18
Hatahori telu mai ratonggo ro Abraham
Faik esa, neu Abraham leo deka ai huu moꞌok kara marai Mamre. MANETUALAIN mai natudu aon neun numa naa. Tutuin talo ia: Faik naa katobi ndoos, de Abraham nanggatuuk nonori anin numa laak lelesu bolon. Neu Abraham botik matan, boe ma mete-nita hatahori telu rambariik nai naa. De ana nalaik neu soru sara lai-laik. Ana sendek luu-langgan, de nae, “Papa nggara ein! Mete ma bisa, na, papa sara tuli taak nai au laang dei. Leo mae minu kada oe hiek oo malole boe. Papa sara hahae taak miu saꞌok. Dei fo kakanak kara haꞌi oe fo safe papa sara ein. Ma au uu sadia nanaꞌak fee papa sara, fo hambu barakaik faa, dei fo papa sara laꞌo rakandoo. Huu au amahoko bisa aono-lalau papa sara.”
Basa boe ma ara raselu rae, “Neu. Makasi noꞌun seli. Ai tuli.”
Boe ma Abraham nalaik neni laak neu, de nafada Sara nae, “Lai-laik! Haꞌi mala tarigu neulauk lenak saku esa, fo tao roti.”*
Basa boe ma ana nalaik neni ndia sapin nara neu, de here nala sapi ana maao esa. De nadenu ndia atan hala sapi naa, ma nasu mbaan. Boe ma Abraham neu haꞌi susu, keju, ma mbaa sapi fo bei fo nasu ralak naa, de neni fee fuik kara raa. Neu ara raꞌa, ana nambariik neu ai huuk taen fo naono-lalau sara.
Basa boe ma ara ratanen rae, “Abraham! O saon Sara nai bee?”
De ana naselu nae, “Nai laak dale.”
10 Boe ma esa numa sira hatahori kateluk kara raa mai kokolak nae, “Nai rarain teu mana maik ia, Au fali mai. Faik naa, o saom Sara bonggi nala ana touk esa ena.”
Neu ara kokolak talo naa, Sara nenene numa lelesu dean mai. 11 Lelek naa, Abraham no Sara memak rambalasi ralan seli ena, ma Sara oo ta hambu bulak ena boe. 12 Sara namanene ara kokolak talo naa, boe ma ana hika nai dalen. De ana duꞌa nae, “Awii! Au ambalasi nggoꞌo-nggoꞌo talo ia, ma au saong mana malek ena. Talo bee de ai bei hii leo mana sao beuk, fo sangga anak bali?”
13 Basa boe ma MANETUALAIN natane Abraham nae, “Tao hata de Sara hika? Ana duꞌa nae hata fo Au kokolak ia, ta dadi, nahuu ndia lasik ena, do? 14 Au ia MANETUALAIN! Ta hambu hata esa boe na fo Au ta bisa taon. Masaneda matalolole, ee! Neu ko mete ma Au fali uni ia mai nai teu mana maik ia, na, Sara bonggi nala ana touk esa ena.”
15 Sara namanene nala naa, boe ma namataꞌu. De ana laka nae, “Au ta hika, maa!”
Tehuu MANETUALAIN naselu nae, “Memak o hika bebeik kara ia, maa.”
Abraham kokoe Manetualain fo boso huku-doki hatahori Sodom
16 Basa boe ma fuik kateluk kara raa laꞌo reni kota Sodom reu. De Abraham nafuli sara losa baꞌe dua dalak. Numa mamanak naa mai, ara bisa mete-rita Sodom. 17 Boe ma MANETUALAIN kokolak nai dalen dale nae, “Malole lenak Au tui fee Abraham ae, Au ae akalulutu kota Sodom. 18 Huu ndia tititi-nonosin nara tamba ramanoꞌu, ma ara dadi reu hatahori nusak ta hohoꞌak kara. Ma neu ko ndia oo dadi mana fee babaꞌe-babatik soa-neu basa hatahori nusa-nusak marai dae-bafok ia boe. 19 Au here alan ena fo nanori anan nara ma hatahori laen nara, fo tungga rakandoo MANETUALAIN eno-dalan, fo ara leo-laꞌo no ndoos ma ta pepeko-leleko. Mete ma ara tao talo naa, na, Au tao atetu Au hehelu-bartaang ua Abraham.”
