3
Tanataj chique ja kach'alal chi rjawaxic chi nqueban respetar ja gobierno in nequinimaj ja k'etol tak tzij. Xa nak ta ja rutzil ja nbix chique cumal tiquibana' pro nojel quec'u'x. Maxta tiquibij itzel tak tzij chique winak, ma tiqueban ta ch'a'oj, quequibana' respetar canojel ja winak in tiquic'utu' ja cutzil chiquewach.
Como ajoj chakaja' nabey ma ch'obtajnak ta kumal ja rutzil xin Dios, ma xkanimaj ta ja Dios, oktzaknak chipan ja ritzelal. Chaka nojel ta kayarij okrchapon, ok cani' preso rmal. Ojer xa xekatzelaj ja winak, congana quiakir kanma chiquij, xa ok itzel tak winak in xa itzel katz'at ki'. Pro ja Dios ja To'onel kaxin arja' xuc'ut ja rutzil chikawach, xokrajo' kanojel ja rok winak. In tok xuban queri' tokoc'ari' xokruto' kanojelal pro ma rmal ta chi c'oli kach'ecbej tok xuban queri' chake, xa rmal xpokonaj kawach. Ja tok xokch'ach'ojirsaxi rmal ja xokalax chic jutij tokori' xoktotaji in rmal ja rEspíritu Santo kawil ja c'ac'a c'aslemal. Dios xuya' tre ja Jesucristo ja To'onel kaxin chi arja' xutakto ja rEspíritu Santo kuq'uin in ni matiq'uis wi' ja rchok'ak'. In rmalari' tok utz chic noktz'at rmal ja Dios como arja' xsipaj ja rutzil chake in c'o jun herencia nyataj na chake. Jari' herencia ja c'ac'a c'aslemal ja mta q'uisic trij in jari' kotak chi nyataj na chake in nokquicoti chi raybexic.
Jawa' ja xintz'ibaj ri' ni katzij wi' in congana rjawaxic tre ja quic'aslemal ja winak. Rmalc'ari' ja ngana anin ni ta nabij wi' chique utzc'a chi ja kach'alal ni nquicanoj wi' ja rutzil. Pro ec'oli ja nquibij jule' tzij chique winak ja ni majun rc'amonto cani' tre jule' ojer tak tzij ja nquibij chique ja kati't kamama' ja xa eje'e' ewinakarsyon. In tre chakaja' ja costumbre ja rc'an ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés. Jari' xa nquechap qui' ja winak rmal. Maxta tacoj awi' cuq'uin como mta noc wi' ja nquibij.
10 Ja wi c'o jun ja wi xa banol división tach'a'a' tre. Ja wi xach'a' tre nabey ja wi macatrnimaj tach'a'a' chic jutij tre. Ja wi ni macatrnimaj wi' c'ac'ari' tabana' tre chaka nq'ueje' chic checojol. 11 Ja nbano queri' ni k'alaj wi' chi il mac ja nuban, xa itzel rna'oj, arja' rotak chi ma utz ta ja nuban.
* * * * * * * * * *
12 Ja ranin ntakel na ja rArtemas awq'uin owi Tíquico. Ja tok xtekaj awq'uin xa nak ta xtekaj chique tachomla' c'a awi' chanim natbe Nicópolis. Tri' nekawila' wi' ki' awq'uin como anin nch'obon chi tri' nineq'ueje' wi' pa rtiempo tew. 13 In chique ja Zenas ja licenciado in Apolos lok' que'ana'a', taya'a' chique ja nc'atzin tre ja quiviaje ja xtiquemaj chic utzc'a chi ni majun nak ta xtuban ta falta chique pa bey. 14 In chique ja kach'alal chakaja' rjawaxic chi ncotakij chi nquec'ut ja cutzil chiquewach ja winak in nequeto' ja tok c'o rjawaxic chique. Ja wi queri' nqueban jari' c'oli ne'oc wi'.
15 Canojel ja kach'alal ja rec'o wq'uin nquetakel rutzil awach. Taya'a' c'a rutzil quewach ja kach'alal ja rec'ol awq'uin. Kas ta xtiq'ueje'e ja rutzil xin Dios ewq'uin ewanojelal. Amén.