8
Ja c'a camic wach'alal nwajo' noktzijon ewq'uin tre ja ti'ij ja noc sacrificio chwach rachbal jun winak owi chwach rachbal jun nakun. Cani' nebij: —Jari' kotak chic kanojel, nixche'e. Pro ja tok congana ewotak jari' ma c'ayew ta ja kas ix nimak nena' kaj rmal pro ja tok newajo' ewi' jari' c'o q'uiyem rc'amonto chibil tak ewi' tre ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo. Ja wi c'oli awotak in wi kas nim nana' kaj rmal jari' maja'n tawotakij chi mta noc wi' ja rawotak ja wi ma rachbil ta ja rajoben ri'il. Pro ja wi nawajo' ja Dios jari' natruban reconocer ja Dios chi at rxin.
Ja c'a tre ja ti'oj ti'ij ja ntzujux chwach rachbal jun winak owi chwach rachbal jun nakun quewa' nbij chewe ri'. Bien kotak chi ja rachbal jun winak owi rachbal jun nakun wawe' chwach'ulew arja' ma dios ta, ni majun rc'aslemal, bien kotak chi xa jun ja Dios, mchita jun. Masqui ja winak nquibij chi e q'uiy ja dios ja rec'o chicaj in chwach ja rwach'ulew pro ajoj kotak chi xa jun ja Dios. Congana e q'uiy ja nbix chique chi: —Ixix ix kadios, neche'xi, in e q'uiy chakaja' ja nbix chique chi: —Ixix ix kajaw, neche'xi. Pro ja c'a rajoj bien kotak chi xa jun ja Dios, arja' Tatixel, ruq'uin arja' winakarnakto wi' nojelal ja winakarsanto je'e, arja' winakarsyon kaxin utzc'a chi nokoc ok ya'bal ruk'ij. In bien kotak chakaja' chi xa jun ja kajaw jari' Jesucristo, arja' cojon rmal ja Dios chi rwinakarsaxic nojelal ja winakarsanto je'e in rmal arja' tok c'o jun c'ac'a c'aslemal yatajnak chic chake.
Ixix nebij chi: —Jari' kotak chic, nixche'e, pro ec'oli ja kach'alal ja maja'n ticotakij como ec'o jujun ja nquech'ob chi c'oli rc'aslemal ja rachbal jun winak owi rachbal jun nakun. Eje'e' ni c'amonnakto wi' chique chi queri' nquech'ob. Ja c'a wi chaka jalal queti' jule' ti'ij ja tzujun chwach rachbal jun winak owi chwach rachbal jun nakun ja nquech'ob eje'e' chi junwi' chi na dios ja queya' ruk'ij in numaj ti'onem ja canma rmal. Ja canma como maja'n ticowir chipan ja rtzobal Dios chewi' tok nti'oni. Ja c'a nkati' wawe' chwach'ulew ma ja tari' nto'o kaxin ja tok xko'ekaji chwach ja Dios. Ja wi nkati' ja ti'ij jari' ni majun utzil rc'amonto tre ja kanma in wi matikati' ni majun itzel rc'amonto tre ja kanma chakaja'. Xarwari' tebana' cuenta, masqui ix libre chi neti' ja ti'ij ja tzujun chwach rachbal jun winak owi chwach rachbal jun nakun pro maxta xa rumac ja rix libre tok xqueyojtaji ja kach'alal ja c'a nquech'ob na chi maxla xajan nti'i. Maxta c'oli nak ta teban ja xque'etakchibej ta chi nqueti'. 10 Tac'a atat, wi attz'ubul chipan jun templo ja bar ntzujux wi' sacrificio chwach rachbal jun winak in wi amajon rti'ic ja ti'ij ja rocnak sacrificio, in wi c'o jun kach'alal natrutz'at chi amajon rti'ic maxla arja' numaj chic rti'ic chakaja' pro xa amwal atat como arja' rotak chi congana awotak. Pro xa ca'i' ruc'u'x tok nuti' in numaj ti'onem ja ranma rmal. 11 Queri' c'a nuban, xc'a rmal ja congana awotak atat xa chewi' tok nyojtaji ranma ja kach'alal ja maja'n ticowiri, amac atat tok nyojtaji ja kach'alal pro makana' maquita cami ja Cristo pa rcuenta. 12 Ja c'a tok neban queri' chique ja kach'alal jari' il mac ja neban, xa nesoc ja canma pro makana' cowirnak chi ta c'a ja canma. Ja tok neban queri' chique ja kach'alal jari' ni chi Cristo neban wi' chakaja'. 13 Rmalc'ari' nbij chewe chi anin in conforme ruq'uin ja ni mchita wi' ti'ij xtintij ta chwach ja xtiyojtaji ranma jun wach'alal mwal. Ja wach'alal wi c'o jun comida nuch'ob chi xajan nuti' jari' mta moda xtintakchi'ij ta chi rti'ic.