22
Manetualain nadenu Abraham tao Isak dadi neu tunu-hotuk
(Mateos 3:17; 17:5; Markus 1:11; 9:7; Lukas 3:22; 9:35; 2 Petrus 1:17)
Ta dook ka boe ma Manetualain fora sudik Abraham dalen, fo nau nita ana namanene neu Manetualain, do taa. Boe ma Manetualain nanggoun nae, “Abraham!”
De naselu nae, “Ia, Manetualain.”
Basa boe ma Manetualain nadenun nae, “Nenene matalolole! Haꞌi mala o ana kise muꞌen fo o sue malan seli naa. Munin neni dae Moria neu, fo o taon dadi neu tunu-hotuk soa-neu Au. Losa naa, dei fo Au atudu o mamanan nai letek esa.”
Neu beꞌe-mai huhua anan, boe ma Abraham tati ai nenaꞌak. Ana fufutu sara, de ana fua sara reu keledei lain. Boe ma ana no Isak, ma atan dua, laꞌo reni mamanak fo Manetualain nafada elak naa reu. Ara laꞌo-laꞌo, de neu bei-nesan, Abraham mete-nita mamanak naa numa dook ka mai. Boe ma nafada ata kaduak kara raa nae, “Ei dua ngga mahani taak mai ia, mia keledei ia, ee! Au ua au anang mae meni lai naa miu, fo nau makaluku-makatele neu Manetualain. Basa dei fo ai fali meni ia mai bali.”
Basa boe ma Abraham haꞌi nala ai nenaꞌak kara soa-neu tunu-hotuk naa, de ana ndae sara neu Isak arun. Ma ndia mesa kana neni dombe ma ai suꞌu kaꞌaꞌik. Neu dua sara laꞌok sama-sama, boe ma Isak nanggou aman nae, “Papa!”
De Abraham naselu nae, “Tao hata Isak?”
Isak natane nae, “Papa. Ita tae tao tunu-hotuk. Ai nenaꞌak no aꞌin nai ia ena. Tehuu bibi lombo ana fo ita taon dadi neu tunu-hotuk nai bee?”
Boe ma Abraham naselu nae, “Ana nggee! Neu ko Manetualain mesa kana ndia fee Ndia bibi lombo anan fo paken dadi neu tunu-hotuk.”
Basa boe ma dua sara ndaꞌe rakandoo. Neu ara losa mamanak, fo Manetualain nafada elak naa, boe ma Abraham totodo batur fo tao mei mamana tunu-hotuk. De ana naduru ai nenaꞌak kara reu mei batu naa lain. Boe ma ana bonggobudi anan, de feen sunggu nalelengga neu ai nenaꞌak kara lain. 10 Basa boe ma Ana haꞌi nala dombe, de nau hala anan. 11 Tehuu medak neu ma, MANETUALAIN atan nanggou numa lalai mai nae, “Wee! Abraham! Mahani dei!”
Boe ma ana naselu nae, “Tao hata, Manetualain?”
12 Harak naa nae, “O boso hala kanak naa! Boso tao hata esa neun boe na! Hatematak ia Au bubuluk ena ae, o tebe-tebe tungga Manetualain hihii-nanaun, nahuu o sadia memak ena fee o ana kise muꞌen naa neu Manetualain, fo dadi neu tunu-hotuk.”
13 Basa boe ma Abraham mete-nita bibi lombo mane esa, susuran kado nai ai huu anak ndanan nara. Boe ma Abraham neu haꞌi nala bibi lombo naa, de ana tunun dadi neu banda tunu-hotuk soa-neu Manetualain, ngganti neu ndia anan. 14 Dadi Abraham foi mamanak naa nade, ‘Neu ko MANETUALAIN sadia hata fo parluu.’* Huu naa de losa hatematak ia oo hatahorir kokolak boe rae, “Nai MANETUALAIN leten naa lain, neu ko Ana sadia hata fo parluu.”
15 Basa boe ma Manetualain atan eki numa lalai mai bali nae, 16 “MANETUALAIN mesa kana nae, ‘Au sumba-soo pake Au nade heli-heling, talo ia: o sadia memak fee Au o ana mane kise muꞌem fo dadi neu tunu-hotuk. Huu naa de 17 neu ko Au fee babaꞌe-babatik noꞌun seli neu o, ma o tititi-nonosim. Neu ko ara ramanoꞌu losa hatahorir ta bisa reke rala sara, sama leo nduuk kara rai lalai, ma sarakaek nai tasi tatain. O umbu-anam mara neu ko ara tao rasenggi basa sira musun nara. 18 Numa o tititi-nonosim mai, neu ko basa hatahori nusa-nusak kara marai dae-bafok hambu babaꞌe-babatik, nahuu o tungga Au parendang ena.’ ”
19 Basa boe ma Abraham no Isak konda fali reni ata kaduan nara reu, fo ara fali sama-sama reni Beer Syeba reu. Abraham asa leo nai naa.
Nahor tititi-nonosin
20 Laꞌe esa, Abraham namanene nala nae, ndia fadin Nahor saon Milka, bonggi nala anak kara ena. 21 Ana uluk, nade Us. Fadin nade Bus. Basa naa, Kemuel (fo dadi Aram aman). 22 Boe ma Kesed, Haso, Pildas, Yidlaf, ma Betuel. 23 Betuel naa, Ribka aman. 24 Tehuu Nahor oo hambu tamba seluk anak kara ruma sao tian mai, nade Reuma. Ana bonggi nala Teba, Gaham, Tahas, ma Maaka.
* 22:14 Dedeꞌa Ibrani nae Yahova Yire, fo sosoa ndandaan ‘Neu ko Manetualain sadia hata fo parluu’