32
Yakob namataꞌu natonggo no kaꞌan Esau
Basa de Yakob asa laꞌok rakandooo. Boe ma Manetualain atan nara ruma nusa tetuk do inggu temak mai ratonggo roon. Neu ana mete-nita sara, boe ma ana kokolak nae, “Fama te Manetualain soldadun nara mamana hahaen nai ia!” Huu naa de ana foi mamanak naa nade Mahanaim (fo sosoa-ndandaan ‘mamana hahaek dua’).
Basa boe ma Yakob nadenu ana nunin hida laꞌok rakahuluk reni nusa Edom reu (ndia Seir), fo rafada ndia kaꞌan Esau rae, ndia nae mai. Yakob nafada ana nunin nara nae, “Ei miu mafada au kaꞌang Esau talo ia: ‘Papa Esau! Papa atam, fadim Yakob, haitua hara masodak noꞌuk ka neu papa. Numa au laꞌo ndia fai bakahulun losa hatematak ia mai, papa atan leo nai toꞌo Laban uman. Hatematak ia papa atan ia naena sapi, keledei, bibi hiek, bibi lombo, ata touk ma ata inak ena. Au adenu hatahorir ia rakahuluk, fo reni harak fee papa laꞌe-neu au mamaing. Au amahena papa nau simbok ai no lima makambelak.’ ” Boe ma hatahorir raa reu.
Neu ara lenggu fali Yakob mai, boe ma ara tui rae, “Ai miu matonggo mia papa kaꞌan Esau ena. Hatematak ia ana mai no touk 400, fo nae natonggo no papa.”
Yakob namanene nala naa, boe ma tenden nduka-nduka ma namataꞌu nalan seli. Boe ma ana baꞌe basa bandan nara ma hatahorin nara neu bubuak dua. Ana duꞌa nae, “Mete ma Esau mai, fo ana nggafu fee bubuak kaesan, na, bubuak kaduan bisa ralai sangga sodak.”
Basa boe ma Yakob hule-haradoi nae, “Manetualain, ee! Manetualain fo au baꞌing Abraham ma au amang Isak rakaluku-rakatele neuk. Nenene neu au dei. Fai maneuk kara, Manetualain ndia nadenu au fo fali uni au nufanelung nggara mai, nai nusak ia. Manetualain ndia helu-bartaa nae, neu ko Manetualain koladu tao natetu basa-basan. 10 Au ta andaa simbok Manetualain susue-lalain, ma Manetualain dale mahanin. Fai bakahulun neu au ladi lee Yarden, au uni kada teteꞌe ai. Tehuu hatematak ia au fali ia mai ngga, uni hatahorir ma banda-manur bubuak dua. 11 Au amataꞌu, boso losak kaꞌa Esau mai nggafu tao nisa ai basa ngga. De au hule fo Manetualain tao nasoi-nasoda au ua basa sao-anang nggara numa kaꞌa Esau mai. 12 Manetualain ndia helu-bartaa nae, Manetualain fee babaꞌe-babatik noꞌuk ka neu au, ma tao au tititi-nonosing nggara tamba ramanoꞌu, sama leo sarakaek nai tasi tatain fo hatahorir ta bisa reke rala sara.”
13 Basa boe ma Yakob sunggu numa mamanak naa. Neu beꞌe-main, boe ma ana here nala banda fo nae fee hadia neu kaꞌan. 14 Ana here nala bibi hie ina 200, bibi hie mane 20, bibi lombo ina 200, bibi lombo mane 20, 15 0nta ina 30 ro ana kalasusun nara, sapi ina 40, sapi mane 10, keledei ina 20, ma keledei mane 10. 16 Basa boe ma ana baꞌe banda-manur raa, matak esa-esak no ndia fofoon. Boe ma ana fee fofook esa-esak nonook mana lolon. Ana nafada sara nae, “Ei laꞌok makahuluk. Dei fo au tungga dea. Tehuu ei muste mete fo fofook esa naomba dook ka faa numa fofook laen mai.”
17 Boe ma Yakob parenda mana lolo numa fofook kaesan mai nae, “Mete ma au kaꞌang Esau natonggo no o, ma ana natane nae, ‘O mae bee muu? O ia, see atan? Banda-manur ia, see enan?’ 18 Ei muste maselu mae, ‘Banda-manur ia, papa atan Yakob enan. Ana haitua fee kaꞌan, papa Esau. Tehuu ndia mesa kana bei tungga dea.’ ” 19-20 Ana oo fee parenda talo naa neu basa mana lolo numa fofook laen nara mai boe nae, “Mete ma matonggo mia kaꞌa Esau ena, ei hadia banda-manur raa neun. Ma ei mafadan mae, au bei tungga dea.” Yakob duduꞌa nae, mete ma ana fee basa banda-manur raa reu Esau, na, neu ko Esau dalen bangganaꞌu neu ndia. 21 De ana haitua banda-manur raa rakahuluk. Tehuu leꞌodaen naa, ana bei nahani numa naa.
Yakob naule no Manetualain
22 Leꞌodaen naa, Yakob nambadeik, de fee sao kaduan nara, sao tia kaduan nara, ma ana kasalahunu esan nara, fo ladi reni lee Yabok boboan seri reu. 23 Neu basa sara losak a seri, boe ma ana haitua basa hata-heton nara reni naa reu.
24 Tehuu Yakob mesa kana bei nahani numa naa. Basa boe ma touk esa mai, de naule noon losa lole manggaledo. 25 Neu touk naa nameda Yakob sangga nae senggi ndia ena, boe ma ana femba Yakob sakabukun, de dui buꞌun kosir laꞌo ela mamanan. 26 Boe ma touk naa nae, “Makamboꞌik au, huu doo-doo faa te ledo nae toda ena.”
Tehuu Yakob naselu nae, “O fee babaꞌe-babatik neu au dei, dei fo au akamboꞌik o!”
27 Boe ma touk naa natane nae, “O nade see?”
Ana naselu nae, “Yakob.”
28 Basa boe ma touk naa kokolak nae, “O ta nade Yakob ena. Tehuu mulai hatematak ia neu, hatahorir roke o rae, Israꞌel, nahuu o maule laban hatahori dae-bafok ma Manetualain ena, losa o masenggin.” (Nade Israꞌel sosoa-ndandaan ‘mana maulek no Manetualain’.)
29 Boe ma Yakob natane nae, “O nade see?”
Tehuu touk naa nae, “O nau matane au nadeng tao hata?” Basa boe ma ana fee babaꞌe-babatik neu Yakob numa naa.
30 Basa de Yakob kokolak nae, “Au mete-ita Manetualain matak no matak ena, tehuu au bei masodak.” Huu naa de ana foi mamanak naa nade Peniel, fo sosoa-ndandaan nae, ‘Manetualain matan’.
31 Yakob laꞌo ela mamanak naa, neu ledo nai lain ena. Tehuu ana laꞌok doka-doka, nahuu sakabuku duin nalai sala. 32 Huu naa de losa hatematak ia, hatahori Israꞌel asa ta raꞌa mbaa banda sakabukun, nahuu Manetualain femba sira baꞌin Yakob sakabukun, de duin nalai sala.