4
Ax oxe'l nq'uma' [jun yek'b'il] ikxjani: Qa at jun k'wa'alb'aj tuj jun jay aj owokel tajaw kyaqil, per qa man k'wa'l, tetz parej tuky'i tmos stat anke owokel tajaw te jay. Per parej tuky'i jun aq'unon tzan tpaj te k'wa'l tzunx atqet tuj kyq'ab' kye k'ulul kwent tetz b'ix tuj kyq'ab' kye aj e'el aq'unj tuj tjay max oj tpon te q'ij aj q'umankaj tzan stat. Ax ikxji qi'j qetz, aj mina' tuq jkolet,* qetz tzyumo' tuq tzan tidi'chq aj nya'tx galan aj te twitz tx'o'tx'. Per ya ma pon te tyemp aj q'umankaj tuq tzan te Qtata Dios, tetz otzaj tlajo' te Tk'wa'al b'ix owitz'jik ti'j jun xuj, b'ix ok'ulun kyaqil aj ntq'uma' te Kawb'il, tzan tel xhchojo' tuq te aj presis [tzan tkolpin] qetz aj tzyumo' tuq tzan te Kawb'il b'ix ikxji tzan qok qetz tk'wa'al Qtata Dios. B'ix komo ax etetz a'ix Tk'wa'al Dios iktza'x qetza, astilji te Qtata Dios otzaj tlajo' tuj qanim te Txew Tk'wa'al aj nyolin ikxjani: “Tat,* tat.” Ikxji etetz ajna'l ya nya'tx a'ix iktza' jun mosj sinoke a'ix tk'wa'al Qtata Dios, b'ix komo tk'wa'al a'ix, ax okx'etzayon te aj otzajel tsi'.*
Te Pa'k B'an Nb'isun Tuq Kyi'j Kye Aj Galasy
Tb'ay aj mina' tuq tok etotzqila' te Qtata Dios, etetz tzyumix tuq tzan kye aj nya'tx dios-e', [cha kyitzb'alil tidi'chq qa malspiritji]. Per ajna'l etetz etotzqi' te Qtata Dios, o mejor oxe'l nq'uma', te Qtata Dios oje kx'ok totzqila'. B'ix ¿tistil etetz nkxmeltz'jik tzan ekaj junky'el tuj kyq'ab' kye malspirit aj k'onti'l kyajwalil b'ix k'onti'l ch'inwt tzan txik ksi' etetz, b'ix etetz egan tzan ekaj ktzyu' junky'el? 10 Komo etetz tzunx nkyeqet exjani' junjun q'ij, b'ix junjun qya' b'ix kye tyemp b'ix kye aq'b'i. 11 Wetz nkyinb'isun eti'j qa te waq'un aj oqet nk'ulu' exol qanq chagan.
12 Werman, wetz nqet nwitz ewitz tzan tel etin iktza' a'in iktza'x wetz oje kyin'ok iktza' a'ix.§ Etetz k'onti'l ma'tx ek'uluj jun nya'tx galan wi'j. 13 Komo etetz eteb'enky tzan tpaj jun nyab'il oxik npakb'a' te tpakb'alil galan etuky'i'l tb'ay. 14 B'ix te nyab'il owok jun preb te etetz, per k'onti'l in'el etik'o' sinoke in'ek'amoj iktza' jun ángel tuq a'in qatzun etetz tuj enab'l tuq iktza' Kristo Jesus a'in. 15 ¿Tistil k'onti'l nkxchalaj ajna'l iktza' tuq jun-el? Wetz web'en, aj akyinqet tuq exol, cha b'antik-wit tuq tzan tjatz etin te tb'aq' ewitz otzaj-tal esi' te nwitz. 16 B'ix ajna'l ¿a'in petzun wetz jun etajq'oj tzan tpaj ma'tx xik nq'uma' te b'an'ax etetz?
17 Kye aj xjal [aj nkyeqet eq'in etetzni] b'an nkxik kyna'o' galan, per cha nkyek'ulun jun nya'tx galan eti'j; cha kygan tzan etel kypawa' qi'ja b'ix tzan etok lapet kyi'j. 18 Galankixi' tzan kxik qna'o' galan txq'anky xjal; [iktza' nkxik qna'o'na] b'ix nya'tx cha a'ox aj atinqet exol. 19 Nk'wa'al, wetz nkyinb'isun eti'j iktza' jun xuj n'ok ten twitz xhcho'nal oj titz'jik jun tal; b'ix wetz, max oj eten b'an jwert tuky'i Krist, maxji owelal te nb'is eti'j. 20 Titza'xwit kyinpon exol etetz ajna'l tzan nyolin etuky'i'l tuky'i junky nwi', per laq'chik atin k'onti'l n'el nniky' ti'j kyaqil aj nkxk'ulunni.
