12
• • • • •
Wch'alal, camic katz'ton chic ewq'uin che Dios ajni'la rpoknan kawech, ajni'la rebnon ta pkacwent che kto'ic. Rmal c'ara' ajni'la quenwajo' quenbij chewa che netzujuj ta ecuerpo pruk'a' Dios che rbanic ajni' nrajo' ranm. Toca ecuerpo ajni' jun sacrificio per jun c'aslic sacrificio bien ch'ajch'oj, jun sacrificio je nel ta ruc'u'x Dios tzrij. Jawra c'a nc'atzina neban che ktzitzij ruk'ij Dios neya'. Mtewc'aj ta ixix jun c'aslemal je ajni' cc'aslemal wnak je xruq'uin jawra tiemp rxin rwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x. Per jneban, k'ij k'ij tey-a' c'as tzra Dios che arja' nuq'uex ena'oj, tey-a' c'as tzra chnucsaj c'ac' tak na'oj ewq'uin. Cara' ta xteban ch-utz c'ara' newutkij chpam ec'aslemal ajni' nrajo' ranm Dios y je nrajo' ranm Dios jara' kas wen, kas qui'il nuban chawa, y kas tz'kat. Com ja' Dios rey-on chwa che enocnak en rapóstol Jesucristo rmal c'ara' tak c'ola jun paxbanem quenya' chewa chixjujnel. Mteban ta cara' chcongan ix nmak nena' kaja per kas tech'bo' bien nak kas mer ebanic chixjujnel. Bien tech'bo' che Dios yoyona chewa ja yukbal ec'u'x y rmal c'ara' tak nquixecwina neban rsamaj. Cara' quenbij chewa com q'uiy rwech rsamaj Dios yatanak chka che nkaban. Cara' rbanic ajni' rbanic kacuerpo, c'o wa' rsamaj kawá', kk'awech c'o wa' rsamaj, kak'a' ruq'uin kkan nc'o wa' rsamaj, mjun ta rsamaj che njelal. Y cara' c'a chka ajoj chka' ja ok rxin Jesucristo, ok q'uiy per xjun cuerpo kabnon konjelal, ok cuerpo rxin Cristo, xjun kabnon, kyuklon ki' chbil tak ki'. C'ol c'a yatanak chka rmal Dios jokocnak wa' per mjunam ta okocnak wa' konjelal. Kasmajij c'a jsamaj jrey-on Dios chka chokjujnel. Wrey-on Dios chawa che ncatecwina naya' rbixic je nk'alsaj ja' Dios chawech tey-a' c'a rbixic, per xerwara' nc'atzina che bien nuc'om ri' jnabij ruq'uin je nbij Jesucristo jabar ykul wa' kac'u'x. Wrey-on Dios chawa che nque'awilij kch'alal que'awilij c'a. Wrey-on chawa che nque'atijoj que'atijoj c'a. Wrey-on chawa che nque'apaxbaj que'apaxbaj c'a. Wrey-on chawa che nque'ato' tzra je' achnak je nc'atzina chca que'at-o' c'a, per ne njelal ac'u'x y njelal awanm. Wrey-on chawa che nque'awc'aj kch'alal tetja' c'a ak'ij che cc'axic, mcatsak'orin ta. Wrey-on chawa che nayukba' quec'u'x je nqueti'ona tebna' c'a, per catquicota che rbanic.
• • • • •
Twaj-o' ewi' per ne njelal ec'u'x y njelal ewanm. Itzel tetz'ta' rtzilal y kas te'l ta ec'u'x che rbanic utzil. 10 Ajni' nuban jun wnak lok' nqueruna' rch'alal cara' tc'a neban ixix chka' kas lok' ten-a' ewi' chbil tak ewi' y tebna' respetar chbil tak ewi'. 11 Tetja' ek'ij che rbanic samaj jrey-on Dios chewa chneban, mtquixsak'orin ta. Kas ta xtnoja pnewanm che rbanic jnak njo'xa chewa rmal Kajaw Jesucristo chneban. 12 Quixquicota che reybxic je njelal rtzujun Dios chka. Tak c'ola je' achnak npeta chewij tec'je'a epaciencia che rcoch'ic. Mtquixcos ta che rbanic oración. 13 Que'et-o' rtnamet Dios jc'ola je' cnecesidad. Tak c'ola nc'atzina psad chca tey-a' c'a quepsad. 14 Je nquebnowa lowlo' chewa tc'utuj tzra Dios chnuya' utzil pquewá', mtec'utuj ta tzra che nqueruya' pjun lowlo'. 15 Tak ec'ola nquequicota quixquicot ixix cuq'uin chka'. Tak ec'ola nque'ok'a quixok'a ixix cuq'uin chka'. 16 Xjun ta neban ixconjelal, xjun ta nech'ob. Mtena' ta ix nmak, kas te'l ta ec'u'x chquij e ch'tak sencillo che nque'ewexbilaj, mtech'ob ta chcongan ewutkin. 17 Wc'ola jun wnak xtebnowa lowlo' chewa chka bechnak wnak opech mteya' ta rec'xel. Tec'tu' utzil chquewech wnak, majo'n ta itzel xtquetz'et jneban chquewech. 18 We nquixecwina, kas ta qui'il nquixec'je'a cuq'uin conjelal wnak, mteban ta je' achnak ixix je xnuyic ch'oj chquecjol. 19 Quilaj tak wch'alal, tak c'ola jun xtebnowa lowlo' chewa mteya' ta rec'xel, per jneban tejcha' pruk'a' Dios che arja' nebnowa castigar rxin. Ajni' tz'ibtanak cana chpam rtzojbal Dios jcawrara nbij Kajaw Dios: —Xnuyon anen yatanak chwa chquenya' rec'xel chca wnak je nquebnowa rtzilal, cara' nbij. 20 Rmal c'ara' tak quenbij chewa, wc'ola jun ec'lel we nk'ak'ana rpam tey-a' rway. Wnechkija ruchi' tey-a' ruya'. Wcara' neban tzra jara' q'uixbal xtuna' rmal y numaj t-onem ranm rmal jrebnon chewa. 21 Tak c'ola jun achnak lowlo' nba'na chewa wneya' rec'xel jara' xe nquixruch'ec rtzilal. Mejor jneban, tebna' utzil chca je nquebnowa lowlo' chewa y jara' ixix nquixech'cowa rxin rtzilal.