2
No dalak naa, Manetualain nakadadadik nala lalai no dae-inak no basa oe-isin nara lalaꞌen.
Ana adu nala basa sara, boe ma neu beꞌe-main, ndaa no fai kahitun, Ana hahae. No dalak naa, Ana tao fai kahitun neu fai ina-huuk lena basa fai laen nara. Ana koladu talo naa, nahuu nateꞌe Ndia ue-osan ena, boe ma neu fai kahitun Ana hahae. 4a Manetualain nakadadadik lalai no dae-inak tutuin, ndia talo naa.
Manetualain adu touk no inak
(Mateos 19:4-6; Markus 10:4-9; 1 Korentus 6:16; 15:45, 47; Epesus 5:31-33)
4b Neu MANETUALAIN bei fo mulai nakadadadik lalai no dae-inak naa, 5-6 bei ta hambu sele-tandek hata-hata, nahuu Ana bei ta nakonda udan. Lelek naa, bei hambu kada koꞌa-masuk mana hene numa dae mai fo tao nakoe dae-inak. Ma bei ta hambu hatahori dae-bafok fo naue-osa osi-lutu. Basa boe ma MANETUALAIN haꞌi nala dae faa, de Ana adun dadi neu hatahori dae-bafok. Boe ma Ana fuu ani hahaek neni idu bolon neu, de hatahori dae-bafok naa dadi horis neuk ka.
Basa boe ma MANETUALAIN tao nala osi esa numa dae Eden, nai dulu. De Ana fee hatahori dae-bafok naa leo neu osi naa dale. Nai osi naa dale, Ana nakamomorik ai huuk malole mata-matak kara ena, ma ai huuk fo hatahori bisa naꞌa no malada. Ana oo nakamomorik ai huuk matak dua numa osi naa talada heon boe. Ai huuk esa, mete ma hatahori naꞌa boan, na, ana bisa nasoda nakandoo. Tehuu ai huuk esa bali, mete ma hatahori naꞌa boan, na, ana bisa bubuluk bee ndia neulauk ma bee ndia manggarauk.
10 Hambu lee esa numa dae Eden, ndia faa dea neu numa osi naa mai. Lee naa nabaꞌe dadi neu panggek haa. 11 Panggek kaesan, nade Pison. Panggek naa eko-feo ndule dae Hawila, fo hambu lilo mbilas noꞌuk ka. 12 Numa naa hambu lilo mbila isik, hambu ai huuk fo daan naboo meni, ma hambu batu manggadilak. 13 Lee naa pangge kaduan, nade Gihon. Panggek naa eko-feo ndule dae Kus.* 14 Panggek katelun, nade Tigris. Panggek ia dadi too-lane neu dae Asyur boboan dulu. Lee panggek kahaan, nade Efrat.
15 MANETUALAIN fee hatahori dae-bafok naa leo numa Eden, fo ana faduli natalolole osi naa. 16 De Ana fee parenda neu hatahori dae-bafok naa nae, “O bole muꞌa ai boak hata a mesan numa basa ai huuk marai osi ia dale mai. 17 Tehuu hambu esa, o ta bole muꞌa sana. Ndia, ai huuk fo mana fee o bubuluk bee ndia neulauk ma bee ndia manggarauk. Mete ma o muꞌan, na, neu ko o mate.”
18 Basa boe ma MANETUALAIN kokolak bali nae, “Ta malole mete ma hatahori dae-bafok ia leo-laꞌo mesa kana. De Au nau adu feen, nonook esa nandaa noon.”
19-20 Lelek naa, MANETUALAIN haꞌi nala dae, de adu nala banda mata-matak kara ma mbuik kara. Basa boe ma Ana neni bandar ro mbuik kara reni hatahori naa reu, mita fo ana foi naden nara. Boe ma hatahori naa foi bandar ma mbuik kara raa, esa-esak no naden. Tehuu ndia mesa kana bei ta hambu nonook esa fo nandaa noon.
21 Basa boe ma MANETUALAIN fee hatahori naa sunggu seli. Neu ana sunggu, MANETUALAIN haꞌi nala kaihusu duin esa, basa de Ana mbambalu falik hinak naa. 22 Numa duik naa mai, Ana adu dadi inak. Basa de Ana loo lima inak neu hatahori naa. 23 Hatahori naa mete-nita inak naa, boe ma ana nae,
“Naaa! Ia dei! Ia dei fo nandaa no au!
Ndia duin sama leo au duing.
Ma ndia mbaan oo sama leo au mbaang boe.
Huu ana dadi numa touk mai, de au foin nade ‘inak’.”
24 Huu naa de touk muste laꞌo ela inan ma aman,
fo neu leo dalek esa no ndia saon,
huu dua sara dadi reu esa ena.
25 Lelek naa, dua sara makaholak kara, tehuu ara ta rameda mae faa boe na.
* 2:13 Lele uluk dae ia, nade ‘Kus’. Hatematak ia, dae Kus ia maso negara Etiopia ma negara Sudan, manai Afrika boboan dulu. 2:14 Asyur naa, hatematak ia nade ‘negara Irak’. 2:23 Nai dedeꞌa Ibrani, touk rae ‘ish’. Ma inak rae ‘isha’. De nai ia, hatahorir rakamiminak dedeꞌa deꞌek rae, “isha (inak) dadi numa ish (touk) mai.”