12
C'o c'a ja winakari chila' chicaj ja congana c'asc'o'i xintz'at, c'o jun ixok congana ruch'a' cani' k'ij rwekben ri', ja c'a ic' ocnak rpalibal in c'o jun corona rcojon pa rwi' rc'an cablajuj ch'umil. In ja rixok arja' yawa' chic, congana nurak ruchi' como arja' majtajnak rmal ja rti'obal jun ti ral ja xajalal maja'n tiq'ueje'e. In c'o chi na jun retal ja winakari chila' chicaj, chaka jalal tok winakar jun nimlaj chicop, jun itzel chicop bina'an tre dragón, quiak rij, wuku' rwi' in lajuj ruc'a'. Ja jujun rwi' jujun corona rcojon tre. Ja ch'umil ja rec'o chicaj ja tercera parte chique xekajsaxto rmal ja dragón, rujey xucoj chi quikajsaxic, xerkajsajto chwach'ulew. Ja c'a dragón arja' xpaba' ri' chwach ja rixok ja xajalal maja'n tiq'ueje' jun ti ral, queri' xuban utzc'a tok xtiq'ueje'e ja tac'al chanim nutij. Ja c'a rixok q'ueje'e ti ral tala'. Ja ral ja rixok arja' c'o jun nimlaj poder q'ueje' pa ruk'a' ja nucoj chiquij canojelal ja winak xa nak ta nación ec'o wi' chi cow nerchapbej in nerbanbej mandar. Chaka jalal tok yataj tre ja ral chi jote' chila' chicaj ja bar tz'ubul wi' ja Dios chipan ja rtrono. Ja c'a rixok arja' xanmaji, be chipan ja lugar ja bar kas talan wi' in chipan ari' lugar c'o jun rlugar ja rixok chomin rmal ja Dios in tri' nba̱n wi' cuenta tre jun mil doscientos sesenta k'ij.
C'o c'a jun nimlaj ch'a'oj ja bantaji chila' chicaj. Ja Miguel e rachbil ja rach tak ángel nech'ojin ruq'uin ja dragón. Ja c'a dragón e rachbil ja ritzel tak ángel ja rec'o ruq'uin eje'e' xech'ojini pro xech'aqui in ma xyataj chi ta lugar chique chi xeq'ueje' chi ta chila' chicaj. Ja c'a nimlaj dragón arja' ch'akixto. Jari' dragón arja' ja rojer cumatz ja nbix tre chi Diablo in c'o jun chic rubi' nbix tre, Satanás ne'xi, arja' ja nbano engañar quixin canojel ja winak ja rec'o chwach'ulew. Ch'akixto chwach ja rwach'ulew e rachbil ja ritzel tak ángel rxin.
10 In c'o jun kulaj xinc'waxaj chila' chicaj fuerte rukul, quewa' nbij ri': —Camic xurwila' ja k'ij chi ja totajem xin Dios nyataj chique winak in ntz'attaji ja nimlaj poder ja c'o pa ruk'a', xurwila' ja k'ij chi noqui ja gobierno rxin in nujach nojel pa ruk'a' ja Cristo ja rcha'on. Queri' ja bantaji como ch'akixto ja Diablo ja nbini ja quil ja kach'alal tre ja Dios como arja' chi pa k'ij chi chak'a' ni rmajonto wi' quitzujuxic chwach ja Dios. 11 Pro ja reje'e' quech'ec ja Diablo, ja quich'ecbej rxin jari' ja rquiq'uel ja Carnelo in chakaja' ja testigo'il queya' tre ja Jesucristo in ma xquipokonaj ta queya' qui' pa camíc rmal. 12 Camic congana qui'il ja chila' chicaj, quixquicot c'a ja rixc'o chila'. Pro congana lawulo' chewe ja rixc'o chwach'ulew in ja rixc'o parwi' mar como ja camic kajnakto ja Diablo checojol in congana yictajnak ja ryewal como arja' rotak chi xa ma jaru' tiempo ta nyataj tre chi nq'ueje' chwach'ulew. Queri' xbij ja kulaj.
13 Ja c'a dragón tok xutz'at chi ch'akixto chwach ja rwach'ulew arja' xumaj rsaluxic ja rixok ja q'ueje' ti ral tala' chi nuban pokon tre. 14 Ja c'a rixok yataj tre ja ca'i' ruxic' jun nimlaj águila utzc'a chi nrupupi, nanmaj chwach ja cumatz, nbe chipan ja lugar ja bar kas talan wi' chi nekaj chipan ja rlugar ja bar nba̱n wi' cuenta in tri' nba̱n wi' cuenta oxi' juna' in nic'aj. 15 Ja c'a cumatz xlasajto jule' ya' pa ruchi' cani' binelya', queri' xuban utzc'a ja ya' nbe, nuc'amel ja rixok. 16 Pro ja rwach'ulew xuto' ja rixok, ja xuban, jaktaj jun jul, ja c'a binelya' kaj chipan, ja xelto pa ruchi' ja dragón. 17-18 Ja c'a dragón congana pi ryewal trij ja rixok, be chi nerbana' ch'a'oj cuq'uin ja jule' chic ral ja rixok, eje'e' ri' ja nquinimaj ja mandamiento rxin ja Dios in nqueya' testigo'il tre ja Jesucristo.