6
Pro ¿la rubey c'ari' ja wi xa nkaban más ja il mac nech'ob ixix? Tac'a jun achi xtibij ta: —Anin mta nuban ja wi nbe más pa nim ja il mac pa nc'aslemal como más chi na nbe pa nim ja totajem ja nkacochij tre ja Dios, xtiche' ta. Pro jari' congana itzel na ja xtikaban ta queri'. Ja c'a tok kanimaj ja Jesucristo xokoc cani' ok camnaki' chwach ja il mac, matikasil chic ki' chi rbanic ja il mac. Ja c'a camic ¿nak moda xtikasil chi ta jutij ki' chi rbanic ja il mac? Bien turkaj chewe nak rc'amonto chake kanojelal ja xokban bautizar pa rubi' ja Jesucristo. Ja tok xokban bautizar jari' nuc'ut chikawach chi ajoj jun xokcam ruq'uin ja Jesucristo. Nuc'ut chikawach chi ajoj jun xokmuk ruq'uin, xa jun kaban ruq'uin xokkaj kaj chipan ja camíc. Queri' c'a kaban utzc'a chi nq'ueje' can ja tzabuklaj c'aslemal kuc'an in nkuc'aj chic jun c'ac'a c'aslemal. Cani' xuban ja Cristo chakaja' arja' c'astaji chiquicojol ja camnaki' como congana samaji ja nimlaj poder rxin ja katata' Dios.
Ja wi xa jun kaban ruq'uin ja Jesucristo, wi ajoj jun xokcam ruq'uin chwach cruz jari' bien kotak chi ajoj jun chakaja' xkoc'astaji ja cani' xuban arja'. Bien kotak chi ja tzabuklaj c'aslemal ja kuc'an nabey jari' jun camsax chwach cruz ruq'uin ja Jesucristo. Camsaxi utzc'a chi nkajsaxi ja rchok'ak' ja ritzel c'aslemal kuc'an nabey utzc'a chi nokel libre pa ruk'a' ja il mac. Queri' nbij chewe como jun camnak mta moda xtusil ta ri' chi rbanic ja il mac. Ja c'a wi ajoj jun xokcam ruq'uin ja Cristo jari' bien kotak chi ajoj jun nokc'ase' ruq'uin chakaja' chipan jun c'ac'a c'aslemal. Como ja Cristo arja' c'astajnak chic chiquicojol camnaki' in bien kotak chi mchita camíc trij, mchita ruk'a' ja camíc tre. 10 Arja' cami pro rmal kil kamac tok cami, ni mchita wi' jutij xticam chi ta. Ja c'a camic c'as chic in ja rc'aslemal jari' ocnak ya'bal ruk'ij ja Dios. 11 Ja c'a chewe ixix chakaja' tebana' cani' ixcamnak chwach ja il mac, maxta quixrusil chic. Ja c'a rec'aslemal ixix chakaja' xtoc ta ya'bal ruk'ij ja Dios. Quirtari' neban jutz'it rumac ja xa jun ebanon ruq'uin ja kajaw Jesucristo.
12 Maxta quixmacun chic, maxta teya' rgana ja il mac xtuban ta mandar ja recuerpo xquixrtakchi'ij chi ta chi rbanic jule' itzelal ja cani' nrajo' nuban ja kacuerpo como xa ncami ja recuerpo. 13 Maxta teya' rgana ja il mac xtucoj chi ta ja rek'a' ewakan chi rbanic jule' itzelal pro ja neban, teya'a' rgana ja Dios. Kas turkaj chewe nak ja rebanon nabey cani' ixcamnak chipan ja rewil emac pro ja c'a Dios xixruc'as in xuya' jun c'ac'a c'aslemal chewe. Ja c'a rek'a' ewakan jari' tejacha' pa ruk'a' ja Dios utzc'a chi noc jule' samajbal banbal utzil. 14 Queri' c'a nbij chewe como ja rixix mta moda xquixruban ta mandar ja il mac como ixix ma pa ruk'a' ley ta ixc'o wi' pro pa ruk'a' jun Dios ixc'o wi' ja nsipan chewe ja nc'atzin chewe.
* * * * * * * * * *
15 Ja c'a camic, como xa nsipax chake ja totajem xin Dios in mta ruk'a' ja ley chake ¿la tibij c'a tzij ari' chi ok libre chic chi nkaban ja il mac? Jari' congana itzel na wixta queri' rbanic. 16 ¿La ma ewotak ta c'a chewi' nak rbanic tok c'o jun awajaw? Ja rawajaw jari' xa nak ta ja naya' awi' tre in nanimaj ja nbij chawe chi naban. Ja c'a wi naya' awi' tre ja il mac jari' ocnak awajaw in xa pa camíc natruc'amel wi'. Nowi tre ja Dios naya' wi' awi' ja' Dios ocnak awajaw in natruc'aj chipan jun utzlaj c'aslemal. 17 Ja c'a nabey ocnak ewajaw ja il mac pro ja camic maltiox tre ja Dios chi nojel ec'u'x nojel ewanma eniman chic ja utzlaj tijonem ja ch'obon chewach. 18 Ixwasanel chic libre pa ruk'a' ja il mac, ixocnak chic pa ruk'a' ja Dios chi rbanic ja rutzil. 19 Anin camic nmajon rcojic c'ambal tak tzij chewach utzc'a chi nch'obtaj emwal chi utz ja nintajini nbij chewe. Cani' xeban nabey, xecoj ja rek'a' ewakan chi rbanic ja ritzelal in chaka benak chaka benak chi il mac xeban pro ja camic tecojo' chic ja rek'a' ewakan chi rbanic ja rutzil, kas ta ch'ajch'oj chic ja rewanma chwach ja Dios.
20 Ja c'a tok c'a ix c'o na pa ruk'a' ja il mac ni majun rsamaj chewe ja banoj utzil tri'. 21 Pro ¿nak c'a xech'ec trij tok xeban queri'? como nojel ja ma utz ta xebanto xa q'uixbal nena' chic rmal camic. Nojel ja ma utz ta xebanto jari' xa pa camíc natruc'amel wi'. 22 Pro ja camic ixwasanel chic libre pa ruk'a' ja il mac, Dios chic ja rewajaw in ja nech'ec trij jari' jun ch'ajch'ojlaj c'aslemal. Jari' chipan ja utzlaj c'aslemal natruc'amel wi' pro jun c'aslemal ja ni mta wi' q'uisic trij. 23 Queri' nbij chewe como ja tok naban ja il mac jari' camíc nattojbexi pro ja tok nac'am ja totajem ja nsipaj ja Dios chake jari' nyataj chawe ja utzlaj c'aslemal ja ni mta wi' q'uisic trij. Jari' nyataj chawe ja tok xa jun naban ruq'uin ja kajaw Jesucristo.