2
Petrus iveveen zi pa zeran karomŋa
Alooŋ. Muuŋ, zeran siriv tau tileep ila yes Israela sosozi na, titoom tighe yes propet to Maaron, ve tikau ŋgar to tamtamon. Ŋgar raraate mon pale ivot payam paam. Tauvene ayamaan gham. Pa zeran siriv tau tileep ila sosomim na, pale tiburig ve tighe tipaghazoŋai gham pa Maaron aliiŋa. Eemon uraat toozi tawe, ŋgara ŋgozaaŋ ighengheen. Yes pale tivotia ŋgar karom tau isapir pa saveeŋ onoon, ve ivaghamunia tamtamon ghuruuŋ ila toozi. Ve Tiina toozi tau ighol sosor toozi atuya leso igham zi timin le na, yes pale tighur murizi pani paam. Tauvene yes pale tighamgham tauvene ila le Maaron ivaghamun zi rekia mon gha tilalez. *
Zeran tawe, lezi mayazi mako. Matazi saghati imin ŋgavuun. Ve eval tiina pale titaghon zi pa ŋgar toozi saghati tawe. Ŋgar tau tighamu na, pale imin puughu pa tamtamon tisik saveeŋ veleghiiŋ pa eez to saveeŋ onoon. Zeran tana, matazi gabua kat. Tauvene yes pale titombaan gham pa saveeŋ soroksorok tau ivot ila tauzi ŋgar toozi, leso tium maet tsiam tomania gabua tsiam siriv. Atuya tau pale izaa toozi na, Maaron ivotia alok wa ighe i pale ivaghamun zi gha tilalez. Ve i ighengheen mako. Isasaŋan mon pa saawe to igham saghatiiŋ ivot pazi. *
Maaron ighurghur atuya pa zeran sasaghati
Aghita. Yes aŋela tau muuŋ tigham sosor na, Maaron ighurghur zi? Mako. I isik zi tizila nugh saghati ta ndoroom loolo we, leso tileep ta sewe ve tisaŋan saawe to i igabiiz zi ve ighur atuya pazi. *
Ve tamtamon tau muuŋ tileep izi taan, ve matazi iŋgal Maaron mako na, tauvene paam. I ighurghur zi mako. Saawe to Noa, Maaron igham yaa ivon toman tapiri, ve iravuur zi tisov timatmaat. Eemon Noa tau ivovotia ŋgar duduuŋa pa tamtamon na, Maaron iuule tomania tamtamon tooni liim ve ru, ve tileep poi. *
Ve nugh Sodom ve Gomora paam. Maaron ighur atuya pazi, ve igham yav ighaniir zi le timin avav mon. I igham tauvene, leso itotoi ghiit pa ŋgar tau pale ivot pa yes tau matazi iŋgali mako na. *
Eemon Lot, o Maaron igham mulini. Pasaa, i ŋeer duduuŋa. I ighita ŋgar sasaghati to nugh ru tawe, le ighamu loolo ipataŋan kat. Pasaa, yes timamalaaŋ pa tutuuŋ to Maaron, ve matazi saghati imin ŋgavuun. *
Ŋeer duduuŋa tana ilepleep ila tamtamon to nugh ru tana sosozi, ve monmon iloŋlooŋ saveeŋ toozi sasaghati, ve ighitghita ŋgar toozi tau imalaaŋ pa Maaron tutuuŋ tooni na. Tauta loolo ipataŋan kat. *
Gabua naol tane ipaghazoŋai ghiit ighe yes tau matazi iŋgal Maaron ve titaghon eez tooni na, isaav ighe tovaaŋ eta ivot pazi, ene Maaron iwatagh eez to igham mulin zi pa tovaaŋ tana. Eemon tamtamon tau titaghon ŋgar duduuŋa mako na, yes irau tipasalia tauzi pa Maaron aatyavyav tooni mako. Pasaa, i iwatagh eez to ighur atuya pazi ta aazne, ve ila ila le saawe to Mboŋ Murei, mako tizaa pa atuya toozi duduuŋ. *
Zeran karomŋa gabuazi
10 Tauvene Maaron pale ighur atuya pa tamtamon tisov tau tighamgham ŋgar sasaghati. Eemon zeran siriv, i pale ighur atuya tiina kat iŋarui zi. Ene yes tau ŋgar toozi iŋgalaaŋ mako ve titaghon ŋgar sasaghati naol tau lolozi ipazaagh zi pani na. Ve tipait tauzi ezazi, ve titaghon tauzi ŋgar toozi mon. Ve matazi veleghin yes pooza tau Maaron ighur ghiit ila sambazi na. Yes tiroi pa gabua eta mako. Aŋela to sambam tau ezazi ve tapirizi tiina na paam, zeran tana tivevelegh zi imin kaut sorok. 11 Iit tawatagh: Aŋela to sambam, tapirizi tiina ve tiliiv zeran tana. Eemon irau tisik saveeŋ veleghiiŋ pazi ve tisees matazi ila Maaron naagho mako. *
