HEBREOS
1
Ja rojer ja Dios xerucoj profeta chi eje'e' nek'alasan chiquewach ja kati't kamama' jani' ja rna'oj. Jari' ma jutij ta xuban pro q'uiylaj mul in q'uiy rwach xuya' chique ja nquik'alasbej je'e chiquewach jani' ja rna'oj. Pro ja rbanon ja Dios camic chipan awa' q'uisbal tak k'ij rxin ja tiempo ja rokc'o wi' ri' xucoj ja Ralc'wal chi arja' k'alasan chikawach ajoj jani' ja rna'oj. Xuya' tre ja Ralc'wal chi mta nak ta ja maquita noc na pa ruk'a' in xucoj ja Ralc'wal chakaja' chi arja' winakarsani ja caj in rwach'ulew. Cani' tre ja ruch'a' k'ij ruq'uin nkatz'at wi' nak rbanic ja k'ij in queri' c'a tre ja Ralc'wal Dios chakaja' ruq'uin nkatz'at wi' chi janila nim ruk'ij ja Dios. Ja Dios in ja Ralc'wal ni junan quina'oj chi e ca'i', ni majun nak ta rjalben ta ri'. Ja Ralc'wal Dios mta nak ta ja winakarsan je'e ja maquita arja' chapyon rxin utzc'a chi matichictaji in matiyojtaji, ja c'a nchapbej jari' ja rtzobal como ja tzij nbij congana poder rc'an. Ja c'a xuban nabey peti, xokurch'ach'ojirsaj chipan ja kil kamac c'ac'ari' be chila' chicaj, xetz'abe' pa riquik'a' ja nimlaj katata' Dios.
* * * * * * * * * *
Ja Ralc'wal Dios yataj tre chi más chi na nim ruk'ij arja' chiquewach ja ángel. In chakaja' ja rubi' ya' tre jari' más chi na nim ruk'ij chwach ja quebi' ja ángel. Ja Dios tzijonnak can tre ja Ralc'wal quewari': —Atat at Walc'wal. Camic nya'on ac'aslemal, chenak can tre. Pro ni majutij xbij ta walc'wal tre jun ángel. In chakaja' tzijonnak can chic jutij tre quewari': —Anin in Tatixel rxin, arja' Walc'wal, chenak can tre. Pro ni majutij xbij ta queri' tre jun ángel. Ja c'a Ralc'wal ja congana nim ruk'ij tok xutakto wawe' chwach'ulew quewa' xbij ri': —Canojelal ja ángel rxin Dios tiquiya'a' ruk'ij, ne'e. Ja chique ja ángel quewa' tz'ibtal can chique ri': —Ja ángel, Dios nuban chique e cani' rmoso, e cani' xcomel, e cani' rxak k'ak', ne'e. Pro ja Ralc'walaxel quewa' tz'ibtal can tre ri': —Atat at Dios, atat at Rey in ja gobierno awxin atat jari' ni mta wi' q'uisic trij. Utz cuc'axic naban ja rec'o pan ak'a'. Nel ac'u'x trij ja rutzil pro ja ritzelal itzel natz'at. Rmalc'ari' tok atncha'on chi atocnak Rey, anin ja rin Dios awxin. Más chi na qui'il ja tok xatnucha' atat chwach ja tok xenucha' jule' chic awach tak rey. Queri' tz'ibtal can tre. 10 C'o chi na jun tz'ibtal can tre chakaja' quewa' nbij ri': —Wajaw, atat xatticowi ja rwach'ulew, ruq'uin ak'a' xawinakarsbej ja caj. 11 Ja caj in rwach'ulew xa c'o q'uisic trij pro ja ratat nij at c'o wi', ni mta wi' q'uisic chawij. Ja caj in rwach'ulew xa c'o yojtajic trij cani' nuban jun tziak xa ntzabukari. 12 Ja xtaban tre queri' cani' nba̱n tre jun tzabuklaj chaqueta mchita noc wi', nq'uextaji chijutij. Pro ja ratat ma at queri' ta, mta q'uextajic chawij, macatraji'xi. 13 Ja Dios quewa' xbij tre ja Ralc'wal ri': —Cattz'abe'e wawe' pa wiquik'a', congana nim ak'ij. Wawe' natq'ueje' wi' in nenucoj na ja rac'ulel xe' awakan, ne'e. Pro ni majutij xbij ta queri' tre jun ángel. 14 Ja quibanic ja ángel eje'e' xa e moso, e espíritu, ja Dios nerutak chi quichajixic ja winak ja nyataj na chique chi nquewil ja totajem xin Dios.