EFESIOS
1
• • • • •
Anen en Pablo, camic quentz'ibaj jawra carta chewa ixix wch'alal jixc'ola p-Efeso. Anen encsan rmal Dios che enocnak apóstol rxin Jesucristo. Ixix ixyonan che ix rtnamet Dios, c'ola yukbal ec'u'x ruq'uin Cristo Jesús, xjun ebnon ruq'uin. Ja utzil je nsipaj Dios chka ruq'uin jun anm jkas qui'il nec'je'a chwech, jara' ta xtecochij ta más tzra Kadta' Dios y tzra Kajaw Jesucristo.
• • • • •
Kas xtya' ta ruk'ij Dios Ttixel rxin Kajaw Jesucristo. Arja' jun Dios ajni'la xuya' utzil chka tak xjun xkaban ruq'uin Cristo. Xuya' chka njelal rwech utzil jrec'mon ta Espíritu Santo, jle' utzil jmajo'n nkatz'et ta ruq'uin kk'awech. Tak q'uemjana twankera rwech ruch'lew okrech-on pchic com bien rutkin che nkaban na jun ruq'uin Jesucristo. Xokrucha' ta ch-utz c'ara' nok-oca ch'ajch'oj y majo'n achnak nokchapbexa tak nokoc'je'a chwech. Arja' ne nokrajo' wa', ne rchumin twa' che nok-oc na rlec'wal, ne rchumin twa' che rmal Jesucristo tak nok-oca rlec'wal. Com njawara' nyarij ranm rmal c'ara' tak xuban cara' chka. Cara' xuban chka ch-utz c'ara' che nkatz'et che ajni'la nim ruk'ij utzil je nsipaj chka ch-utz c'ara' che nkaya' ruk'ij rmal. Rmal c'a utzil je nsipaj chka tak xokruc'ul. Com xjun xkaban ruq'uin Jesucristo jquilaj Rlec'wal rmal c'ara' tak xokruc'ul. Tak xjun kabnon ruq'uin Jesucristo jara' oklsan chic libre pruk'a' il mac com arja' xutoj kil kamac tzra recq'uiel. Com xjun kabnon chic ruq'uin jara' cuytanak chic kil kamac. Com Dios xuban cara' chka jara' jun nimlaj mibil xsipaj chka. Ajni'la jun nimlaj utzil rsipan chka y rmal c'ara' tak nokocwina nkach'ob njelal nmak tak na'oj rxin Dios y nokocwina nkach'ob nak nc'atzina je nkaban. Arja' rk'alsan chic chkawech je rchumin ta ojer je xwiwan chkawech nabey. Com njawara' nrajo' ranm rmal c'ara' tak xuban cara'. 10 Ne rchumin twa' je' tiemp ch-utz c'ara' tak netz'kata tiemp arja' nchumsaj njelal jyojtanak je'a y xruyon chic Cristo npe'a chwech njelal achnak jc'ola chcaj ruq'uin jc'ola wawe' chwech ruch'lew. 11 Chka' com xjun chic kabnon ruq'uin Jesucristo rmal c'ara' tak c'ola jun herencia rxin Dios jyatanak chka. Ja' Dios ne rchumin twa' ojer che nuya' na chka ja herencia, njawara' rech'bon ta chkij. Chka bechnak nbantaja majo'n ra che mquita nesmaja Dios chpam che rbanic cumplir je nyarij ranm ja'. 12 Cawra nrajo' Dios ra, che ajoj ja ok aj Israel jkeyben Cristo nok-oca yabal ruk'ij ja'. 13 Y xeyke'a ec'u'x ixix ruq'uin Cristo chka' tak xewc'axaj tzij ja ne ktzij wa' che tzij rxin Dios, jara' utzlaj tzij jrec'mon ta totanem rxin Dios chewa. Cara' xeban, xeyke'a ec'u'x ruq'uin Cristo y xjun xeban ruq'uin y rmal c'ara' tak c'ol chic jun rital xyataja chewa, jun rital jnec'tuwa ewxin che ix rxin Dios. Jrital je xyataja chewa jara' tak xkaj ta Espíritu Santo ptak ewanm je ntzujun twa' ojer rmal Dios. 14 Com c'ol chic Espíritu Santo ptak kanma rmal c'ara' tak c'ola kseguro che Dios nuya' na chka njelal herencia je rtzujun chka tak xtok-ela libre rxin junlic ja ok rtnamet Dios ja oklk'on rmal. Cara' c'a rchumin ta Dios ch-utz c'ara' che nkaya' ruk'ij rmal.
• • • • •
15-16 Rmal jxenbij kaja chewa, njunlic quenmeltioxij tzra Dios ewmal ixix com xerkaja rbixic wq'uin che ixix bien ykula ec'u'x ruq'uin Kajaw Jesús y congan nque'ewajo' conjelal je e rtnamet Dios. Ne nquixnnataj wa' chpam woración. 17 Quentzijona ruq'uin Dios je rxin Kajaw Jesucristo, jara' Dios Ttixel jcongan nim ruk'ij. Anen quenc'utuj tzra che arja' nuya' chewa che Espíritu Santo nucsaj rna'oj Dios ptak ewá' y ptak ewanm, y quenc'utuj tzra chka' che bien nk'alsaj chewech nak kas mer rbanic Dios. 18 Jquenwajo' anen chewa kas ta xtjaktaja ewá' ruq'uin ewanm ch-utz c'ara' che nquixecwina nech'ob nak rbanic njelal jeweyben je rtzujun Dios chewa, y ixrsiq'uin chnewla' na. Kas ta xtch'obtaja ewmal nak rbanic herencia rxin Dios je nyataja chka je ok rtnamet Dios, per jun herencia ajni'la nim ruk'ij, jun nimlaj mibil je nyataja chka. 19 Kas ta xtch'obtaja ewmal chka' nak rbanic rpoder Dios jnesmaja ptak kc'aslemal je ykula kac'u'x ruq'uin Jesucristo, per jun poder más na k'axnak chna com jara' poder xesmaja 20 tak Dios xuyic Cristo chquecjol cnomki', y tak xjotba', tzra' xtz'uba' wa' prejquenk'a' abar tzra' jmajo'n nkatz'et ta ruq'uin kk'awech. 21 Cara' xuban Dios tzra Cristo, xuya' tzra che noca pruk'a' jk'atbaltzij per nmajo'n jun k'atbaltzij che mquita xoca pruk'a', y xuya' tzra che más na nim ruk'ij que chquewech conjelal e k'toy tak tzij, y mqueyon ta e k'toy tak tzij je nquebnowa mandar chpam jawra tiemp rxin rwech ruch'lew per chka' jec'ola chpam tiemp jpenak. 22 Ja' Dios nmajo'n achnak mquita rucsan xe' ruk'a' rkan Cristo. Jawra Cristo je ch-on rmal Dios che nokruban cwent ja ok iglesia per jun Cristo jpa'la chwech njelal. 23 Ajoj ja ok iglesia ja ok cuerpo rxin Cristo y njelal jnojnak chpam rc'aslemal Cristo nnoja ptak kc'aslemal ajoj com ok cuerpo rxin y nmajo'n abar mquita c'o wa' ja'.