3
Tanau Ele Ara Hengetau Ke Nek.
Titik mur, imo lochloch ngana a lohot ke imo hetoronga ero. Iange a eteia, imem hetoronga nemur, lape NeHalang nau teu at nge imem ke nek toto. Ita ta losio ke kokoes nga poinga poreke ngana mur. Pe nenge teke mele heleia helenga poreke ngana e ero toto, mele nem i non nge pengpeng toto. Pe i lape nauele singina lochloch ke nek toto.
Anau langa kie nenge ta paue. Ta takue pe nanasia lemere ngana. Iok, anau langa imot mur pule. Imot nemur te papalauna toto pe tuttula palaungana takiskisia iri. Pe ute e nge kino mana tu nga imot palaungana nem hoena nga ruach letena. Pe non nenge songongia imot neu aua ure sune neu pe imot palleu song ke langa non neu lemene ngana. Ke ure sune nem ume ke elle mana ke pomanga ara hengetau. Ara hengetau i ute e nge kino mana pe tu teu nge ita. Pe pomere toto nge teke i toto pe heleia ure papalauna?
Iok, letemo langa oan nge ngau ulu hite lomo letena. Oan nem talun ke kino mana mukam, pe intele nga ae ina mur pe ngau lala ke palaungana toto sapele. +Pe ita ara hengetau pomalaka nga oan. Tu teu nga singira ke pomanga poinga poreke ngana mur nenge tetu nga ich nei. Pe i nge heporeke tote tatu ngara pe singira lochloch. Iange Non Poreke Ngana i sipona poi heke ae nem.
Hana halang tenau ele ure nemur nenge talngaria hihiong pe ngie mur pe marehit pe ruo mur. Te hengau ngaua iri pe te hetottore iri ke tetu ke nek. +Pe mele e nge nauele ana hengetau ke nek ero toto. Ara hengetau nei malaka nga non achunga tana e nge kila ita erochro. I rara mana iange achach. Pe ita ta heto hekeke ara Non Soke pe Temere NeHalang nga ara hengetau mur. Iok, tahul mule pe ta hele poreke mele nenge NeHalang i sipona ala hote i ke nakuna mange i toto. 10 Pe nga ara hengetau elle nem, ta heto heke NeHalang pe penpeninga hot mulmule ia. Titik mur, a poi ke pomai ero toto. 11 Imai ech lololo ngana pe ruach mesmes ngana, te pachot ngaria elle mana kai? 12 Pe pero pe changal mai taria elle mana pule kai? Pe ae keng nganangana lape rora hot kai nga haiia tana mai? Ero iam! Ech lololo ngana pe mesmes ngana pachot ngaria elle mana ero. Nenge lololo, pachot ngana altoto nga nenge mesmes.
Eteinga Toto Ngana.
13 Amo tei letena mallaha pe etei ngana poi ke nek toto? Teke poi pe mele nem henonou hote i ke talsio tote i pe tu ke nek mana pe poia ume urana ngana mur. Pomalam lape ta etei tote ke mele nem etei toto nga eteinga toto ngana nem. 14 Pe nenge teke iong mele nenge sam chumchumchum pe o ngunngunu halali, o palut rara ero. 15 Iange o etei ngam nem at nge NeHalang ero. O etei ngam nem at mana nga ich nei. Pe pule Opepengpeng tunge lange iong ero. Non poreke ngana tunge lange iong. 16 Ke nga nenge teke sam chumchum pe o ngunngunu hali, lape ramam mallaha ke nek ero pe poinga poreke ngana halang lape te lohot. 17 Pe iri nenge te mene eteinga toto ngana nge at nge NeHalang, reria poinga pomai: Te nanasia poinga nge pengpeng, pe te urana lange pekngaria mur, pe tetu ke tenek ia iri, pe leteria poreke ia iri. Pe ramaria urana nge te longo langa pekngaria mur leteria tuanin ngana mur, pe reria poinga urana ngana mur nganangaria lohot, pe reria ume mur pe helenga mur te lohot ke manmanna, pe te poia lange hulua lochloch ke elle mana. 18  +Iri nenge tenau ele hehei pe hana ke teare ke nek, aria ume ngana ngana mur laka lohot ke poinga urana ngana mur.
+ 3:6 Mat 12:36-37; 15:11, 18-19 + 3:8 Rom 3:13 + 3:18 Mat 5:9; Hip 12:11