14
Hewah jiinni wang suh lampo ah Jisu
Heliphante loong asuh Jisu ih baat rumta, <<Nak thungthih an nyia naksootsaam an,<<Rangte nyia ngah ba hanpi* he. Seng Wah nok ni nokkhok hantek je ah, erah raangtaan ih ngah sen tongtheng ban khookham wanglang. Emah lah ang dobah sen suh tabaat theng rum taha. Eno, sen tongtheng jen khookham tangno, sen loong ah nga reenah toonsiit wansuh we ngaakrak ehang. Sen ih jat ehan ngah wanglang lam ah maako wangla ih ah.>> Thomas ih Jisu suh chengta, <<Teesu, an maako wanglu ah botseh lajatke ah; eno erah nah thoktheng lam ah mamah ih jat ih?>>
Jisu ih ngaakbaat rumta, <<Ngah juuba lampo, amiisak nyia roidong; seng Wah jiinnah o uh tajen wangka, nga jun ih luulu jen wang ah. Jisu ih li rumta, Amadi sen ih ngah jat ih hali,>> <<seng Wah uh jat ih an, eno amah dowa ih heh uh jat ih han tup uh tup ih han.>>
Philip ih Jisu suh liita, <<Teesu, seng loong asuh seng Wah ah baat kohe; erah jamhi.>>
Jisu ih ngaakbaatta, <<Philip, sen loong damdi ngah rathan roongtong halang ah; amadi uh ngah o ah maang nih jat rang?>> O mina ih ngah tup halang erah ih seng Wah uh tup eha. Erah ang ah bah, ‘Seng Wah ah baat kohe’ ngeh ih tiim esuh liihan?
10 Philip, an ih tanih hanpiiko ngah seng Wah damdi eno seng Wah ah nga damdi ngeh ah? Ngah jenglang jengkhaap ah nga jeng tah angka.>> Jisu ih heliphante loong asuh baat rumta, Nga damdi waktong hala seng Wah ah ih heh mootkaat ah kala. 11 Ngah ih baat rumhala ah hanpi an, ngah seng Wah damdi, seng Wah ah nga damdi. Ngah lahanpi riibah uh, nga reelang ah hanpi an. 12 Ngah ih amiisak baat rumhala: O mina ih ngah hanpi halang erah ih ngah reelang nang ih elong mootkaat jen mokah ah, tiimnge liidi, ngah seng Wah taang ni wanglang. 13 Erah raangtaan ih nga mendoh sen ih tiim suh an erah reekot ih rumha, eno Hewah rangka ah Hesah jun ih noisok ah. 14 Nga mendoh sen ih tiimjih suh he§ nga ih reekot ih rumha.
Esa Chiiala kakham tiit
15 <<Sen ih nga minchan ih heebah, nga jengdang ah kap an. 16 Sen loong chosokte ngah ih seng Wah jiin nawa saarookwet waktong suh wahoh sukoh rumha. 17 Heh langla Chiiala, Rangte amiisak tiit wuubaatte. Mongrep dowa mina ih tachoka, tiimnge liidi neng ih tup uh tatupka jat uh tajatka. Enoothong sen ih bah jat ehan, heh* sen damdam waktong hala.
18 <<Ngah wang ih angdoh, sen luulu tathiinhaat rumra; ngah sen jiinnah weengaak kaat ehang. 19 Chomroe lidoh mongrep mina ih ngah takah tuprang ang ah, enoothong sen ih bah tup ih he, tiimnge liidi ngah ething tong ang; sen uh ething tong an. 20 Heh rangwu thok haadoh, sen ih erah doh jat an ngah seng Wah damdi eno sen uh nga damdi, sen damdi ang halang likhiik ah.
21 <<O mina ih nga jengdang loong ah chaat ano kap ah heh juuba nga minchante ah. Seng Wah ih nga minchante loong ah minchan eha; ngah uh erah mina ah minchan ehang eno nga teewah tiit ah neng suh dongjat thuk ang.>>
22 Judas (arah ah Judas Iskariot tah angka) ih liita, <<Teesu, mongrep mina suh an teewah ah lajat thukthang ih seng suh luulu jatthuk hali rah mamah mi ang ah?>>
23 Jisu ih ngaakbaat rumta, <<O mina ih ngah minchan hang erah ih ngah ih nyootsoot hang ah kap ih ah. Seng Wah ih uh erah mih ah minchan ih ah eno sek Soowah raahe tiino neng damdoh waktong raahe tih. 24 O mina ih ngah taminchan rang erah mih ah ih ngah ih nyootsoot hang ah uh takapka. Eno ngah ih ngaathung ih tanyootsoot rumra, erabah nga daapkaatte seng Wah jengkhaap nyootsoot rumhala.
25 <<Arah sen damdi tongpoot diiba baat rumhala. 26 Sen chosokte, Esa Chiiala ah seng Wah ih nga mendoh kaat thuk ha, erah ih jirep ah nyootsoot han eno ngah ih nyoot rumhala ah samthun ih thuk han.
27 <<Nga jiin dowa semroongroong ih tongjih ah sen suh thiinhaat koh rumhala. Mongrep mina ih koha likhiik takoh rumra. Sen naksootsaam an; cho uh nakcho an. 28 Ngah ih sen suh baatrum taha ah chaat etan, ‘thiinhaat ih rumhala ngeh ah, enoothong ngah sen taang nah we ngaakkaat ehang.’ Sen ih ngah minchan ehe bah ah, seng Wah reeni wanglang asuh sen roon ih an; tiimnge liidi seng Wah ah nga nang ih elong. 29 Jirep ah maang angkaadi amadi banbaat rumhala, emah ang adoh, sen ih hanpi toom ih an suh ah. 30 Sen damdoh ngah ehan takah jen roongwaan rang, arah mongrep pante ah thok ehala. Nga khotokdi hechaan amuh, 31 enoothong seng Wah ah nga mongnook ngeh ih mongrep mina warep ih jat jaatjaat etheng; erah raangtaan ih heh ih tiim baat halang erah jun ih reelang.
<<Raahan, arah dowa dokkhoom eh ih.
* 14:1 14:1 Hanpi; adolehHanpi an. 14:2 14:2 Emah lah ang dobah; adolehSeng Wah nok ni nokkhok hantek je ah; emah lah ang dobah sen raangtaan khookham wanglang ngeh ih tamma baat theng rum taha? 14:7 14:7Amadi ngah jat ih hala sen ih jat ih an; mararah le niSen ih jat ih tahe bah sen ih jat ih theng tahe. § 14:14 14:14 Mararah le ni amuh ngah ah. * 14:17 14:17 heh ;Mararah ni ang ah