12 Gabua tau zeran karomŋa tana tisiksik saveeŋ veleghiiŋ pani na, tauzi tiwataghi mako. Tikankaan pani. Yes timin ŋgai sagsag tau tileep izi taan leso tamtamon tisaghav zi ve tirav zi timaat. Yes lezi ghilalooŋ rigta mako. Isaav ighe ŋgar saghati eta ivot pazi, ene tila pa naghozi mon. Tauvene murei, yes pale timaat gha tilalez imin ŋgai. *
13 Ŋgar saghati tau tighamghamu na, ivaghamunia tamtamon. Tauvene murei, Maaron pale ivaghamun zi paam. Yes mayazi mako. Tighunghun ve tighamgham ŋgar sasaghati naol ila tamtamon matazi pa mataaz. Ŋgar tauvene igham zi lolozi poia kat. Ŋgar toozi iŋgalaaŋ ila Maaron maata mako. Tauvene isaav ighe yamŋa alup gham pa ghanghaniiŋ ve suŋuuŋ, ene tigham lupuuŋ tsiam isaghat, ve tigham gham mayamim. Eemon yes tintinizi pa ŋgar karom tau tighamghamu na. *
14 Ŋgar saghati, yes tipuli mako. Matazi saghati ve ghaara toozi tiina. Ve yes tau ghuruuŋ ila toozi iyaryaaŋ soone na, zeran tana tighegherev zi pa ghamuuŋ ŋgar saghati. Yes tirau kat pa ŋgar to mataan gabua! Monmon tiyauyau gabua to zetazŋa. Tauta aatyavyav to Maaron ighengheen toozi, ve ighe ivaghamun zi. 15-16 Tauvene eez duduuŋa to Maaron, yes tipuli wa. Ve aazne, titaghon eez saghati. Ŋgar toozi imin ŋgar to Beor naatu Balam. Balam, i propet ee tau muuŋ ivotia Maaron aliiŋa. Eemon loolo pa maet kat, tauta igham ŋgar tau iduduuŋ mako. Iit tawatagh: Doŋki tisavsaav mako. Eemon Maaron igham doŋki to Balam isaav imin tamtamon, ve iyaon Balam pa ŋgar to borauŋa tau i ighe ighamu. Tauta ipul ŋgar tana. *
17 Zeran karomŋa tana, saveeŋ toozi anooŋa mako. Yes timin taan puura tau muuŋ yaa ivotvot pani, ve aazne imaak wa. Ve yes timin taitai tau taghita ve taghe paita uman izi. Eemon mako. Yaghur itiri gha ila. Zeran tana, Maaron igharaat lezi niazi pataghaaŋ wa. Nugh tawe, ndoroom tiina le tiina kat. *
18 Pasaa, yes tipapait tauzi ezazi, ve tisasavia saveeŋ soroksorok naol tau le anooŋa mako na. Ve tipapazaagh tamtamon pa ghamuuŋ ŋgar sasaghati naol to uliin. Aghita. Zeran siriv, ŋgarig gha titoor lolozi ve titoova to tipul zetazŋa siriv tau tisapir pa Maaron eez tooni na. Eemon zeran karomŋa tana tighegherev zi gha timulmuul pa ŋgar toozi muŋgaana. *
19 Yes tisavsaav pazi tauvene: “Isaav ighe yam ataghon ghei, ene irau lemim ŋgalsekiiŋ pa gabua eta muul mako. Yam irau ataghon taumim lolomim pa gabua ta naol ne.” Eemon tauzi timin besooŋa sorok pa ŋgar saghati tau tighamghamu na. Pa ighe gabua eta tapiri iliiv ghiit, ve igham pooz pait, ene iit tamin besooŋa pani. *
20 Zeran tana, tikaria tauzi wa. Pa ighe tamtamon eta iwatagh Tiina ve Uleeŋa toit Yesu Krisi, ve ighur muuri pa ŋgar saghati to taan, eemon murei izi gha ŋgar saghati ikauu ve itatani muul, i pale isaghat kat. Papazoge poia rig. Ve aazne, isaghat le isaghat kat. *
21 Imin ta yes tiwatagh eez duduuŋa to Maaron mako, kanaŋ poia. Ve aazne, tiwataghi, ve tigham tutuuŋ patabuyaaŋ to Maaron wa. Eemon tizi gha tighur murizi pani. *
22 Ŋgar tau tighamu na, ene itaghon saveeŋ ziiri ru tau monmon tasasavia ne: “Ŋgavuun iluaar ghi, mako imuul ila ighan lulua. Ve ŋgai tauvene paam. Isaav ighe timin tiini le iŋgalaaŋ, ene pale ipel ghi ila tiiŋ muul.” *
* 2:1 Mt 7:15, 24:11; Mbaŋ 20:29; Jud 4 * 2:3 Ro 16:18; 1Tes 2:5; 1Tim 6:5; Tit 1:11 * 2:4 Jud 6; Syg 12:7, 20:2+ * 2:5 Gnp 7–8; Hib 11:7 * 2:6 Gnp 19:24+; Jud 7 * 2:7 Gnp 19:15+ * 2:8 Mbo 119:136 * 2:9 Mbo 34:17+; Ro 1:18; 1Kor 10:13 * 2:11 Jud 8, 9 * 2:12 Jud 10 * 2:13 Ro 13:13; 1Kor 11:20+; Jud 12 * 2:15-16 Nam 22:4+; Jud 11; Syg 2:14 * 2:17 Jud 12+ * 2:18 Jud 16 * 2:19 Yo 8:34; Ro 6:16; 1Pe 2:16 * 2:20 Mt 12:43+; Hib 6:4+; 1Yo 2:16 * 2:21 Lu 12:47+ * 2:22 Lp 26:11