5
Pro ¿nak tiempo npeti ja kajaw Jesucristo in nak k'ij? Jari' kach'alal ma rjawaxic ta ntz'ibaj chewe como ixix bien ewotak ja rpetbal ja kajaw Jesucristo chaka jalal tok xtipeti, ni majun otakyon cani' nuban jun alak'om chaka jalal tok nbe nerbana' alak' chak'a', ni majun otakyon. Ja tok xajalal maja'n tipeti ja Jesucristo ja winak xtiquibij: —Congana qui'il ja tiempo okc'o wi' ri', ni majun rc'ayewal, xqueche'e, pro chaka jalal tok nkajto juicio chiquij cani' tre jun ixok chaka jalal tok nmajtaj rmal ja rti'obal jun ti ral tok xajalal maja'n tiq'ueje'e. Queri' xtibantaj chique, ni majun nuto' ri' chique. Pro ma queri' ta chewe ixix wach'alal como ixix ma pa k'ekumal ta ixc'o wi', mta moda c'a ja' ta xtena' ja tok xtipeti ja kajaw Jesucristo cani' tre jun alak'om majun otakyon tok nekaji. Como ja sakil jari' c'ayon ewxin ewanojelal, ewayben ja k'ij tok xtipeti ja Jesucristo, ma k'ekumal chi ta c'ayon kaxin. Rmalc'ari' nbij chewe, maxta tikaban ajoj ja cani' nqueban ja winak ja ma cayben ta ja k'ij tok xtipeti ja Jesucristo cani' waram quibanon pro koc'asc'oti, bien kach'obo' nojel ja nkaban. Ja chak'a' newari ja winak in ja chak'a' nek'abari ja winak chakaja'. Pro ja rajoj ja sakil c'ayon kaxin in rmalari' tok nbij chewe, bien kach'obo' nojel ja nkaban. Congana tiyuke' kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo in nkajo' ki' jari' nkatobej ki' cani' nuban jun soldado c'oli nuya' chwaruc'u'x ja ntobej ri'. In koquicoti chi raybexic ja katotajic jari' chakaja' nkatobej ki' cani' nuban jun soldado c'oli nucoj pa rwi' ja ntobej rwi'. Como ja Dios arja' okrcha'on utzc'a chi nkawil ja totajem ja rc'amonto ja kajaw Jesucristo, ma xuch'ob ta ja Dios chakij chi nokruya' pa rc'ayewal. 10 Arja' Jesucristo cam pa kacuenta utzc'a wi okc'asli owi ma okc'as ta xarwari' nokeq'ueje' na ruq'uin chijutij. 11 Rmalc'ari' tok nbij chewe, teyukba' ec'u'x in teto'o' ewi' utzc'a chi nq'uiy más ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo ja cani' emajon rbanic.
* * * * * * * * * *
12 Wach'alal, congana nkaban recomendar chewe chi ne'eban ta respetar ja nesamaj checojol in pa rubi' ja kajaw Jesucristo eje'e' ec'ayon ewxin in nixquipaxbaj chakaja'. 13 Lok' ta ne'ena' in congana ta ne'ewajo' rmal ja samaj nqueban. Xta jun neban, maxta teban síc' ch'a'oj.
14 In chakaja' nkaban chic recomendar chewe wach'alal, tech'a'a' chique ja nquipokonaj nquetzuk qui' ja maquesamaji in teyukba' quec'u'x ja capujnak quec'u'x in que'eto'o' ja maja'n quecowir chipan ja rtzobal Dios in tiq'ueje'e ja repaciencia cuq'uin canojelal.
15 Tebana' cuenta ewi', maxta teya' rjil rc'axel ja tok c'ol itzel nba̱n chewe. Ja neban, ni tec'utu' wi' ja rewutzil, utz ta netz'at ewi' in chakaja' tec'utu' ja rewutzil chiquewach canojel ja winak.
16 Quixquicoti nojel tiempo in 17 majutij tetanba' ja roración in 18 temaltioxij tre ja Dios xa nak ta ja nbantaji como jari' nrajo' chewe chi neban ja yukul ec'u'x ruq'uin ja Cristo Jesús.
19 Ma tek'il ta ja samaj ja nuban ja rEspíritu Santo checojol. 20 Maxta itzel tec'waxaj ja mensaje ja nya'i cumal ja re'uc'an rmal ja Dios. 21 Tec'waxaj chi utz nojel ja nbixi ja wi utz owi ma utz ta, ja c'a wi utz tenimaj. 22 Teya'a' can nojelal ja ritzelal.
23 Ja Dios arja' Yo'l quicotemal in ja ngana anin ni ta chijutij nixrch'ach'ojirsaj utzc'a ni majun nak ta itzel ta xtiq'ueje' ta pa tak ewanma. In chakaja' nwajo' chi arja' nuban ta cuenta ja rewanma in nuban ta cuenta ja recuerpo utzc'a chi ni majun nixchapbexi ja tok xtipi chic jutij ja kajaw Jesucristo. 24 Arja' Dios ixrsiq'uin chi nixq'ueje' pa ruk'a', arja' ni nuban wi' cumplir ja ntzujuj.
* * * * * * * * * *
25 Wach'alal, tebana' orar pa kacuenta.
26 Teya'a' rutzil quewach ja kach'alal canojelal pro ruq'uin ta ja rajoben ri'il xin Dios.
27 Pa rubi' ja kajaw Dios nbij chewe, tesiq'uij jawa' carta ri' chiquewach ja kach'alal canojelal ja re xin Dios.
28 Wach'alal, kas ta xtiq'ueje'e ja rutzil rxin ja kajaw Jesucristo ewq'uin. Amén.