Rom 3:20 * 2:16 Rom 3:22 § 2:18 Telponx qa oje kaj jkola' te Kawb'il tzan qok lapet a'ox ti'j Krist, b'ix yaji qa oxe'l qin junky'elky te Kawb'il, ikxji xmeletz' a'o' tzan tpaj mas qgan te Kawb'il twitz te Krist.