Qetz Ya K'onti'l Atoqet Tuj Tq'ab' Te Kawb'il
21 Instzaj eq'uma' etetz aj egan tzan tqet etoksla' te Kawb'il: ¿Eteb'en pe' tidi' nyolin te Kawb'il? 22 Komo tz'ib'ankaj tuj Tu'jal Dios, te Abran etzaj kab'e' tk'wa'al, jun aj otzaj ti'j te tmos, [aj Agar], b'ix te junky aj otzaj ti'j te txu'jel, [aj Sar].* 23 Te aj otzaj ti'j te tmos, owitz'jik tuj jun tume'l iktza'xkix jkajlen swa' titza' n'itz'jik jun jk'wa'al, per yatzun te junky aj owitz'jik ti'j Sar, owitz'jik tzan tpaj te Qtata Dios oxik tsi' tyol ti'j. 24 Kye ja kab'e' alonni telponx iktza' kab'e' tumelil: Te tb'ay telponx ti'j [te Kawb'il aj oxik tsi' Qtata Dios te Moisés twi'] te witz Sinayi; ikxnini telponx ti'j te Agar aj owitz'jik tal tzan tqetkix mosi'. 25 Te Agar [telponx ti'j te Kawb'il aj otzaj tsi' Qtata Dios twi'] te witz Sinayi tuj tkwentil Araby, b'ix ajna'l telponx ti'j te amaq' Jerusalen tzan tpaj kye aj nkyenajan tzi tzyume' [tzan te Kawb'il]. 26 Per kye aj te Jerusalen aj tuj ka'j nya'tx tzyume' tzan jun tidi', b'ix qetz a'o' k'wa'alb'aj te aj amaq' [tuj ka'jni]. 27 Komo te Tu'jal Dios nyolin, “Pachalaj yatz aj machor a'ich aj k'onti'l awal, palab'an b'ix intxik apakb'a' yatz aj mina' tok awotzqila' twitz ala'mj; komo [yatz] aj k'onti'l ach'inal, yatz kyetzajel mas awal twitz junky aj at tichmil.”
28 Erman, etetz a'ix tk'wa'al Qtata Dios tzan tpaj te tyol aj otzaj tsi', iktza'x te Isak [aj tk'ajol Abran] owitz'jik tzan tpaj te tyol aj otzaj tsi' ti'j. 29 Per te junky aj owitz'jik tzan tpaj kykawlb'en kye stat, tetz n'ok tuq tq'oji' te junky aj owitz'jik tzan tpaj te Txew Dios,* b'ix kyetz kyijajil tzunx nkyeq'ojin ajna'l. 30 Per ¿titza' nyolin tuj te Tu'jal Dios? Nyolin ikxjani: “Intex alajo' te aj mosjni tuky'ix tal tzan tpaj te tal te jun mosj nlay b'antik tzan tetzan junch'in tuky'i tal te txu'jel te ajawilon.”* 31 Astilji waq erman, qetz nya'tx a'o' iktza' tijajil te aj mosi' sinoke qetz a'o' iktza' tijajil te aj nya'tx mosi'.
* 4:3 Ax: aj man tuq k'wa'l a'o'. Telponx ti'j jun xjal aj mina' tok totzqila' Dios. 4:3 Ax: tzan tidi'chq aj otzaj xnaq'tza' qetz b'ix tzan kye malspirit aj at kyajwalil tuj kyaq'iq'. * 4:6 Rom 8:15 4:7 Telponx iktza' “tzyumix tzan te choj.” * 4:7 Rom 8:15-17 § 4:12 A tgan tuq tzan kyok iktza'x te Pa'k telponx tzan kyk'amon te konsej aj nqet tuq stz'ib'a' te Pa'k te jun onb'il te kyetz, iktza' kyetz tb'ay e'onen tuky'i'l aj b'an yab' tuq. * 4:22 Gén 16:15; 21:2-3 * 4:29 Gén 21:9 * 4:30 Gén 21:10