20 Boe ma MANETUALAIN nafada Abraham nae, “Talo ia! Au amanene hatahori noꞌuk ka unggu-remu laꞌe-neu hatahori numa kota Sodom ma Gomora mai ena. Tatao-nonoꞌi manggaraun nara sudi selik kana ena. 21 Huu naa de Au konda mai, fo Au nau parisa aong, basa hata fo Au amanenek kara raa, tebe do taa. Mete ma taa, na, neu ko Au bubuluk.”
22 Neu MANETUALAIN bei kola-kola no Abraham, fuik kaduak kara raa laꞌo rakandoo reni kota Sodom reu. 23 Abraham neu deka-deka no Manetualain, boe ma ana kokoe nae, “Talo bee? Papa nau makalulutu hatahori ndoos no hatahori manggarauk sama-sama, do? 24 Mete ma hambu hatahori ndoos 50 rai kota naa dale, na, Papa bei nau tao makalutu basa sara boe, do? Do Papa ta makalulutu kota naa, nahuu sira. 25 Papa boso makalulutu sara talo naa! Boso losak hatahori ndoos sara raa oo mate tungga boe, nahuu Papa nau makalulutu hatahori manggarauk kara. Papa ndia dadi Mana Maketu-maladi Dedeꞌa nai lalai ma dae-inak ia. Ma Papa mesa kana bubuluk ena, naa mbeu seserik.”
26 MANETUALAIN naselu nae, “Mete ma Au hambu hatahori ndoos 50 rai kota Sodom, na, Au ta huku-doki kota naa, nahuu sira.”
27 Boe ma Abraham kokolak bali nae, “Papa, au oke ambon, fo au kokolak faa bali. Au ia, hatahori dae-bafok nggoa bebek fo ta bubuluk hata esa boe na. 28 Leo ta hambu hatahori ndoos 50, tehuu hambu kada 45, na, talo bee? Mete ma kuran kada hatahori lima, na, Papa bei nau nakalulutu kota naa, do?”
Manetualain naselu nae, “Mete ma Au hambu hatahori ndoos 45 nai naa, na, Au ta akalulutu kota naa.”
29 Basa boe ma Abraham kokoe seluk bali nae, “Mete ma hambu kada hatahori 40, na, talo bee Papa?”
De Ana naselu nae, “Mete ma Au hambu 40, na, Au ta huku-doki sara.”
30 Abraham kokoe nakandoo bali nae, “Papa boso mamanasa, tehuu mete ma hambu kada hatahori ndoos 30, na, talo bee?”
Ana naselu nae, “Mete ma Au hambu 30, na, Au ta huku-doki sara.”
31 Boe ma Abraham noke naloe seluk bali nae, “Papa boso mamanasa, mete ma au atane faa bali. Mete ma hambu kada hatahori 20, na, talo bee?”
De Ana naselu bali nae, “Mete ma hambu 20, na, Au ta akalulutu kota naa.”
32 Boe ma Abraham nateꞌe ndia kokolan nae, “Papa! Au kokolak laꞌe esa bali, tehuu Papa boso mamanasa au, ee! Mete ma hambu kada hatahori ndoos 10, na, talo bee?”
De Ana naselu nae, “Mete ma Au hambu hatahori ndoos 10 nai naa, na, Au ta akalulutu kota naa.”
33 Ara kola-kola basa talo naa, MANETUALAIN laꞌo nakandoo, boe ma Abraham fali.
* 18:6 Susura Malalaok dedeꞌa Ibrani surak nae, ‘haꞌi tarigu seah telu’. Seah telu naa, sama no tarigu saku esa (beran kilo nggeram 20 losa 25)